Prázdny košík
 
×
 x 

Prázdny košík

EPOS

POĽOVNÍCKE
FOTOPRÍBEHY

PUBLIKÁCIE

Komentovaný
ZÁKONNÍK PRÁCE s príkladmi 
(Nové mzdové zvýhodnenia)
pre všetkých zamestnávateľov
i zamestnancov.

 

Publikácia

 • ZBROJNÝ PREUKAZ - Príprava na skúšku 
  odbornej spôsobilosti

 • Predpisy pre poľovníkov a lesníkov

 • Odborná príprava na skúšky odbornej
  spôsobilosti pre SBS

      Publikácie

Účtovníctva pre podnikateľov
a neziskové organizácie.

Jednoduché, podvojné účtovníctvo pre podnikateľov a učtovníctvo
pre neziskové organizácie.

Publikácie

 • PSY – Kynologický náučný slovník

 • Poľovné psy

 • Spoločenské psy, teriéry a chrty

Bohato ilustrované publikácie o vývoji plemien poľovných psov, spoločenských psov, teriérov a chrtov uznávaných Medzinárodnou kynologickou federáciou - FCI.

Publikácie

VŠETKY
ZÁKONY
V PONUKE

Publikácie

ZÁKONY
VO VRECKOVOM
FORMÁTE

VRECKOVÉ PUBLIKÁCIE

NOŽIARSVO NA SLOVENSKU

OD POČIATKU NOŽIARSTVA PO DNEŠOK

 

Kúpiť teraz!

Príbeh služobníčky

Šokujúca vízia Ameriky budúcnosti od nositeľky BOOKER PRIZE 2000.
Zaujme pútavým dejom a nadčasovým posolstvom.

 

Publikácia

KNÍHKUPECTVO

HĽADAŤ

PARTNERI

Tlačiť

ODPADY 7/2013

Odpady (Minimalizácia, zhodnocovanie a zneškodňovanie) mesačník, 48 strán farebná tlač, environmentálna problematika.
Predajná cena4,85 €
Predajná cena bez DPH4,04 €
Zľava
Suma DPH0,81 €
Cena / kg:
7d.gif
Popis

Špecializovaný časopis na tému, ktorá sa po prijatí nového zákona o odpadoch a zákona o obaloch vo väzbe na ďalšie predpisy o ochrane vody, ovzdušia a životného prostredia priamo dotýka takmer každého podniku a organizácie.

Vychádza vo formáte A4, 48 strán/číslo, 12 čísel/rok, predplatné je 48,63 € + DPH.

Časopis v elektronickej verzii (pdf):

Katalógové číslo: O 2013/07
Počet strán: 46
Periodicita: mesačník
Väzba: mäkká
Rok vydania: 2013
Formát: A4

OBSAH:

1. MINIMALIZÁCIA, ZHODNOCOVANIE A ZNEŠKODŇOVANIE

 • NEDOSTATKY PRI PROJEKTOVANÍ A PRI VÝSTAVBE SKLÁDKY ODPADOV – TESNENIE SKLÁDOK, Doc. Ing. Oskár Čermák, PhD.
 • PRODUKCIA A NAKLADANIE S KOMUNÁLNYM ODPADOM V EÚ, Ing. Michal Stričík, PhD., Bc. Ladislav Pančík, Ing. Martina Sabolová
 • PREDPOKLAD SPLNENIA CIEĽA RECYKLÁCIE TKO NA SLOVENSKU PODĽA EEA, Mgr. Ľubica Richterová
 • RECYKLOVAŤ, SPAĽOVAŤ ALEBO DEGRADOVAŤ KOMUNÁLNY PLASTOVÝ ODPAD?, h. prof. Ing. František Mátel, CSc.
 • VIAC AKO POLOVICA SLOVÁKOV ZAOBCHÁDZA S ELEKTROODPADOM SPRÁVNE, Richard Menczer
 • LIKVIDÁCIA ČIERNYCH SKLÁDOK, Kolektív
 • ZAVEDENIE SYSTÉMU TATRANSKÉHO SEPAROVANÉHO ZBERU BIOLOGICKY ROZLOŽITEĽNÉHO ODPADU, Mgr. Silvia Fedorková, Ing. Dušan Cvek
 • VO SVIDNÍKU SPREVÁDZKUJÚ KOMPOSTÁREŇ, VO VRÁBĽOCH ZBERNÝ DVOR, Kolektív
 • PODIEL NA MESTSKÝCH KOMUNÁLNYCH SLUŽBÁCH FIRMA MARIUS PEDERSEN VO VRANOVE NEDOSTALA A V NITRE ODPREDALA, Kolektív
 • V RUŽOMBERKU ZAČÍNAJÚ SKÚŠOBNÚ PREVÁDZKU SPAĽOVANIA BIOKALU A ANALYZUJÚ ZDROJE PRAŠNOSTI, Kolektív
 • UNIKÁTNE TECHNOLÓGIE NA REGENERÁCIU POUŽITÝCH OLEJOV, Kolektív

