Odporúčiť priateľovi

Nožiarstvo na Slovensku

Bohato ilustrovaná publikácia obsahuje informácie o vývoji nožiarstva na Slovensku v historických intenciách.
Nožiarstvo na Slovensku