Odporúčiť priateľovi

Zákon o policajnom zbore

Novelizovaný zákon o policajnom zbore s aktualizovanými dôvodovými správami v úplnom znení
Zákon o policajnom zbore