Prázdny košík
 
×
 x 

Prázdny košík

EPOS

POĽOVNÍCKE
FOTOPRÍBEHY

PUBLIKÁCIE

Komentovaný
ZÁKONNÍK PRÁCE s príkladmi 
(Nové mzdové zvýhodnenia)
pre všetkých zamestnávateľov
i zamestnancov.

 

Publikácia

 • ZBROJNÝ PREUKAZ - Príprava na skúšku 
  odbornej spôsobilosti

 • Predpisy pre poľovníkov a lesníkov

 • Odborná príprava na skúšky odbornej
  spôsobilosti pre SBS

      Publikácie

Účtovníctva pre podnikateľov
a neziskové organizácie.

Jednoduché, podvojné účtovníctvo pre podnikateľov a učtovníctvo
pre neziskové organizácie.

Publikácie

 • PSY – Kynologický náučný slovník

 • Poľovné psy

 • Spoločenské psy, teriéry a chrty

Bohato ilustrované publikácie o vývoji plemien poľovných psov, spoločenských psov, teriérov a chrtov uznávaných Medzinárodnou kynologickou federáciou - FCI.

Publikácie

VŠETKY
ZÁKONY
V PONUKE

Publikácie

ZÁKONY
VO VRECKOVOM
FORMÁTE

VRECKOVÉ PUBLIKÁCIE

NOŽIARSVO NA SLOVENSKU

OD POČIATKU NOŽIARSTVA PO DNEŠOK

 

Kúpiť teraz!

Príbeh služobníčky

Šokujúca vízia Ameriky budúcnosti od nositeľky BOOKER PRIZE 2000.
Zaujme pútavým dejom a nadčasovým posolstvom.

 

Publikácia

KNÍHKUPECTVO

HĽADAŤ

PARTNERI

Tlačiť

ODPADY 9/2012

Odpady (Minimalizácia, zhodnocovanie a zneškodňovanie) mesačník, environmentálna problematika.
Predajná cena4,85 €
Predajná cena bez DPH4,04 €
Zľava
Suma DPH0,81 €
Cena / COM_VIRTUEMART_UNIT_SYMBOL_KUS:
7d.gif
Popis

Špecializovaný časopis na tému, ktorá sa po prijatí nového zákona o odpadoch a zákona o obaloch vo väzbe na ďalšie predpisy o ochrane vody, ovzdušia a životného prostredia priamo dotýka takmer každého podniku a organizácie.

Vychádza vo formáte A4, 48 strán/číslo, 12 čísel/rok, predplatné je 48,63 € + DPH.

Katalógové číslo: O 2012/09
Počet strán: 46
Periodicita: mesačník
Väzba: mäkká
Rok vydania: 2012
Formát: A4

OBSAH:

 

1. MINIMALIZÁCIA, ZHODNOCOVANIE A ZNEŠKODŇOVANIE

 

 • POPEL ZE SPALOVNY TERMIZO LIBEREC JAKO VÝROBEK DLE NÁRODNÍ CERTIFIKACE A REGISTRACE REACH, Ing. Petr Novák, Ing. Pavel Bernát
 • POUŽITÍ KOMPOSTŮ Z BIOLOGICKY ROZLOŽITELNÝCH ODPADŮ PRO PŘIHNOJOVÁNÍ TRVALÝCH TRAVNÍCH POROSTŮ, doc. Ing. Vlastimil Altmann, Ph.D.
 • BIOLOGICKY ROZLOŽITEĽNÝ ODPAD A DOMÁCE KOMPOSTOVANIE, Ing. Janka Sudzinová, PhD., prof. Ing. Magdaléna Valšíková, PhD.
 • POĽNOHOSPODÁRSKY ODPAD AKO SÚČASŤ BIOMASY VYUŽITEĽNEJ NA ENERGETICKÉ ZHODNOCOVANIE, Ing. et Ing. Marián Sudzina, Phd., Mgr. Daniela Capcarová, doc. Ing. Miroslava Kačániová, PhD.
 • Z ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA MESTA BRATISLAVA,  Kolektív
 • MEGAPROJEKTY VÝSTAVBY KANALIZÁCIÍ A ČOV BUDE FINANCOVAŤ BRUSEL Kolektív
 • SLOVENSKO PATRÍ K ŠTÁTOM EÚ, KTORÉ ZLYHÁVAJÚ V OBLASTI ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA, Kolektív
 • POMÔCŤ BY MALI FOTOPASCE, Angela Sviteková

