Prázdny košík
 
×
 x 

Prázdny košík

EPOS

POĽOVNÍCKE
FOTOPRÍBEHY

PUBLIKÁCIE

Komentovaný
ZÁKONNÍK PRÁCE s príkladmi 
(Nové mzdové zvýhodnenia)
pre všetkých zamestnávateľov
i zamestnancov.

 

Publikácia

 • ZBROJNÝ PREUKAZ - Príprava na skúšku 
  odbornej spôsobilosti

 • Predpisy pre poľovníkov a lesníkov

 • Odborná príprava na skúšky odbornej
  spôsobilosti pre SBS

      Publikácie

Účtovníctva pre podnikateľov
a neziskové organizácie.

Jednoduché, podvojné účtovníctvo pre podnikateľov a učtovníctvo
pre neziskové organizácie.

Publikácie

 • PSY – Kynologický náučný slovník

 • Poľovné psy

 • Spoločenské psy, teriéry a chrty

Bohato ilustrované publikácie o vývoji plemien poľovných psov, spoločenských psov, teriérov a chrtov uznávaných Medzinárodnou kynologickou federáciou - FCI.

Publikácie

VŠETKY
ZÁKONY
V PONUKE

Publikácie

ZÁKONY
VO VRECKOVOM
FORMÁTE

VRECKOVÉ PUBLIKÁCIE

NOŽIARSVO NA SLOVENSKU

OD POČIATKU NOŽIARSTVA PO DNEŠOK

 

Kúpiť teraz!

Príbeh služobníčky

Šokujúca vízia Ameriky budúcnosti od nositeľky BOOKER PRIZE 2000.
Zaujme pútavým dejom a nadčasovým posolstvom.

 

Publikácia

KNÍHKUPECTVO

HĽADAŤ

PARTNERI

Tlačiť

ODPADY 8/2012

Odpady (Minimalizácia, zhodnocovanie a zneškodňovanie) mesačník, environmentálna problematika.
Predajná cena4,85 €
Predajná cena bez DPH4,04 €
Zľava
Suma DPH0,81 €
Cena / COM_VIRTUEMART_UNIT_SYMBOL_KUS:
7d.gif
Popis

Špecializovaný časopis na tému, ktorá sa po prijatí nového zákona o odpadoch a zákona o obaloch vo väzbe na ďalšie predpisy o ochrane vody, ovzdušia a životného prostredia priamo dotýka takmer každého podniku a organizácie.

Vychádza vo formáte A4, 48 strán/číslo, 12 čísel/rok, predplatné je 48,63 € + DPH.

Katalógové číslo: O 2012/08
Počet strán: 46
Periodicita: mesačník
Väzba: mäkká
Rok vydania: 2012
Formát: A4

OBSAH:

 

1. MINIMALIZÁCIA, ZHODNOCOVANIE A ZNEŠKODŇOVANIE

 

 • PRIEBEH OPOTREBENIA ŽIARUVZDORNÝCH MATERIÁLOV V PROCESE SPAĽOVANIA KOMUNÁLNYCH ODPADOV, Ing. Eva Grambálová, PhD., Ing. Ondrej Kamoďa, PhD, Ing. Ľudovít Molnár, CSc.
 • SEPAROVANÝ ZBER PAPIERA POTREBUJE PODPORU,  Bc. Katarína Arvayová
 • K PROBLEMATIKE SKLÁDKOVANIA V SLOVENSKÝCH MESTÁCH A OBCIACH,  Kolektív
 • TRASHOUT - BOJUJTE PROTI NELEGÁLNYM SKLÁDKAM MOBILOM!  Tomas Lodnan
 • BUDOVANIE ČOV A KANALIZÁCIE V SLOVENSKÝCH MESTÁCH A OBCIACH, Kolektív
 • V ROKU 2012 ZDRUŽENIE BIOMASA VYROBÍ 12 000 TON DREVNÝCH PELIET PRE SLOVENSKÉ KOTOLNE, Kolektív
 • ZDRUŽENIE OBCÍ „BIOENERGIA BYSTRICKO“ ÚSPEŠNE REALIZOVALO PROJEKT REKONŠTRUKCIE
 • OBECNÝCH KOTOLNÍ NA VYKUROVANIE BIOMASOU,  Kolektív
 • SPRÁVA O POUŽÍVANÍ BIOZLOŽIEK V MOTOROVÝCH PALIVÁCH ZA ROK 2011 V ZMYSLE NARIADENIA VLÁDY SR Č. 246/2006 Z.Z., Kolektív
 • VYUŽÍVANIE ALTERNATÍVNYCH ZDROJOV ENERGIE V PRAXI, Kolektív

 

2. PREDPISY, DOKUMENTY, KOMENTÁRE

 

 • NOVÝM ZÁKONOM O ODPADOCH SA SLOVENSKÁ ÚPRAVA ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA DOSTANE DO SÚLADU S EURÓPSKOU LEGISLATÍVOU, Slavomír Mráz
 • SOUČASNÝ STAV LEGISLATIVY ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ V ČR, Ing. Václav Švorc
 • V PARLAMENTE JE NOVELA ZÁKONA O OVZDUŠÍ A NOVÝ ZÁKON O OCHRANE OZÓNOVEJ VRSTVY ZEME, Mário Mokráč
 • FINANČNÉ KRYTIE NÁPRAVY ENVIRONMENTÁLNYCH ŠKÔD, Ing. Juraj Špes
 • UPLATŇOVANIE ZÁKONA O POSUDZOVANÍ VPLYVOV NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE Ing. Milan Luciak
 • NOVELA ZÁKONA O ENERGETICKEJ HOSPODÁRNOSTI BUDOV PODPORÍ VYUŽITIE ENERGIE Z OBNOVITEĽNÝCH ZDROJOV, Slavomír Mráz
 • PROGRAM ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY 2011 – 2015, Ing. Elena Bodíková, PhD.
 • SLOVENSKU HROZILO ODŇATIE PRÁVA OBCHODOVAŤ S EMISNÝMI JEDNOTKAMI AAU Kolektív
 • VÝVOJ V KAUZE CVERNOVKA, Kolektív

 

3. SPEKTRUM

 

 • VYUŽITIE VYSOKOTLAKOVÉHO VODNÉHO LÚČA V HAZARDNOM PROSTREDÍ, Ing. Krajný Zdenko, PhD.
 • ENVIRONMENTÁLNA POLITIKA - NEVYHNUTNÁ SÚČASŤ ENVIRONMENTÁLNYCH MANAŽÉRSKYCH SYSTÉMOV, doc. RNDr. Pavol Palfy, PhD., Ing. Marek Šolc, PhD.
 • EÚ POSKYTNE TAKMER 270 MILIÓNOV EUR NA PROJEKTY PRE ŽIVOTNÉ PROSTREDIE, Kolektív
 • PODOZRIVÉ ČERPANIE EUROFONDOV, Kolektív
 • REKORDNÝ OBJEM VYTRIEDENÉHO ODPADU NA POHODE, Mgr. Katarína Kretter
 • NOVÉ MOBILNÉ LABORATÓRIÁ PRE INŠPEKTOROV OCHRANY OVZDUŠIA, Kolektív
 • V TICHEJ A KÔPROVEJ DOLINE ANI NA SMREKOVICI SA DREVO ŤAŽIŤ NEBUDE, Kolektív
 • ZVEREJŇOVANIE PORUŠOVATEĽOV NARIADENÍ A DLŽNÍKOV NA „TABULIACH HANBY“, Kolektív

Recenzie

Zatiaľ tu nie je žiadna recenzia pre tento tovar.