Prázdny košík
 
×
 x 

Prázdny košík

EPOS

POĽOVNÍCKE
FOTOPRÍBEHY

PUBLIKÁCIE

Komentovaný
ZÁKONNÍK PRÁCE s príkladmi 
(Nové mzdové zvýhodnenia)
pre všetkých zamestnávateľov
i zamestnancov.

 

Publikácia

 • ZBROJNÝ PREUKAZ - Príprava na skúšku 
  odbornej spôsobilosti

 • Predpisy pre poľovníkov a lesníkov

 • Odborná príprava na skúšky odbornej
  spôsobilosti pre SBS

      Publikácie

Účtovníctva pre podnikateľov
a neziskové organizácie.

Jednoduché, podvojné účtovníctvo pre podnikateľov a učtovníctvo
pre neziskové organizácie.

Publikácie

 • PSY – Kynologický náučný slovník

 • Poľovné psy

 • Spoločenské psy, teriéry a chrty

Bohato ilustrované publikácie o vývoji plemien poľovných psov, spoločenských psov, teriérov a chrtov uznávaných Medzinárodnou kynologickou federáciou - FCI.

Publikácie

VŠETKY
ZÁKONY
V PONUKE

Publikácie

ZÁKONY
VO VRECKOVOM
FORMÁTE

VRECKOVÉ PUBLIKÁCIE

NOŽIARSVO NA SLOVENSKU

OD POČIATKU NOŽIARSTVA PO DNEŠOK

 

Kúpiť teraz!

Príbeh služobníčky

Šokujúca vízia Ameriky budúcnosti od nositeľky BOOKER PRIZE 2000.
Zaujme pútavým dejom a nadčasovým posolstvom.

 

Publikácia

KNÍHKUPECTVO

HĽADAŤ

PARTNERI

Tlačiť

ODPADY 11/2012

Odpady (Minimalizácia, zhodnocovanie a zneškodňovanie) mesačník, environmentálna problematika.
Predajná cena4,85 €
Predajná cena bez DPH4,04 €
Zľava
Suma DPH0,81 €
Cena / COM_VIRTUEMART_UNIT_SYMBOL_KUS:
7d.gif
Popis

Špecializovaný časopis na tému, ktorá sa po prijatí nového zákona o odpadoch a zákona o obaloch vo väzbe na ďalšie predpisy o ochrane vody, ovzdušia a životného prostredia priamo dotýka takmer každého podniku a organizácie.

Vychádza vo formáte A4, 46 strán/číslo, 12 čísel/rok, predplatné je 48,63 € + DPH.

Katalógové číslo: O 2012/11
Počet strán: 46
Periodicita: mesačník
Väzba: mäkká
Rok vydania: 2012
Formát: A4

OBSAH:

1. MINIMALIZÁCIA, ZHODNOCOVANIEA ZNEŠKODŇOVANIE

 • HODNOCENÍ FYZIKÁLNÍCH VLASTNOSTÍ BIOLOGICKY ROZLOŽITELNÝCH ODPADŮ, doc. Ing. Vlastimil Altman, Ph.D.
 • AMBICIÓZNY ZÁMER ZBIERAŤ JEDLÉ OLEJE A TUKY V REGIÓNE STARÁ ĽUBOVŇA, Ing. Miriama Varcholová, Ing. Štefan Melkovič
 • PILOTNÍ PROJEKT II. - ODVÁDĚNÍ A AKUMULACE ŽLUTÝCH VOD, RODINNÝ DŮM (ČÁST 1), Ing. Tatiana Mifková, Ph.D.
 • TRETÍ ROČNÍK KONFERENCIE SAMOSPRÁVA A SEPAROVANÝ ZBER, Katarína Kretter
 • NAJLEPŠIE SEPARUJÚCE MESTÁ NA SLOVENSKU V ROKU 2012, Katarína Kretter
 • NELEGÁLNE SKLÁDKY ODPADOV V SR - ZHRNUTIE PROBLÉMU, Mgr. Rudolf Pado
 • Z ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA SLOVENSKÝCH MIEST, Kolektív
 • UZATVÁRANIE A REKULTIVÁCIA SKLÁDOK ODPADOV, Kolektív
 • PROJEKTY ZHODNOCOVANIA OPOTREBOVANÝCH VOZIDIEL A ICH SÚČASTÍ V ŽOS-EKO VRÚTKY, Bc. Katarína Arvayová
 • JESENNÉ ČISTENIE SLOVENSKA, Kolektív
 • PRI NAKLADANÍ S ODPADMI MUSÍME PREVZIAŤ SKÚSENOSTI INÝCH KRAJÍN, Kolektív

