Odporúčiť priateľovi

ODPADY 3/2016

Odpady (Minimalizácia, zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadov) mesačník, 48 strán farebná tlač, environmentálna problematika.
ODPADY, likvidácia odpadu