Prázdny košík
 
×
 x 

Prázdny košík

EPOS

POĽOVNÍCKE
FOTOPRÍBEHY

PUBLIKÁCIE

Komentovaný
ZÁKONNÍK PRÁCE s príkladmi 
(Nové mzdové zvýhodnenia)
pre všetkých zamestnávateľov
i zamestnancov.

 

Publikácia

 • ZBROJNÝ PREUKAZ - Príprava na skúšku 
  odbornej spôsobilosti

 • Predpisy pre poľovníkov a lesníkov

 • Odborná príprava na skúšky odbornej
  spôsobilosti pre SBS

      Publikácie

Účtovníctva pre podnikateľov
a neziskové organizácie.

Jednoduché, podvojné účtovníctvo pre podnikateľov a učtovníctvo
pre neziskové organizácie.

Publikácie

 • PSY – Kynologický náučný slovník

 • Poľovné psy

 • Spoločenské psy, teriéry a chrty

Bohato ilustrované publikácie o vývoji plemien poľovných psov, spoločenských psov, teriérov a chrtov uznávaných Medzinárodnou kynologickou federáciou - FCI.

Publikácie

VŠETKY
ZÁKONY
V PONUKE

Publikácie

ZÁKONY
VO VRECKOVOM
FORMÁTE

VRECKOVÉ PUBLIKÁCIE

NOŽIARSVO NA SLOVENSKU

OD POČIATKU NOŽIARSTVA PO DNEŠOK

 

Kúpiť teraz!

Príbeh služobníčky

Šokujúca vízia Ameriky budúcnosti od nositeľky BOOKER PRIZE 2000.
Zaujme pútavým dejom a nadčasovým posolstvom.

 

Publikácia

KNÍHKUPECTVO

HĽADAŤ

PARTNERI

Tlačiť

ODPADY 1/2012

Odpady (Minimalizácia, zhodnocovanie a zneškodňovanie) mesačník, environmentálna problematika.
Predajná cena4,85 €
Predajná cena bez DPH4,04 €
Zľava
Suma DPH0,81 €
Cena / COM_VIRTUEMART_UNIT_SYMBOL_KUS:
7d.gif
Popis

Špecializovaný časopis na tému, ktorá sa po prijatí nového zákona o odpadoch a zákona o obaloch vo väzbe na ďalšie predpisy o ochrane vody, ovzdušia a životného prostredia priamo dotýka takmer každého podniku a organizácie.

Katalógové číslo: O 2012/01
Počet strán: 46
Periodicita: mesačník
Väzba: mäkká
Rok vydania: 2012
Formát: A4

OBSAH:

1. MINIMALIZÁCIA, ZHODNOCOVANIEA ZNEŠKODŇOVANIE

 • NÍZKOODPADOVÁ TECHNOLÓGIA VYSOKOTLAKOVÉHO VODNÉHO LÚČA, Ing. Zdenko Krajný, PhD., Ing. Miloš Matúš, Ing. Peter Križan, PhD., Ing. Juraj Ondruška, PhD.
 • PREPRAVA A SKLÁDKOVANIE AZBESTOVÉHO ODPADU, Ing. Ľubomír Molnár, CSc., Ing. Marek Šolc, PhD., doc. Ing. Vojtech Mikloš, PhD., Ing Eva Grambálová, PhD.
 • K PROBLEMATIKE SKLÁDKOVANIA ODPADU, Kolektív
 • SBĚR PET LAHVÍ V SYSTÉMU SEPAROVANÉHO SBĚRU KO, Doc. Ing. Vlastimil Altmann, PhD.
 • SEPAROVANÝ ZBER A ZHODNOCOVANIE ODPADU V SLOVENSKÝCH MESTÁCH, Kolektív
 • KOŠICKÝ SEPAROVANÝ ZBER SA ROZVÍJA, Ing. Štefan Kuča
 • PREDSTAVUJEME ODPADÁRSKE FIRMY: ZBERNÉ SUROVINY, A.S., ŽILINA, Vladimír Skarka
 • ŽOS-EKO VRÚTKY PONÚKAJÚ ODŤAH A SPRACOVANIE AUTOVRAKOV ZDARMA, Ing. Štefan Kuča
 • TEHLY Z ODPADU PRI SPRACOVANÍ CELULÓZY, Kolektív
 • ROZDÍLY V KVALITĚ A KVANTITĚ ODPADNÍCH VOD DLE ZPŮSOBU ODKANALIZOVÁNÍ TĚCHTO VOD NA ČOV, Radim Mifek