2. PREDPISY, DOKUMENTY, KOMENTÁRE

 • POSLANCI SCHVÁLILI „MALÚ NOVELU“ ZÁKONA O ODPADOCH V SKRÁTENOM KONANÍ, Kolektív
 • IMPLEMENTÁCIA SMERNICE EÚ O PRIEMYSELNÝCH EMISIÁCH V NÁVRHU ZÁKONA O INTEGROVANEJ PREVENCII A KONTROLE ZNEČISŤOVANIA ŽP, Kolektív
 • DO ENVIRONMENTÁLNYCH PROJEKTOV BY SA MALO VRÁTIŤ MINIMÁLNE 50 PERCENT VÝNOSOV Z DRAŽIEB
 • EMISNÝCH POVOLENIEK, Kolektív
 • ZÁMER KOMISIE ZNÍŽIŤ OBJEM POTRAVINOVÉHO ODPADU O POLOVICU PODPORILO MALOOBCHODNÉ FÓRUM, Kolektív
 • VYUŽITIE INFORMAČNÉHO SYSTÉMU ENVIRONMENTÁLNYCH ZÁŤAŽÍ PRI ANALÝZE STARÝCH ENVIRONMENTÁLNYCH ZÁŤAŽÍ V SPIŠSKOM REGIÓNE, Gerhartová, K., Laubertová, L., Havlík, T.
 • POKUTY ZA NEDOSTATKY V INTEGROVANÝCH POVOLENIACH, Kolektív
 • STAV VÝSKUMU A VYUŽITIA LCA NA SLOVENSKU A V ZÁPADNEJ EURÓPE, Mgr. Jozef Vlčej, Ing. Ivo Knápek, Ing. Stanislav Haviar

3. SPEKTRUM

 • MONITOROVACIE SKUPINY VENOVALI OCHRANE ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA 600 DOBROVOĽNÍCKYCH HODÍN, Mgr. Rudolf Pado
 • ENVIROAKTIVITY PRE MLADÝCH, Kolektív
 • TRESTNÉ STÍHANIE BÝVALÝCH EXMINISTROV ŽP JE NEBEZPEČNÝ PRECEDENS, Kolektív
 • VÝHERCOVIA SÚŤAŽE EKOVÝHRA SI ROZDELIA 300 000, Patrícia Kubicová
 • VYHLÁSILI SIEDMY ROČNÍK GRANTOVÉHO PROGRAMU ZELENÉ OÁZY, Henrieta Hrinková
 • VYHLÁSENÉ GRANTOVÉ PROGRAMY EKOFONDU SÚ ZAMERANÉ NA ENERGETICKÚ EFEKTIVITU, Patrícia Kubicová
 • TAKMER TRI MILIÓNY EUR PRE PROJEKTY Z BLOKOVÉHO GRANTU, Henrieta Hrinková
 • VYHLÁSILI DRUHÉ KOLO VÝZIEV PRE MIMOVLÁDNE ORGANIZÁCIE NA PODÁVANIE ENVIRONMENTÁLNYCH A SOCIÁLNYCH PROJEKTOV, Kolektív
 • STROMOM ROKA 2012 SA STAL 138-ROČNÝ PLATAN Z KOMJATÍC, Henrieta Hrinková
 • ENVIRORIZIKÁ VODNÉHO DIELA GABČÍKOVO, Kolektív
 • V BANSKEJ BYSTRICI UKONČILI PROJEKT REVITALIZÁCIE SÁSOVSKEJ DOLINY, Kolektív

Recenzie

Zatiaľ tu nie je žiadna recenzia pre tento tovar.