Prázdny košík
 
×
 x 

Prázdny košík

EPOS

  • ZBROJNÝ PREUKAZ - Príprava na skúšku 
    odbornej spôsobilosti

  • Predpisy pre poľovníkov a lesníkov

  • Odborná príprava na skúšky odbornej
    spôsobilosti pre SBS

      Publikácie

  • PSY – Kynologický náučný slovník

  • Poľovné psy

  • Spoločenské psy, teriéry a chrty

Bohato ilustrované publikácie obsahujúce informácie o vývoji plemien
poľovných psov, spoločenských psov, teriérov a chrtov uznávaných
Medzinárodnou kynologickou federáciou - FCI.

Publikácie

Účtovníctva pre podnikateľov
a neziskové organizácie.

Jednoduché, podvojné účtovníctvo pre podnikateľov a učtovníctvo
pre neziskové organizácie.

Publikácie

VŠETKY
ZÁKONY
V PONUKE

Publikácie

ZÁKONY
VO VRECKOVOM FORMÁTE

VRECKOVÉ PUBLIKÁCIE

NOŽIARSVO NA SLOVENSKU

OD POČIATKU NOŽIARSTVA PO DNEŠOK

 

Kúpiť teraz!

KNÍHKUPECTVO

HĽADAŤ

PARTNERI

Špeciálna ponuka

Vitajte na stránkach EPOS!

Na tejto stránke Vám ponúkame hotové publikácie od beletrie a odbornej literatúry až po časopisy, tlačivá a kalendáre. Rovnako sa môžete oboznámiť s našimi tlačiarenskymi a kníhviazačskymi službami ideálnymi pre Váš vlastný projekt.

Ponúkame Vám nové kalendáre na rok 2017

 

Zaujímavé knihy v našej ponuke:

Z našej ponuky noviniek vyberáme:  

Zákon o priestupkoch  Zákon o športe Daňový poriadok  Novelizovaný zákon o DPH Zákon o dani z príjmov
Zákon o konkurze a reštrukturalizácii Exekučný poriadok Trestný poriadok
DAŇOVÉ ÚNIKY A DAŇOVÁ KRIMINALITA V SLOVENSKEJ REPUBLIKE
Korán s vysvetlivkami a výkladom   Vrecková ústava
Karl May - Z Bagdadu do Istanbulu   VRECKOVE PREDPISY O STRELNYCH ZBRANIACH 2016
Notársky poriadok Prozipožiarna bezpečnosť a ochrana Malý občiansky zákonník Vreckový obchodný zákonník Vreckový zákonník práce
Zákon o sťažnostiach Zákon o súkromnej bezpečnosti   Vreckový predpisy o cestnej premávke
Notársky poriadok
Podvojné účtovníctvo na rok 2016 Program odpadového hospodárstva SR na roky 2016-2018
Zákon o účtovníctve Stavebný zákon Obchodný zákonník Občiansky súdny poriadok Zákonním práce
Zákon o cestnej premávke Zákon o verejnom obstarávaní
Daňové právo na Slovensku