Prázdny košík
 
×
 x 

Prázdny košík

EPOS

POĽOVNÍCKE
FOTOPRÍBEHY

PUBLIKÁCIE

Komentovaný
ZÁKONNÍK PRÁCE s príkladmi 
(Nové mzdové zvýhodnenia)
pre všetkých zamestnávateľov
i zamestnancov.

 

Publikácia

  • ZBROJNÝ PREUKAZ - Príprava na skúšku 
    odbornej spôsobilosti

  • Predpisy pre poľovníkov a lesníkov

  • Odborná príprava na skúšky odbornej
    spôsobilosti pre SBS

      Publikácie

  • PSY – Kynologický náučný slovník

  • Poľovné psy

  • Spoločenské psy, teriéry a chrty

Bohato ilustrované publikácie o vývoji plemien poľovných psov, spoločenských psov, teriérov a chrtov uznávaných Medzinárodnou kynologickou federáciou - FCI.

Publikácie

VŠETKY
ZÁKONY
V PONUKE

Publikácie

ZÁKONY
VO VRECKOVOM
FORMÁTE

VRECKOVÉ PUBLIKÁCIE

NOŽIARSVO NA SLOVENSKU

OD POČIATKU NOŽIARSTVA PO DNEŠOK

 

Kúpiť teraz!

HĽADAŤ

PARTNERI

Špeciálna ponuka

O nás - epos.sk

EPOS je súborný názov pre firmy, zakladané od roku 1990, ktoré ponúkajú knižné publikácie, časopisy, kalendáre a iné tlačivá rovnako ako reklamné, kníhviazačské a tlačiarenské služby.

Vo vydavateľskej činnosti sa zameriavame na ekonomicko–právnu literatúru. Ponúkame aktuálnu odbornú literatúru a príručky z oblasti daňovníctva, účtovníctva, manažmentu, podnikania, občianskeho a trestného práva, ale aj štátnej správy, rozpočtovej a príspevkovej sféry a iné. Veľký dôraz kladieme na publikácie a tlačivá pre autoškoly.

Nemalú časť ponuky tvorí aj krásna literatúra - beletria rôznych žánrov: od knižiek pre deti po detektívne a hororové romány. V našej ponuke je prekladová svetová literatúra z francúzskych, nemeckých, anglických či španielskych originálov, v poslednom období sa však sústreďujeme najmä na slovenských autorov. Ťažisko produkcie predstavujú poľovníctvo a príroda.

Veľkému záujmu sa teší edícia "Úplné znenia novelizovaných zákonov s dôvodovými správami", v ktorej publikujeme zákony Slovenskej republiky v platnom znení s aktualizovanými dôvodovými správami. Edíciu pravidelne doplňujeme a aktualizujeme.

Vydávame  časopis Odpady (Minimalizácia, zhodnocovanie a zneškodňovanie), ktorý vychádza každý mesiac a obsahuje 48 strán vo formáte A4 venovaných environmentálnej problematike. Na stánkach tohto periodika nájdete vedecké štúdie zaoberajúce sa povahou odpadu, informácie z komunálneho odpadového hospodárstva, príklady a rady pre zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadu.

Spolupracujeme s viacerými talentovanými fotografmi. Ich tvorbu prezentujeme prostredníctvom plnofarebných nástenných kalendárov.

Ponúkame tiež plošnú reklamu a inzerciu v našich publikáciách vrátane grafického spracovania návrhu a tlače.

EPOS tlač a kníhviazačstvo ponúka digitálnu a ofsetovú tlač a kníhviazačské práce, ktoré sa realizujú v Ružomberku. Naše služby sú určené nielen podnikateľským subjektom, ale aj študentom (napr. pri spracovaní záverečných prác na vysokých školách).

Naše firmy prevádzkujú dve podnikové predajne, kde je možné zakúpiť naše publikácie a tlačoviny alebo si objednať tlačiarenské a knihviazačské služby.


Obchodné meno
Ing. Miroslav Mračko - EPOS

Číslo živnostenského registra
105-7706

IČO
11791519

Miesto podnikania
Vajanského 14, 034 01 Ružomberok