Prázdny košík
 
×
 x 

Prázdny košík

EPOS

POĽOVNÍCKE
FOTOPRÍBEHY

PUBLIKÁCIE

Komentovaný
ZÁKONNÍK PRÁCE s príkladmi 
(Nové mzdové zvýhodnenia)
pre všetkých zamestnávateľov
i zamestnancov.

 

Publikácia

 • ZBROJNÝ PREUKAZ - Príprava na skúšku 
  odbornej spôsobilosti

 • Predpisy pre poľovníkov a lesníkov

 • Odborná príprava na skúšky odbornej
  spôsobilosti pre SBS

      Publikácie

Účtovníctva pre podnikateľov
a neziskové organizácie.

Jednoduché, podvojné účtovníctvo pre podnikateľov a učtovníctvo
pre neziskové organizácie.

Publikácie

 • PSY – Kynologický náučný slovník

 • Poľovné psy

 • Spoločenské psy, teriéry a chrty

Bohato ilustrované publikácie o vývoji plemien poľovných psov, spoločenských psov, teriérov a chrtov uznávaných Medzinárodnou kynologickou federáciou - FCI.

Publikácie

VŠETKY
ZÁKONY
V PONUKE

Publikácie

ZÁKONY
VO VRECKOVOM
FORMÁTE

VRECKOVÉ PUBLIKÁCIE

NOŽIARSVO NA SLOVENSKU

OD POČIATKU NOŽIARSTVA PO DNEŠOK

 

Kúpiť teraz!

Príbeh služobníčky

Šokujúca vízia Ameriky budúcnosti od nositeľky BOOKER PRIZE 2000.
Zaujme pútavým dejom a nadčasovým posolstvom.

 

Publikácia

KNÍHKUPECTVO

HĽADAŤ

PARTNERI

Tlačiť

ODPADY 2/2013

Odpady (Minimalizácia, zhodnocovanie a zneškodňovanie) mesačník, 48 strán farebná tlač, environmentálna problematika.
Predajná cena4,85 €
Predajná cena bez DPH4,04 €
Zľava
Suma DPH0,81 €
Cena / kg:
7d.gif
Popis

Špecializovaný časopis na tému, ktorá sa po prijatí nového zákona o odpadoch a zákona o obaloch vo väzbe na ďalšie predpisy o ochrane vody, ovzdušia a životného prostredia priamo dotýka takmer každého podniku a organizácie.

Vychádza vo formáte A4, 48 strán/číslo, 12 čísel/rok, predplatné je 48,63 € + DPH.

Časopis v elektronickej verzii (pdf):

Katalógové číslo: O 2013/02
Počet strán: 46
Periodicita: mesačník
Väzba: mäkká
Rok vydania: 2013
Formát: A4

OBSAH:

1. MINIMALIZÁCIA, ZHODNOCOVANIE A ZNEŠKODŇOVANIE

 • NEDOSTATKY PRI PROJEKTOVANÍ SKLÁDOK ODPADOV – DRENÁŽNY SYSTÉM, Doc. Ing. Oskár Čermák, PhD.
 • INVENTARIZÁCIA EMISIÍ METÁNU NA SKLÁDKACH ODPADU, Ing. Ivo Knápek, Mgr., Jozef Vlčej, Ing. Alžbeta Košíková
 • AKO ĎALEJ V SEPAROVANOM ZBERE PLASTOV?, h. prof. Ing. František Mátel, CSc.
 • ZÁVOD CASTOR & POLLUX SPRACOVAL ZA DVA ROKY 1780 TON PLASTOV, Kolektív
 • Z ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA SLOVENSKÝCH MIEST A OBCÍ, Kolektív
 • PRIEBEŽNÉ HODNOTENIE ÚROVNE EMISNÝCH HODNÔT PRI SPAĽOVANÍ KOMUNÁLNEHO ODPADU, Marcela Malindžáková, Anna Makatúrová-Schlentcová
 • BIOMASA - ŠANCA PRE REGIÓNY Daniela Urblíková
 • PROJEKT BIOMETÁNOVEJ STANICE „VIESKA“ PRI TURČIANSKYCH TEPLICIACH, Kolektív
 • VSAKOVANIE AKO SPÔSOB NAKLADANIA S VODAMI Z POVRCHOVÉHO ODTOKU, Ing. Gabriel Markovič, PhD., doc. Ing. Martina Zeleňáková, PhD., doc. Ing. Zuzana Vranayová, PhD.
 • RECYKLÁCIA MODELOVANÁ METÓDOU LCA, Ing. Ivo Knápek, Ing. Viliam Staník, Mgr., Jozef Vlčej, Ing. Alžbeta Košíková