2. PREDPISY, DOKUMENTY, KOMENTÁRE

 

 • ZODPOVEDNOSŤ ŠTÁTU ZA ŠKODU SPÔSOBENÚ PRI VÝKONE VEREJNEJ MOCI V ODPADOVOM HOSPODÁRSTVE, Mag. Bernhard Hager, LL.M., Mgr. Martin Šenkovič, LL.M.
 • NÁVRH ZÁKONA O ODPADOCH – STARÉ VOZIDLÁ, Ing. Juraj Špes
 • ENVIDOM PODAL HROMADNÚ PRIPOMIENKU K NOVELE ZÁKONA O ODPADOCH, Richard Menczer
 • NAMIESTO NOVÉHO ZÁKONA O ODPADOCH LEN NOVELA V SKRÁTENOM LEGISLATÍVNOM KONANÍ, Kolektív
 • NOVÁ SMERNICA EÚ O ELEKTRONICKOM ODPADE NADOBUDLA ÚČINNOSŤ, Kolektív
 • VÝVOJ TÝKAJÚCI SA VZNIKU, SPRACOVANIA A PREPRAVY NEBEZPEČNÉHO ODPADU A INÉHO ODPADU V ČLENSKÝCH KRAJINÁCH EÚ (2007 – 2009), Kolektív
 • SKVALITNENIE ENVIRONMENTÁLNEJ INFRAŠTRUKTÚRY PROSTREDNÍCTVOM OPERAČNÉHO PROGRAMU ŽIVOTNÉ PROSTREDIE, Ing. Mária Chňapeková, Ing. Ľudmila Števicová
 • VÝSLEDKY KONTROLNEJ ČINNOSTI SIŽP V I. POLROKU, Kolektív
 • VPLYV BIOKORÓZIE NA TRVANLIVOSŤ STAVEBNÝCH MATERIÁLOV (KANALIZAČNÝCH POTRUBÍ), RNDr. Eva Terpáková, PhD., doc. RNDr. Adriana Eštoková, prof. RNDr. Nadežda Števulová, PhD., Ing. Katarína Foraiová

 

3. SPEKTRUM

 • ENVIRONMENTÁLNA ZNAČKA AKO NÁSTROJ ENVIRONMENTÁLNEHO MANAŽÉRSTVA, Ing. Daniela Urblíková, PhD.
 • HODNOTENIE VPLYVU KYSLÝCH BANSKÝCH VÔD NA KVALITU POVRCHOVÝCH VÔD A SEDIMENTOV, doc. RNDr. Magdaléna Bálintová, PhD., Ing. Marián Holub
 • ENVIROAKTIVITY MESTA PREŠOV, Kolektív
 • „EKOTÁBOR“ PRIATEĽOV ZEME, Kolektív
 • VYHODNOTENIE ENVIROSÚŤAŽE „ZELEŇ PRE MESTO“, Kolektív
 • V INDICKOM MESTE HYDERABAD SA USKUTOČNÍ 11. ZASADNUTIE KONFERENCIE ZMLUVNÝCH STRÁN DOHOVORU O BIODIVERZITE, Slavomír Mráz
 • PROKURATÚRA OBVINILA EXMINISTROV L. MIKLÓSA A J. IZÁKA, ŽE NEČINNOSŤOU ZAPRÍČINILI ROZŠÍRENIE LYKOŽRÚTA, Kolektív
 • PREŠOVSKÝ PROJEKT BIOKORIDOR TORYSA JE VO FINÁLE, Kolektív
 • ZAUJÍMAVOSTI ZO ZAHRANIČIA, Kolektív

 

Recenzie

Zatiaľ tu nie je žiadna recenzia pre tento tovar.