Prázdny košík
 
×
 x 

Prázdny košík

EPOS

Účtovníctva pre podnikateľov
a neziskové organizácie.

Jednoduché, podvojné účtovníctvo pre podnikateľov a učtovníctvo
pre neziskové organizácie.

Publikácie

VŠETKY
ZÁKONY
V PONUKE

Publikácie

ZÁKONY
VO VRECKOVOM FORMÁTE

VRECKOVÉ PUBLIKÁCIE

Poľovné psy

Spoločenské psy, teriéry a chrty

Bohato ilustrované publikácie obsahujúce informácie o vývoji plemien poľovných psov, spoločenských psov, teriérov a chrtov uznávaných Medzinárodnou kynologickou federáciou - FCI.

Publikácie

  • Odborná príprava na skúšky odbornej spôsobilosti
    pre SBS

  • Odborná spôsobilosti pre zbrojný preukaz

  • Príručka poľovníka a lesníka

        Publikácie

NOŽIARSVO NA SLOVENSKU

OD POČIATKU NOŽIARSTVA PO DNEŠOK

 

Kúpiť teraz!

KNÍHKUPECTVO

HĽADAŤ

PARTNERI

Špeciálna ponuka

Vitajte na stránkach EPOS!

Na tejto stránke Vám ponúkame hotové publikácie od beletrie a odbornej literatúry až po časopisy a tlačivá. Rovnako sa môžete oboznámiť s našimi tlačiarenskymi a kníhviazačskymi službami ideálnymi pre Váš vlastný projekt.

 

Zaujúmavosti v našej ponuke:

Z našej ponuky noviniek vyberáme:  

    Odpady 8/2016 Korán s vysvetlivkami a výkladom    
Vrecková ústava  Odpady 7/2016    
VRECKOVE PREDPISY O STRELNYCH ZBRANIACH 2016      Notársky poriadok
Zákon o sťažnostiach Odpady 6/2016 Prozipožiarna bezpečnosť a ochrana Malý občiansky zákonník  Vreckový obchodný zákonník  Vreckový zákonník práce
Zákon o súkromnej bezpečnosti Notársky poriadok DAŇOVÉ ÚNIKY A DAŇOVÁ KRIMINALITA V SLOVENSKEJ REPUBLIKE  
Vreckový predpisy o cestnej premávke Exekučný poriadok
    Podvojné účtovníctvo na rok 2016
Zákon o konkurze a reštrukturalizácii Program odpadového hospodárstva SR na roky 2016-2018 Trestný zákon Trestný poriadok Zákon o účtovníctve
Daňový poriadok Stavebný zákon Zákon o dani z príjmov  Obchodný zákonník  Novelizovaný zákon o DPH  Zákon o športe
Občiansky súdny poriadok Zákonním práce Zákon o priestupkoch Zákon o cestnej premávke Zákon o verejnom obstarávaní Karl May - Z Bagdadu do Istanbulu
Daňové právo na Slovensku