Prázdny košík
 
×
 x 

Prázdny košík

EPOS

POĽOVNÍCKE
FOTOPRÍBEHY

PUBLIKÁCIE

Komentovaný
ZÁKONNÍK PRÁCE s príkladmi 
(Nové mzdové zvýhodnenia)
pre všetkých zamestnávateľov
i zamestnancov.

 

Publikácia

 • ZBROJNÝ PREUKAZ - Príprava na skúšku 
  odbornej spôsobilosti

 • Predpisy pre poľovníkov a lesníkov

 • Odborná príprava na skúšky odbornej
  spôsobilosti pre SBS

      Publikácie

Účtovníctva pre podnikateľov
a neziskové organizácie.

Jednoduché, podvojné účtovníctvo pre podnikateľov a učtovníctvo
pre neziskové organizácie.

Publikácie

 • PSY – Kynologický náučný slovník

 • Poľovné psy

 • Spoločenské psy, teriéry a chrty

Bohato ilustrované publikácie o vývoji plemien poľovných psov, spoločenských psov, teriérov a chrtov uznávaných Medzinárodnou kynologickou federáciou - FCI.

Publikácie

VŠETKY
ZÁKONY
V PONUKE

Publikácie

ZÁKONY
VO VRECKOVOM
FORMÁTE

VRECKOVÉ PUBLIKÁCIE

NOŽIARSVO NA SLOVENSKU

OD POČIATKU NOŽIARSTVA PO DNEŠOK

 

Kúpiť teraz!

Príbeh služobníčky

Šokujúca vízia Ameriky budúcnosti od nositeľky BOOKER PRIZE 2000.
Zaujme pútavým dejom a nadčasovým posolstvom.

 

Publikácia

KNÍHKUPECTVO

HĽADAŤ

PARTNERI

Tlačiť

ODPADY 2/2012

Odpady (Minimalizácia, zhodnocovanie a zneškodňovanie) mesačník, environmentálna problematika.
Predajná cena4,85 €
Predajná cena bez DPH4,04 €
Zľava
Suma DPH0,81 €
Cena / COM_VIRTUEMART_UNIT_SYMBOL_KUS:
7d.gif
Popis

Špecializovaný časopis na tému, ktorá sa po prijatí nového zákona o odpadoch a zákona o obaloch vo väzbe na ďalšie predpisy o ochrane vody, ovzdušia a životného prostredia priamo dotýka takmer každého podniku a organizácie.

Vychádza vo formáte A4, 48 strán/číslo, 12 čísel/rok, predplatné je 48,63 € + DPH.

Katalógové číslo: O 2012/02
Počet strán: 46
Periodicita: mesačník
Väzba: mäkká
Rok vydania: 2012
Formát: A4

OBSAH:

1. MINIMALIZÁCIA, ZHODNOCOVANIE A ZNEŠKODŇOVANIE

 • VÝZNAM KOMPOSTÉRŮ V DOMÁCÍM KOMPOSTOVÁNÍ, Doc. Ing. Vlastimil Altmann, PhD.
 • DÍKY KOLEKTIVNÍM SYSTÉMŮM ASEKOL, ELEKTROWIN A EKOLAMP ČESKÁ REPUBLIKA ZNOVU SPLNILA LIMITY EVROPSKÉ UNIE, Šimon Slavík
 • BIOREMEDIÁCIA PERZISTENTNÝCH TOXICKÝCH ORGANICKÝCH POLUTANTOV (NEBEZPEČNÝCH ODPADOV) S VYUŽITÍM BIOMOLEKULÁRNEHO INŽINIERSTVA, Dercová K., Dudášová H., Lukáčová L., Murínová S.
 • VÝVOJ A NAKLADANIE S KOMUNÁLNYM ODPADOM V KONTEXTE ROZVOJA KOŠICKÉHO REGIÓNU, Henrieta Pavolová, Tomáš Bakalár, Katarína Teplická
 • ZÁUJEM OBČANOV O SEPAROVANIE KOMUNÁLNEHO ODPADU, Ing. Michal Stričík, PhD., RNDr. Zuzana Hajduová, PhD., RNDr. Erika Liptáková, PhD.
 • SEPAROVANÝ ZBER V SLOVENSKÝCH MESTÁCH, Kolektív
 • HODNOTENIE DOVEZENÉHO VS. SPÁLENÉHO KOMUNÁLNEHO DOPADU VS. PRODUKCIA EMISIÍ, Marcela Malindžáková
 • AKTUALITY Z OBLASTI SKLÁDKOVANIA ODPADU, Kolektív
 • BUDOVANIE KANALIZÁCIÍ A ČOV V SLOVENSKÝCH MESTÁCH A OBCIACH, Kolektív
 • VÁNOCE JAKO GENERÁTOR ODPADŮ, Jitka Dvořáková


2. PREDPISY, DOKUMENTY, KOMENTÁRE

 • HISTORICKÁ DOHODA ODBLOKOVALA DODATOK O ZÁKAZE PREPRAVY NEBEZPEČNÝCH ODPADOV SEVER - JUH, Katarína Dercová
 • AK NEDÔJDE K ZÁSADNEJ ZMENE, SLOVENSKO NEDOKÁŽE SPLNIŤ CIELE STANOVENÉ V RÁMCOVEJ SMERNICI O ODPADOCH, Katarína Kretter
 • VÝVOJ A MOŽNOSTI NAKLADANIA S ODPADOVÝMI VODAMI S CIEĽOM ROZVOJA VODNÉHO HOSPODÁRSTVA SR, Henrieta Pavolová, Katarína Teplická, Lucia Domaracká
 • AKTUALITY Z EURÓPSKEJ ODPADOVEJ LEGISLATÍVY, Kolektív
 • K PROBLEMETIKE SANÁCIÍ ENVIROZÁŤAŽÍ, Kolektív
 • KAUZA „PEZINSKÁ SKLÁDKA“ VO FINÁLE, Kolektív
 • ROZPORY OKOLO PREDAJA A ZDAŇOVANIA EMISIÍ, Kolektív
 • BUKÓZA HOLDING SA BRÁNI OBVINENIAM V SÚVISLOSTI S ÚNIKOM POPOLČEKA V HENCOVCIACH TRESTNÝM OZNÁMENÍM, Kolektív


3. SPEKTRUM

 • OPODSTATNENOSŤ EXISTENCIE SAMOSTATNÉHO ENVIROREZORTU, Kolektív
 • PRELOMOVÉ ROZHODNUTIE ÚRADU PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SR VO VECI PLATNOSTI OCHRANNEJ ZNÁMKY ZELENÝ BOD, Kolektív
 • PETÍCIE PROTI SPAĽOVANIU ODPADU, Kolektív
 • PROCES POSUDZOVANIA VPLYVOV NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE V SÚVISLOSTI SO SCHVAĽOVANÍM NOVÝCH PRIEMYSELNÝCH A ŤAŽOBNÝCH KAPACÍT, Kolektív
 • RIADITEĽ GREENPEACE ODMIETOL VYMENOVANIE ZA ČLENA KOMISIE PRE PRÍPRAVU ROPOVODU DO RAKÚSKA, Kolektív
 • „ODPADÁRSKE“ A ENVIRONMENTÁLNE PROJEKTY PRE OBCE A NEZISKOVÉ ORGANIZÁCIE, Kolektív
 • POZOR NA VESMÍRNY ODPAD!, Kolektív
 • ENVIROVÝCHOVNÉ PROJEKTY PRE ŽIAKOV, Kolektív

Recenzie

Zatiaľ tu nie je žiadna recenzia pre tento tovar.