Prázdny košík
 
×
 x 

Prázdny košík

EPOS

Slovenské vtáky

 

Publikácia

FOTOMONOGRAFIE
PRÍRODY

Kúpiť teraz!

Prvé slovenské
vydania `Mayoviek`

MAYOVKY

 

 

 Horár Sever
 Poľovnícke príbehy z Liptova

Publikácie

Učebnice pre autoškoly

a žiadateľov o zbrojný preukaz

  • PSY – Kynologický náučný slovník

  • Plemená pracovných psov

  • Poľovné psy

  • Spoločenské psy, teriéry a chrty

Bohato ilustrované publikácie o vývoji plemien poľovných psov, spoločenských psov, teriérov a chrtov uznávaných Medzinárodnou kynologickou federáciou - FCI.

Publikácie

POĽOVNÍCKE
FOTOPRÍBEHY

PUBLIKÁCIE

KNÍHKUPECTVO

HĽADAŤ

PARTNERI

Tlačiť

Novelizovaný ŽIVNOSTENSKÝ zákon

Predajná cena6,40 €
Predajná cena bez DPH5,82 €
Zľava
Suma DPH0,58 €
Cena / kg:
do7d.gif
Popis

Novelizovaný ŽIVNOSTENSKÝ zákon s aktualizovanými dôvodovými správami v úplnom znení

Novelizácia živnostenského zákona vykonaná v článku V zákona č. 309/2023 Z.z.  o premenách obchodných spoločností a družstiev, ktorá komplexne upravila problematiku pokračovania živnosti pri premene, resp. zmene právnej formy obchodných spoločností a družstiev, nadobudla účinnosť 1. marca 2024. O mesiac neskôr (1.4.2024) mala nadobudnúť účinnosť novelizácia živnostenského zákona vykonaná v článku IX zákona č. 205/2023 Z.z. o zmene a doplnení niektorých zákonov v súvislosti s reformou stavebnej legislatívy, poslanci však posunuli účinnosť tejto novely (v čl. IX bodoch 6 a 45 zákona č. 46/2024 Z.z.) o rok (1.4.2025).
Vzhľadom na závažnosť zmien a následnú neprehľadnosť právnej úpravy sme spracovali úplné znenie živnostenského zákona č. 455/1992 Z.b. (za každým novelizovaným ustanovením je v rámiku uvedené pôvodné znenie, resp. nové znenie, ktoré nadobudne účinnosť až 1.4.2025). Dôvodové správy k obom novelám (aktualizované na základe prijatých pozmeňujúcich návrhov poslancov, resp. výborov NRSR) by mali zainteresovaným právnickým i fyzickým osobám objasniť zámery ich predkladateľov – v podstate ide o jediný výklad znenia novelizovaných ustanovení, na ktorý prihliadajú súdy.  

