Prázdny košík
 
×
 x 

Prázdny košík

EPOS

POĽOVNÍCKE
FOTOPRÍBEHY

PUBLIKÁCIE

Komentovaný
ZÁKONNÍK PRÁCE s príkladmi 
(Nové mzdové zvýhodnenia)
pre všetkých zamestnávateľov
i zamestnancov.

 

Publikácia

 • ZBROJNÝ PREUKAZ - Príprava na skúšku 
  odbornej spôsobilosti

 • Predpisy pre poľovníkov a lesníkov

 • Odborná príprava na skúšky odbornej
  spôsobilosti pre SBS

      Publikácie

Účtovníctva pre podnikateľov
a neziskové organizácie.

Jednoduché, podvojné účtovníctvo pre podnikateľov a učtovníctvo
pre neziskové organizácie.

Publikácie

 • PSY – Kynologický náučný slovník

 • Poľovné psy

 • Spoločenské psy, teriéry a chrty

Bohato ilustrované publikácie o vývoji plemien poľovných psov, spoločenských psov, teriérov a chrtov uznávaných Medzinárodnou kynologickou federáciou - FCI.

Publikácie

VŠETKY
ZÁKONY
V PONUKE

Publikácie

ZÁKONY
VO VRECKOVOM
FORMÁTE

VRECKOVÉ PUBLIKÁCIE

NOŽIARSVO NA SLOVENSKU

OD POČIATKU NOŽIARSTVA PO DNEŠOK

 

Kúpiť teraz!

Príbeh služobníčky

Šokujúca vízia Ameriky budúcnosti od nositeľky BOOKER PRIZE 2000.
Zaujme pútavým dejom a nadčasovým posolstvom.

 

Publikácia

KNÍHKUPECTVO

HĽADAŤ

PARTNERI

Tlačiť

ODPADY 8/2013

Odpady (Minimalizácia, zhodnocovanie a zneškodňovanie) mesačník, 48 strán farebná tlač, environmentálna problematika.
Predajná cena4,85 €
Predajná cena bez DPH4,04 €
Zľava
Suma DPH0,81 €
Cena / kg:
7d.gif
Popis

Špecializovaný časopis na tému, ktorá sa po prijatí nového zákona o odpadoch a zákona o obaloch vo väzbe na ďalšie predpisy o ochrane vody, ovzdušia a životného prostredia priamo dotýka takmer každého podniku a organizácie.

Vychádza vo formáte A4, 48 strán/číslo, 12 čísel/rok, predplatné je 48,63 € + DPH.

Časopis v elektronickej verzii (pdf):

Katalógové číslo: O 2013/08
Počet strán: 46
Periodicita: mesačník
Väzba: mäkká
Rok vydania: 2013
Formát: A4

OBSAH:

1. MINIMALIZÁCIA, ZHODNOCOVANIE A ZNEŠKODŇOVANIE

 • AKO VYUŽIŤ 4. ROZMER SKLÁDKY?, Ing. Marek Hrabčák
 • TEPELNÁ ÚPRAVA TECHNOGÉNNYCH ODPADOV, Ján Spišák, Ján Mikula, Ján Gloček, Dušan Naščák
 • MOŽNOSTI RECYKLÁCIE ĽAHKEJ FRAKCIE ZO ŠRÉDROVANIA VYRADENÝCH VOZIDIEL, Simona Sobeková – Foľtová, Tomáš Havlík
 • SLOVENSKO PLNÍ EURÓPSKE LIMITY LIKVIDÁCIE OPOTREBOVANÝCH VOZIDIEL, Ing. Štefan Kuča.
 • SKLÁDKA ODPADOV V TVRDOŠÍNE BUDE MONITOROVANÁ EŠTE DESIATKY ROKOV, Ing. Alena Kovaľová
 • VYUŽITIE DREVNÉHO ODPADU NA „MULČOVANIE“, Ing. et Ing. Marián Sudzina, PhD., Ing. Katarína Rovná, PhD.
 • AKTUALITY Z BRATISLAVSKÉHO ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA, Kolektív
 • Z ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA SLOVENSKÝCH MIEST A OBCÍ, Kolektív
 • SÚČASNÝ SYSTÉM ZBERU A SPRACOVANIA OPOTREBOVANÝCH AKUMULÁTOROV A BATÉRIÍ JE FUNKČNÝ A UDRŽATEĽNÝ, Ing. Štefan Kuča

