Odporúčiť priateľovi

ODPADY 10/2017

Odpady (Minimalizácia, zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadov) mesačník, 48 strán farebná tlač, environmentálna problematika.
ODPADY, likvidácia odpadu