ZÁKON Č. 455/1991 ZB. O ŽIVNOSTENSKOM PODNIKANÍ (ŽIVNOSTENSKÝ ZÁKON) V ZNENÍ ZÁKONA Č. 231/1992 ZB., ZÁKONA Č. 600/1992 ZB., ZÁKONA NR SR Č. 132/1994 Z. Z., ZÁKONA NR SR Č. 200/1995 Z. Z., ZÁKONA NR SR Č. 216/1995 Z. Z., ZÁKONA NR SR Č. 233/1995 Z. Z., ZÁKONA NR SR Č. 123/1996 Z. Z., ZÁKONA NR SR Č. 164/1996 Z. Z., ZÁKONA NR SR Č. 222/1996 Z. Z., ZÁKONA NR SR Č. 289/1996 Z. Z., ZÁKONA NR SR Č. 290/1996 Z. Z., ZÁKONA Č. 288/1997 Z. Z., ZÁKONA Č. 379/1997 Z. Z., ZÁKONA Č. 70/1998 Z. Z., ZÁKONA Č. 76/1998 Z. Z., ZÁKONA Č. 126/1998 Z. Z., ZÁKONA Č. 129/1998 Z. Z., ZÁKONA Č. 140/1998 Z. Z., ZÁKONA Č. 143/1998 Z. Z., ZÁKONA Č. 144/1998 Z. Z., ZÁKONA Č. 161/1998 Z. Z., ZÁKONA Č. 178/1998 Z. Z., ZÁKONA Č. 179/1998 Z. Z., ZÁKONA Č. 194/1998 Z. Z., ZÁKONA Č. 263/1999 Z. Z., ZÁKONA Č. 264/1999 Z. Z., ZÁKONA Č. 119/2000 Z. Z., ZÁKONA Č. 142/2000 Z. Z., ZÁKONA Č. 236/2000 Z. Z., ZÁKONA Č. 238/2000 Z. Z., ZÁKONA Č. 268/2000 Z. Z., ZÁKONA Č. 338/2000 Z. Z., ZÁKONA Č. 223/2001 Z. Z., ZÁKONA Č. 279/2001 Z. Z., ZÁKONA Č. 488/2001 Z. Z., ZÁKONA Č. 554/2001 Z. Z., ZÁKONA Č. 261/2002 Z. Z., ZÁKONA Č. 284/2002 Z. Z., ZÁKONA Č. 506/2002 Z. Z., ZÁKONA Č. 190/2003 Z. Z., ZÁKONA Č. 219/2003 Z. Z., ZÁKONA Č. 245/2003 Z. Z., ZÁKONA Č. 423/2003 Z. Z., ZÁKONA Č. 515/2003 Z. Z., ZÁKONA Č. 586/2003 Z. Z., ZÁKONA Č. 602/2003 Z. Z., ZÁKONA Č. 347/2004 Z. Z., ZÁKONA Č. 350/2004 Z. Z., ZÁKONA Č. 365/2004 Z. Z., ZÁKONA Č. 420/2004 Z. Z., ZÁKONA Č. 533/2004 Z. Z., ZÁKONA Č. 544/2004 Z. Z., ZÁKONA Č. 578/2004 Z. Z., ZÁKONA Č. 624/2004 Z. Z., ZÁKONA Č. 650/2004 Z. Z., ZÁKONA Č. 656/2004 Z. Z., ZÁKONA Č. 725/2004 Z. Z., ZÁKONA Č. 8/2005 Z. Z., ZÁKONA Č. 93/2005 Z. Z., ZÁKONA Č. 331/2005 Z. Z., ZÁKONA Č. 340/2005 Z. Z., ZÁKONA Č. 351/2005 Z. Z., ZÁKONA Č. 470/2005 Z. Z., ZÁKONA Č. 473/2005 Z. Z., ZÁKONA Č. 491/2005 Z. Z., ZÁKONA Č. 555/2005 Z. Z., ZÁKONA Č. 567/2005 Z. Z., ZÁKONA Č. 124/2006 Z. Z., ZÁKONA Č. 126/2006 Z. Z., ZÁKONA Č. 17/2007 Z. Z., ZÁKONA Č. 99/2007 Z. Z., ZÁKONA Č. 193/2007 Z. Z., ZÁKONA Č. 218/2007 Z. Z., ZÁKONA Č. 358/2007 Z. Z., ZÁKONA Č. 577/2007 Z. Z., ZÁKONA Č. 112/2008 Z. Z., ZÁKONA Č. 445/2008 Z. Z., ZÁKONA Č. 448/2008 Z. Z., ZÁKONA