2. MINIMALIZÁCIA, ZHODNOCOVANIE A ZNEŠKODŇOVANIE

 • PREZIDENT NEPODPÍSAL NOVELU ZÁKONA O ODPADOCH UMOŽŇUJÚCU VYRADIŤ NEEXISTUJÚCE VOZIDLO Z EVIDENCIE NA ZÁKLADE ČESTNÉHO PREHLÁSENIA, Kolektív
 • VLÁDA SCHVÁLILA LEGISLATÍVNY ZÁMER NOVÉHO ZÁKONA O ODPADOCH, Kolektív
 • PRÍPUSTNÁ MIERA OBŤAŽOVANIA ZÁPACHOM V NAVRHOVANEJ NOVELE ZÁKONA O OVZDUŠÍ, Kolektív
 • EÚ SPRÍSŇUJE NARIADENIE O PREPRAVE ODPADU A ROZŠIRUJE ZOZNAM RIZIKOVÝCH LÁTOK V SMERNICI O VODE, Kolektív
 • SIŽP OPÄŤ ROZHODUJE O PEZINSKEJ SKLÁDKE ODPADOV, Kolektív
 • PRODUKCIA ODPADOV V SLOVENSKEJ REPUBLIKE, Michal Stričík
 • INŠPEKTORI ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA VYKONALI V PRVOM POLROKU 1543 KONTROL, Kolektív
 • KONCEPCIA ROZVOJA VÝROBY ELEKTRINY Z MALÝCH OBNOVITEĽNÝCH ZDROJOV ENERGIE V SR - I. ETAPA, Kolektív

3. SPEKTRUM

 • HUDOBNÝ FESTIVAL BAŽANT POHODA BOL AJ O ŽIVOTNOM PROSTREDÍ, Mgr. Jana Gemeranová
 • POŽIAR SKLÁDKY V ZLATÝCH KLASOCH, Kolektív
 • MEDZINÁRODNÁ VEDECKÁ KONFERENCIA ODPADY – DRUHOTNÉ SUROVINY, Ing. Zita Takáčová
 • ZDRUŽENIE BIOMASA ZÍSKALO 1,3 MILIÓNA EUR NA PROJEKT PODPORUJÚCI VYUŽÍVANIE BIOMASY A SOLÁRNEJ ENERGIE, Kolektív
 • SPRÁVA O POUŽÍVANÍ BIOZLOŽIEK V MOTOROVÝCH PALIVÁCH ZA ROK 2012 V ZMYSLE NARIADENIA VLÁDY SR Č. 246/2006 Z.Z., Kolektív
 • SNAHA REZORTU HOSPODÁRSTVA PRESADIŤ ROPOVOD CEZ „BRATISLAVSKÝ MESTSKÝ KORIDOR“ JE ZÁKERNÝ ÚRADNÍCKY TRK, Kolektív
 • VYHLÁSILI 3. ROČNÍK SÚŤAŽE „MISS KOMPOST“, Kolektív
 • PRESNEJŠÍ MONITORING CHRÁNENÝCH ŽIVOČÍCHOV, Kolektív
 • ENVIROPREČINY A TRESTNÉ ČINY, Kolektív
 • NA SKLÁDKE ODPADU V SARAJEVE OBJAVILI POZOSTATKY OBETÍ Z ČIAS VOJNY, Kolektív

Recenzie

Zatiaľ tu nie je žiadna recenzia pre tento tovar.