Prázdny košík
 
×
 x 

Prázdny košík

EPOS

POĽOVNÍCKE
FOTOPRÍBEHY

PUBLIKÁCIE

Komentovaný
ZÁKONNÍK PRÁCE s príkladmi 
(Nové mzdové zvýhodnenia)
pre všetkých zamestnávateľov
i zamestnancov.

 

Publikácia

  • ZBROJNÝ PREUKAZ - Príprava na skúšku 
    odbornej spôsobilosti

  • Predpisy pre poľovníkov a lesníkov

  • Odborná príprava na skúšky odbornej
    spôsobilosti pre SBS

      Publikácie

  • PSY – Kynologický náučný slovník

  • Poľovné psy

  • Spoločenské psy, teriéry a chrty

Bohato ilustrované publikácie o vývoji plemien poľovných psov, spoločenských psov, teriérov a chrtov uznávaných Medzinárodnou kynologickou federáciou - FCI.

Publikácie

VŠETKY
ZÁKONY
V PONUKE

Publikácie

ZÁKONY
VO VRECKOVOM
FORMÁTE

VRECKOVÉ PUBLIKÁCIE

NOŽIARSVO NA SLOVENSKU

OD POČIATKU NOŽIARSTVA PO DNEŠOK

 

Kúpiť teraz!

Príbeh služobníčky

Šokujúca vízia Ameriky budúcnosti od nositeľky BOOKER PRIZE 2000.
Zaujme pútavým dejom a nadčasovým posolstvom.

 

Publikácia

HĽADAŤ

PARTNERI

Špeciálna ponuka

O nás - epos.sk

EPOS je súborný názov pre firmy, zakladané od roku 1990, ktoré ponúkajú knižné publikácie, časopisy, kalendáre a iné tlačivá rovnako ako reklamné, kníhviazačské a tlačiarenské služby.

Vo vydavateľskej činnosti sa zameriavame na ekonomicko–právnu literatúru. Ponúkame aktuálnu odbornú literatúru a príručky z oblasti daňovníctva, účtovníctva, manažmentu, podnikania, občianskeho a trestného práva, ale aj štátnej správy, rozpočtovej a príspevkovej sféry a iné. Veľký dôraz kladieme na publikácie a tlačivá pre autoškoly.

Nemalú časť ponuky tvorí aj krásna literatúra - beletria rôznych žánrov: od knižiek pre deti po detektívne a hororové romány. V našej ponuke je prekladová svetová literatúra z francúzskych, nemeckých, anglických či španielskych originálov, v poslednom období sa však sústreďujeme najmä na slovenských autorov. Ťažisko produkcie predstavujú poľovníctvo a príroda.

Veľkému záujmu sa teší edícia "Úplné znenia novelizovaných zákonov s dôvodovými správami", v ktorej publikujeme zákony Slovenskej republiky v platnom znení s aktualizovanými dôvodovými správami. Edíciu pravidelne doplňujeme a aktualizujeme.

Vydávame  časopis Odpady (Minimalizácia, zhodnocovanie a zneškodňovanie), ktorý vychádza každý mesiac a obsahuje 48 strán vo formáte A4 venovaných environmentálnej problematike. Na stánkach tohto periodika nájdete vedecké štúdie zaoberajúce sa povahou odpadu, informácie z komunálneho odpadového hospodárstva, príklady a rady pre zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadu.

Spolupracujeme s viacerými talentovanými fotografmi. Ich tvorbu prezentujeme prostredníctvom plnofarebných nástenných kalendárov.

Ponúkame tiež plošnú reklamu a inzerciu v našich publikáciách vrátane grafického spracovania návrhu a tlače.

EPOS tlač a kníhviazačstvo ponúka digitálnu a ofsetovú tlač a kníhviazačské práce, ktoré sa realizujú v Ružomberku. Naše služby sú určené nielen podnikateľským subjektom, ale aj študentom (napr. pri spracovaní záverečných prác na vysokých školách).

Naše firmy prevádzkujú dve podnikové predajne, kde je možné zakúpiť naše publikácie a tlačoviny alebo si objednať tlačiarenské a knihviazačské služby.


Obchodné meno
Ing. Miroslav Mračko - EPOS

Číslo živnostenského registra
105-7706

IČO
11791519

Miesto podnikania
Vajanského 14, 034 01 Ružomberok