Odporúčiť priateľovi

Zákon o verejnom obstarávaní

Nový zákon o verejnom obstarávaní s aktualizovanou dôvodovou správou v úplnom znení
Zákon o verejnom obstarávaní