Č. 186/2009 Z. Z., ZÁKONA Č. 492/2009 Z. Z., ZÁKONA Č. 568/2009 Z. Z., ZÁKONA Č. 129/2010 Z. Z., ZÁKONA Č. 136/2010 Z. Z., ZÁKONA Č. 556/2010 Z. Z., ZÁKONA Č. 249/2011 Z. Z., ZÁKONA Č. 324/2011 Z. Z., ZÁKONA Č. 362/2011 Z. Z., ZÁKONA Č. 392/2011 Z. Z., ZÁKONA Č. 395/2011 Z. Z., ZÁKONA Č. 251/2012 Z. Z., ZÁKONA Č. 314/2012 Z. Z., ZÁKONA Č. 321/2012 Z. Z., ZÁKONA Č. 351/2012 Z. Z., ZÁKONA Č. 447/2012 Z. Z., ZÁKONA Č. 39/2013 Z. Z., ZÁKONA Č. 94/2013 Z. Z., ZÁKONA Č. 95/2013 Z. Z., ZÁKONA Č. 180/2013 Z. Z., ZÁKONA Č. 218/2013 Z. Z., ZÁKONA Č. 1/2014 Z. Z., ZÁKONA Č. 35/2014 Z. Z., ZÁKONA Č. 58/2014 Z. Z., ZÁKONA Č. 182/2014 Z. Z., ZÁKONA Č. 204/2014 Z. Z., ZÁKONA Č. 219/2014 Z. Z., ZÁKONA Č. 321/2014 Z. Z., ZÁKONA Č. 333/2014 Z. Z., ZÁKONA Č. 399/2014 Z. Z., ZÁKONA Č. 77/2015 Z. Z., ZÁKONA Č. 79/2015 Z. Z., ZÁKONA Č.128/2015 Z. Z., ZÁKONA Č. 266/2015 Z. Z., ZÁKONA Č. 272/2015 Z. Z., ZÁKONA Č. 274/2015 Z. Z., ZÁKONA Č. 278/2015 Z. Z., ZÁKONA Č. 331/2015 Z. Z., ZÁKONA Č. 348/2015 Z. Z., ZÁKONA Č. 387/2015 Z. Z., ZÁKONA Č. 412/2015 Z. Z., ZÁKONA Č. 440/2015 Z. Z., ZÁKONA Č. 89/2016 Z. Z., ZÁKONA Č. 91/2016 Z. Z., ZÁKONA Č. 125/2016 Z. Z., ZÁKONA 276/2017 Z. Z., ZÁKONA Č. 289/2017 Z. Z., ZÁKONA Č. 292/2017 Z. Z., ZÁKONA 56/2018 Z. Z., ZÁKONA Č. 87/2018 Z. Z., ZÁKONA 106/2018 Z. Z., ZÁKONA Č. 112/2018 Z. Z., ZÁKONA Č. 157/2018 Z. Z., ZÁKONA Č. 170/2018 Z. Z., ZÁKONA Č. 177/2018 Z. Z., ZÁKONA Č. 216/2018 Z. Z., ZÁKONA Č. 9/2019 Z. Z., ZÁKONA Č. 30/2019 Z. Z., ZÁKONA Č. 139/2019 Z. Z., ZÁKONA Č. 221/2019 Z. Z., ZÁKONA Č. 356/2019 Z. Z., ZÁKONA Č. 371/2019 Z. Z., ZÁKONA Č. 390/2019 Z. Z., ZÁKONA Č. 476/2019 Z. Z., ZÁKONA Č. 6/2020 Z. Z., ZÁKONA Č. 73/2020 Z. Z., ZÁKONA Č. 198/2020 Z. Z., ZÁKONA Č. 279/2020 Z. Z., ZÁKONA Č. 75/2021 Z. Z., ZÁKONA Č. 261/2021 Z. Z. A ZÁKONA Č. 500/2021 Z. Z., ZÁKONA Č. 114/2022 Z. Z., ZÁKONA Č. 249/2022 Z. Z., ZÁKONA Č. 256/2022 Z. Z., ZÁKONA Č. 8/2023 Z. Z., ZÁKONA Č. 146/2023 Z. Z., ZÁKONA Č. 205/2023 Z. Z. A ZÁKONA Č. 309/2023 Z. Z. 

Katalógové číslo: 8/2024
Počet strán: 80
Väzba: mäkká
Rok vydania: 2024
Formát/ISBN: A5/978-80-562-0398-9

Recenzie

Zatiaľ tu nie je žiadna recenzia pre tento tovar.