Odporúčiť priateľovi

Manažérstvo kvality (história, koncepty, metódy)

Strategické myslenie, pri ktorom zákazník stojí v strede pozornosti na pozadí rámcových podmienok hospodárskej súťaže.
Manažérstvo kvality (história, koncepty, metódy)