Odporúčiť priateľovi

ODPADY 1/2014

Odpady (Minimalizácia, zhodnocovanie a zneškodňovanie) mesačník, 48 strán farebná tlač, environmentálna problematika.
ODPADY_10_2013_52e8e4953f693.jpg