2. MINIMALIZÁCIA, ZHODNOCOVANIE A ZNEŠKODŇOVANIE

 • NR SR – ČESTNÉ VYHLÁSENIE PRI VYRAĎOVANÍ ÁUT Z EVIDENCIE ÁNO, VRATNÉ FĽAŠE NIE, Kolektív
 • ZÁKON Z 26. JÚNA 2013, KTORÝM SA DOPĹŇA ZÁKON Č. 223/2001 Z.Z. O ODPADOCH A O ZMENE A DOPLNENÍ NIEKTORÝCH ZÁKONOV V ZNENÍ NESKORŠÍCH PREDPISOV A KTORÝM SA DOPĹŇA ZÁKON Č. 8/2009 Z.Z. O CESTNEJ PREMÁVKE A O ZMENE A DOPLNENÍ NIEKTORÝCH ZÁKONOV V ZNENÍ NESKORŠÍCH PREDPISOV
 • AKTUALIZOVANÁ DÔVODOVÁ SPRÁVA K ZÁKONU Z 26.6.2013, KTORÝM SA DOPĹŇA ZÁKON O ODPADOCH
 • ENVI-PAK VNÍMA POZITÍVNE NÁVRH LEGISLATÍVNEHO ZÁMERU ZÁKONA O ODPADOCH, Mgr. Jana Gemeranová
 • NÁVRHY OZ TATRY SMERUJÚ DO PARLAMENTU, Mgr. Rudolf Pado
 • PRIPOMIENKOVÉ A ROZPOROVÉ KONANIE K NOVELE ZÁKONA O OCHRANE PRÍRODY A KRAJINY, Kolektív
 • SEPAROVANÝ ZBER NA ŠKOLÁCH (VZOROVÁ ZMLUVA), Ing. Juraj Špes
 • BEZ DOTÁCIÍ SLOVENSKO NEELIMINUJE ZAOSTÁVANIE VO VYUŽÍVANÍ OZE, Ing. Štefan Kuča
 • ŽIVOTNÉ PROSTREDIE - ODPADY - PÔDOHOSPODÁRSTVO, Ing. et Ing. Marián Sudzina, PhD., Prof. Ing. Ján Tomáš, CSc., PeadDr. Božena Bojková
 • ENVIRONMENTÁLNE ALUMINOSILIKÁTY Z MONGOLSKA PRE ODSTRAŇOVANIE FOSFÁTOV, Prof. Ing. Eva Chmielewská, PhD.

3. SPEKTRUM

 • ENVI-PAK VZDELÁVAL AJ POMÁHAL, Mgr. Jana Gemeranová
 • SYMPOSIUM ODPADOVÉ FÓRUM 2013 - ZVLÁŠTĚ EXKURZE SE VYDAŘILAN, Ondřej Prochádzka
 • ENVIROAKCIE PRE DETI, Kolektív
 • V LIPTOVSKOM JÁNE DISKUTOVALI ODBORNÍCI Z CELÉHO SVETA O ODPADOCH AKO DRUHOTNÝCH SUROVINÁCH A V BRATISLAVE O RIZIKÁCH A SANÁCII ENVIROZÁŤAŽÍ, Kolektív
 • EURÓPSKE ENVIROSÚŤAŽE, Kolektív
 • BRATISLAVSKÍ ŠKOLÁCI V RÁMCI OLOMPIÁDY VYZBIERALI 103 TON PAPIERA A 18 TON PLASTU, Kolektív
 • ENVIROAKCIE A ENVIROPROJEKTY PRE DETI A MLÁDEŽ, Kolektív
 • PILOTNÝ PROJEKT: RENOVÁCIA ŠKOLY NA NÍZKOENERGETICKÝ ŠTANDARD, Kolektív
 • UHOĽNÉ ELEKTRÁRNE AKO „TICHÍ ZABIJACI“, Kolektív
 • ZANÁŠANIE BAHNOM A ODPADOM ROBÍ Z PRIEHRAD ČASOVANÉ EKOBOMBY, Kolektív
 • VLÁDA SCHVÁLILA PREDAJ EMISIÍ ŠPANIELOM, Kolektív
 • CHEMICKÉ POSTREKY NA ÚZEMÍ NÁRODNÉHO PARKU NÍZKE TATRY, Kolektív
 • ZAUJÍMAVOSTI ZO ZAHRANIČIA, Kolektív

Recenzie

Zatiaľ tu nie je žiadna recenzia pre tento tovar.