Odporúčiť priateľovi

Zákon o TRESTNEJ ZODPOVEDNOSTI PRÁVNICKÝCH OSÔB

Nový zákon o trestnej zodpovednosti právmických osôb