Odporúčiť priateľovi

Zákon o cestnej premávke

Novelizovaný zákon o cestnej premávke s vykonávacou vyhláškou a farebnými značkami v úplnom znení s aktualizovanou dôvodovou správou
Zákon o cestnej premávke