Prázdny košík
 
×
 x 

Prázdny košík

EPOS

POĽOVNÍCKE
FOTOPRÍBEHY

PUBLIKÁCIE

Komentovaný
ZÁKONNÍK PRÁCE s príkladmi 
(Nové mzdové zvýhodnenia)
pre všetkých zamestnávateľov
i zamestnancov.

 

Publikácia

 • ZBROJNÝ PREUKAZ - Príprava na skúšku 
  odbornej spôsobilosti

 • Predpisy pre poľovníkov a lesníkov

 • Odborná príprava na skúšky odbornej
  spôsobilosti pre SBS

      Publikácie

Účtovníctva pre podnikateľov
a neziskové organizácie.

Jednoduché, podvojné účtovníctvo pre podnikateľov a učtovníctvo
pre neziskové organizácie.

Publikácie

 • PSY – Kynologický náučný slovník

 • Poľovné psy

 • Spoločenské psy, teriéry a chrty

Bohato ilustrované publikácie o vývoji plemien poľovných psov, spoločenských psov, teriérov a chrtov uznávaných Medzinárodnou kynologickou federáciou - FCI.

Publikácie

VŠETKY
ZÁKONY
V PONUKE

Publikácie

ZÁKONY
VO VRECKOVOM
FORMÁTE

VRECKOVÉ PUBLIKÁCIE

NOŽIARSVO NA SLOVENSKU

OD POČIATKU NOŽIARSTVA PO DNEŠOK

 

Kúpiť teraz!

Príbeh služobníčky

Šokujúca vízia Ameriky budúcnosti od nositeľky BOOKER PRIZE 2000.
Zaujme pútavým dejom a nadčasovým posolstvom.

 

Publikácia

KNÍHKUPECTVO

HĽADAŤ

PARTNERI

Tlačiť

ODPADY 10/2013

Odpady (Minimalizácia, zhodnocovanie a zneškodňovanie) mesačník, 48 strán farebná tlač, environmentálna problematika.
Predajná cena4,85 €
Predajná cena bez DPH4,04 €
Zľava
Suma DPH0,81 €
Cena / kg:
7d.gif
Popis

Špecializovaný časopis na tému, ktorá sa po prijatí nového zákona o odpadoch a zákona o obaloch vo väzbe na ďalšie predpisy o ochrane vody, ovzdušia a životného prostredia priamo dotýka takmer každého podniku a organizácie.

Vychádza vo formáte A4, 48 strán/číslo, 12 čísel/rok, predplatné je 48,63 € + DPH.

Časopis v elektronickej verzii (pdf):

Katalógové číslo: O 2013/10
Počet strán: 46
Periodicita: mesačník
Väzba: mäkká
Rok vydania: 2013
Formát: A4

OBSAH:

1. MINIMALIZÁCIA, ZHODNOCOVANIE A ZNEŠKODŇOVANIE

 • AKO VYUŽIŤ 4. ROZMER SKLÁDKY? (2. ČASŤ), Ing. Marek Hrabčák
 • APLIKÁCIA KOMPOSTU NA OBOHACOVANIE PÔDY HUMUSOM, Ing. Janka Sudzinová, PhD., Ing. Katarína Rovná, PhD., PeadDr. Božena Bojková
 • DOSIAHNUTIE EFEKTÍVNEHO NAKLADANIA S ODPADMI JE ZDĹHAVÝ PROCES, Ing. Alena Kovaľová
 • CIELENÁ PODPORA ZEFEKTÍVNENIU TRIEDENÉHO ZBERU A RECYKLÁCIE ODPADOVÉHO SKLA, Mgr. Katarína Arvayová
 • PODPORA ZBERU OPOTREBOVANÝCH PNEUMATÍK A KONEČNÉHO SPRACOVANIA GUMENEJ A TEXTILNEJ DRVINY, Ing. Štefan Kuča
 • Z ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA V BRATISLAVE, Kolektív
 • BOJ S NELEGÁLNYMI SKLÁDKAMI, Kolektív
 • POŽIAR SKLÁDKY ODPADU V ZLATÝCH KLASOCH OHROZIL ČISTOTU PODZEMNÝCH VÔD, Kolektív
 • ZÍSKAVANIE NEODÝMU Z POUŽITÝCH MAGNETOV, Marek Palenčár, Andrea Miskufová
 • KVALITATÍVNE HODNOTENIE PRODUKTOV TAVBY PO PYROMETALURGICKOM SPRACOVANÍ ZINKOVÉHO POPOLA, Blanka Hoľková, Jaroslav Briančin, Jarmila Trpčevská, Jana Pirošková
 • MODERNIZÁCIA ČISTIČKY ODPADOVÝCH VÔD V BARDEJOVE, Kolektív