2. PREDPISY, DOKUMENTY, KOMENTÁRE

 • NÁVRH NA ZLEPŠENIE LEGISLATÍVNEHO RIEŠENIA ODPADU UMIESTNENÉHO V ROZPORE SO ZÁKONOM O ODPADOCH, Monika Medovičová
 • POSLANCI PRIJALI ZÁKON O INTEGROVANEJ PREVENCII A KONTROLE ZNEČISŤOVANIA ŽP, Kolektív
 • SLOVENSKU HROZÍ ŽALOBA KVÔLI SMERNICI O BATÉRIÁCH, Kolektív
 • ANALÝZA PRÁVNYCH PREDPISOV V EÚ A SR V OBLASTI CESTNEJ PREPRAVY NEBEZPEČNÝCH VECÍ, Ing. Marek Šolc, PhD.
 • DAŽĎOVÁ VODA AKO RIZIKO ZNEČISTENIA V PROSTREDÍ, Ing. Gabriela Rejdovjanová, doc. Ing. Martina Zeleňáková, PhD., Ing. Dušan Sarka, PhD.
 • NOVÉ VYHLÁSENIE K ÚSPEŠNEJ ROZŠÍRENEJ ZODPOVEDNOSTI VÝROBCOV ZA OBALY, Katarína Kretter
 • VYHLÁSENIE K ROZŠÍRENEJ ZODPOVEDNOSTI VÝROBCOV ZA OBALY
 • SÚDNY DVOR EÚ KONEČNE ROZHODOL V KAUZE „PEZINSKÁ SKLÁDKA“, Kolektív
 • KRAJSKÝ SÚD ZASTAVIL PREVÁDZKU SKLÁDKY „PODSTRÁNIE“ PRI LEDNICKÝCH ROVNIACH, Kolektív
 • GUDRÓNY V DEVÍNSKEJ NOVEJ VSI BY SA MOHLI ZAČAŤ SANOVAŤ UŽ O ROK, Kolektív
 • NOVÝ SYSTÉM PREROZDEĽOVANIA EMISNÝCH KVÓT PODNIKOM, Kolektív
 • ČO SKRÝVAJÚ OBCE V KOŠICKOM KRAJI?, Mgr. Rudolf Pado

3. SPEKTRUM

 • O ČISTOTE A ODPADOCH Z INÉHO POHĽADU (TOKIO), Angela Sviteková
 • DOHODA O ZNÍŽENÍ EMISIÍ ORTUTI, Kolektív
 • ENVIRONMENTÁLNE PROGRAMY PRE ŠKOLY, Kolektív
 • KONFERENCIA – DRUHOTNÉ SUROVINY (POZVÁNKA), Kolektív
 • MOBILNÁ APLIKÁCIA TRASHOUT SA UPLATNILA AJ NA HAVAII ČI V MALAJZII, Kolektív
 • UZÁVIERKA PRIHLÁŠOK NA FESTIVAL „ENVIROFILM“, Kolektív
 • SVETOVÝ DEŇ MOKRADÍ DÁVA DO SÚVISLOSTI MOKRADE S VODNÝM HOSPODÁRSTVOM, Kolektív
 • ENVIROPREČINY, Kolektív
 • OBLASŤ FRÝDLANTSKO ZAMORUJE LACNÉ UHLIE Z POĽSKA – DO KACHIEĽ VÔBEC NEPATRÍ, Kolektív

Recenzie

Zatiaľ tu nie je žiadna recenzia pre tento tovar.