2. PREDPISY, DOKUMENTY, KOMENTÁRE

 • MOŽNÉ PRÍČINY ČASTÝCH POŽIAROV NA SKLÁDKACH, doc. Ing. Oskár Čermák, PhD.
 • ENVIRONMENTÁLNE ZÁŤAŽE – HROZBA ALEBO MÓDNA VLNA?, Daniela Urblíková
 • SPRÁVA O STAVE REALIZÁCIE GEOLOGICKÝCH, SANAČNÝCH A MONITOROVACÍCH PRÁC V LOKALITÁCH POŠKODENÝCH ČINNOSŤOU BÝVALEJ SOVIETSKEJ ARMÁDY S KONKRETIZÁCIOU POSTUPU PRÁC A FINANČNÝCH NÁROKOV NA NASLEDUJÚCI ROK, Kolektív
 • NÁRODNÝ AKČNÝ PLÁN PRE ZELENÉ OBSTARÁVANIE, Ing. Slavomír Mráz
 • EURÓPSKA KOMISIA STÁLE BLOKUJE 70 MILIÓNOV EUR Z OPERAČNÉHO PROGRAMU ŽIVOTNÉ PROSTREDIE, Kolektív


3. SPEKTRUM

 • MALÁ VODNÁ ELEKTRÁREŇ DOBROHOŠŤ PRISPEJE K ZNÍŽENIU OBJEMU EMISIÍ A ODPADU, Kolektív
 • SYMPOSIUM ODPADOVÉ FÓRUM 2012, Ing. Ondřej Prochádzka, CSc.
 • ZÁVERY A ODPORÚČANIA Z KONFERENCIE „CESTY K UDRŽATEĽNEJŠEJ BUDÚCNOSTI“, Mikuláš Huba
 • KONFERENCIA „EUROPEAN CARBON FORUM 2011“ - PRVÉ EMISNÉ FÓRUM, Kolektív
 • RADA EURÓPY UDELILA NADÁCII EKOPOLIS CENU ZA KRAJINU, Henrieta Hrinková
 • STROMOM ROKA SA STALA LIPA MALOLISTÁ Z LIPIAN, Henrieta Hrinková
 • PRÍNOS HYDROTECHNICKÝCH LABORATÓRIÍ VÝSKUMNÉHO ÚSTAVU VODNÉHO HOSPODÁRSTVA PRE ŽIVOTNÉ PROSTREDIE, Kolektív
 • PODPORA REALIZÁCIE VODOZÁDRŽNÝCH A PROTIERÓZNYCH OPATRENÍ V SLOVENSKÝCH OBCIACH, Kolektív
 • PRIORITY PROGRAMU OBNOVY DEDINY, Kolektív
 • BRATISLAVA SA ZAPOJÍ DO EKOPROJEKTU SMART DISTRICT, Kolektív
 • KONFERENCIA OSN SA DOHODLA NA PREDĹŽENÍ PLATNOSTI KJÓTSKEHO PROTOKOLU, Kolektív
 • ZBER A ZHODNOCOVANIE ODPADOV PODPORÍ RECYKLAČNÝ FOND SUMOU 123 000 EUR, Kolektív

Recenzie

Zatiaľ tu nie je žiadna recenzia pre tento tovar.