2. MINIMALIZÁCIA, ZHODNOCOVANIE A ZNEŠKODŇOVANIE

 • VYHLÁŠKA MINISTERSTVA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA SLOVENSKEJ REPUBLIKY Č. 285/2013 Z.Z. Z 28. AUGUSTA 2013, KTOROU SA MENÍ A DOPĹŇA VYHLÁŠKA MINISTERSTVA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA SLOVENSKEJ REPUBLIKY Č. 125/2004 Z.Z., KTOROU SA USTANOVUJÚ PODROBNOSTI O SPRACÚVANÍ STARÝCH VOZIDIEL A O NIEKTORÝCH POŽIADAVKÁCH
 • NA VÝROBU VOZIDIEL V ZNENÍ NESKORŠÍCH PREDPISOV
 • BP DEEPWATER HORIZON VERSUS HAVÁRIA TANKERA EXXON PRI POBREŽÍ ALJAŠKY, Prof. Ing. E. Chmielewská, CSc.
 • VZOROVÝ HAVARIJNÝ PLÁN - ZBER STARÝCH VOZIDIEL,  Ing. Juraj Špes
 • NELEGÁLNE NAKLADANIE S ELEKTROODPADOM ZO SPÄTNÉHO ODBERU, Richard Menczer
 • EFEKTÍVNE NAKLADANIE S ODPADMI - SYSTÉM PRE LEPŠIU BUDÚCNOSŤ, Ing. Lenka Štofová
 • ÚROVEŇ ZBERU A SEPARÁCIE KOVOVÝCH OBALOV NEZODPOVEDÁ VYBUDOVANÝM RECYKLAČNÝM KAPACITÁM, Ing. Štefan Kuča
 • SPOLOČNOSŤ FORTISCHEM V NOVÁKOCH ZAPLATÍ ZA NEDODRŽIAVANIE PODMIENOK INTEGROVANÉHO POVOLENIA 30 800 EUR, Kolektív
 • NAJVÄČŠÍ VÝROBCA SOLÁRNYCH PANELOV V POSTKOMUNISTICKEJ EURÓPE DIVERZIFIKUJE ODBYTOVÉ TERITÓRIÁ, Ing. Štefan Kuča

3. SPEKTRUM

 • KALENDÁRIUM PRE ODPADY ZO ZÁHRAD, SADOV A VINOHRADOV – OKTÓBER 2013 (41. - 44. TÝŽDEŇ), Ing. et Ing. Marián Sudzina, PhD., Ing. Katarína Rovná, PhD.
 • SEPAROVANIE ODPADU NA SAMOTE A EKOTÁBOR, Angela Sviteková
 • ŠTARTOVALI DRUHÝ ROČNÍK OLOMPIÁDY, Kolektív
 • PROJEKT „POVEDZME SI VŠETKO O KOMPOSTOVANÍ“, Kolektív
 • PODNET NA GENERÁLNU PROKURATÚRU VO VECI DOSTAVBY MOCHOVIEC, Kolektív
 • ETÍCIA PROTI VODNÉMU DIELU PEČNIANSKY LES A ROPOVODU CEZ DUNAJ, Kolektív
 • ODŠTARTOVALI PROJEKT ČISTENIA RUŽÍNA, Kolektív
 • EUROPOSLANCI ODHLASOVALI ZNÍŽENIE PODIELU BIOPALÍV NA KONEČNEJ SPOTREBE ENERGIE V DOPRAVE A EK PRIJALA NOVÚ STRATÉGIU O LESOCH,
 • KolektíPOZVÁNKA NA SYMPOSIUM ODPADOVÉ FÓRUM 2014, Ondřej Prochádzka
 • INTERAKTÍVNA VÝSTAVA „VODA PRE ŽIVOT“, Kolektív
 • POZVÁNKA NA KONFERENCIU SAMOSPRÁVA A SEPAROVANÝ ZBER 2013
 • ZAUJÍMAVOSTI ZO ZAHRANIČIA, Kolektív
 • DOBROVOĽNÍCI ČISTILI VYSOKÉ TATRY, Kolektív
 • OCHRANÁRI VYKONALI MANAŽMENTOVÉ OPATRENIA NA VIACERÝCH ÚZEMIACH TANAPU, Kolektív
 • KUVIKY A PLAMIENKY Z BARTOVÍC NA MORAVE POMÔŽU SLOVENSKÝM SOVÁM, Kolektív
 • V NÁRODNOM PARKU MURÁNSKA PLANINA SA MUSELI POSTARAŤ O VEĽHADA, Kolektív

Recenzie

Zatiaľ tu nie je žiadna recenzia pre tento tovar.