Odporúčiť priateľovi

Ang.-slov. a slov.-ang. slovník výpočtovej techniky a mat.

Slovník pre prácu s dokumentmi z oblasti výpočtovej techniky a matematiky.
Ang.-slov. a slov.-ang. slovník výpočtovej techniky a matematiky, Jozef Magula