Prázdny košík
 
×
 x 

Prázdny košík

EPOS

POĽOVNÍCKE
FOTOPRÍBEHY

PUBLIKÁCIE

Komentovaný
ZÁKONNÍK PRÁCE s príkladmi 
(Nové mzdové zvýhodnenia)
pre všetkých zamestnávateľov
i zamestnancov.

 

Publikácia

 • ZBROJNÝ PREUKAZ - Príprava na skúšku 
  odbornej spôsobilosti

 • Predpisy pre poľovníkov a lesníkov

 • Odborná príprava na skúšky odbornej
  spôsobilosti pre SBS

      Publikácie

Účtovníctva pre podnikateľov
a neziskové organizácie.

Jednoduché, podvojné účtovníctvo pre podnikateľov a učtovníctvo
pre neziskové organizácie.

Publikácie

 • PSY – Kynologický náučný slovník

 • Poľovné psy

 • Spoločenské psy, teriéry a chrty

Bohato ilustrované publikácie o vývoji plemien poľovných psov, spoločenských psov, teriérov a chrtov uznávaných Medzinárodnou kynologickou federáciou - FCI.

Publikácie

VŠETKY
ZÁKONY
V PONUKE

Publikácie

ZÁKONY
VO VRECKOVOM
FORMÁTE

VRECKOVÉ PUBLIKÁCIE

NOŽIARSVO NA SLOVENSKU

OD POČIATKU NOŽIARSTVA PO DNEŠOK

 

Kúpiť teraz!

Príbeh služobníčky

Šokujúca vízia Ameriky budúcnosti od nositeľky BOOKER PRIZE 2000.
Zaujme pútavým dejom a nadčasovým posolstvom.

 

Publikácia

KNÍHKUPECTVO

HĽADAŤ

PARTNERI

Tlačiť

ODPADY 5/2013

Odpady (Minimalizácia, zhodnocovanie a zneškodňovanie) mesačník, 48 strán farebná tlač, environmentálna problematika.
Predajná cena4,85 €
Predajná cena bez DPH4,04 €
Zľava
Suma DPH0,81 €
Cena / kg:
7d.gif
Popis

Špecializovaný časopis na tému, ktorá sa po prijatí nového zákona o odpadoch a zákona o obaloch vo väzbe na ďalšie predpisy o ochrane vody, ovzdušia a životného prostredia priamo dotýka takmer každého podniku a organizácie.

Vychádza vo formáte A4, 48 strán/číslo, 12 čísel/rok, predplatné je 48,63 € + DPH.

Časopis v elektronickej verzii (pdf):

Katalógové číslo: O 2013/05
Počet strán: 46
Periodicita: mesačník
Väzba: mäkká
Rok vydania: 2013
Formát: A4

OBSAH:

1. MINIMALIZÁCIA, ZHODNOCOVANIE A ZNEŠKODŇOVANIE

 

 • NÁKLADY SAMOSPRÁV NA SEPAROVANIE KOMUNÁLNEHO ODPADU, Michal Stričík, Erika Liptáková
 • SAMOSPRÁVNY ROZPOČET ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA, Ing. Juraj Špes
 • NAKLADANIE S BIOODPADOM V PODMIENKACH SR, Daniela Urblíková
 • ODPADY V KONTEXTE APLIKÁCIE URÝCHĽOVAČOV KOMPOSTOVANIA, Ing. et Ing. Marián Sudzina, PhD., Ing. Katarína Rovná, PhD.
 • PODPORA KOMPOSTOVANIA V ŽARNOVICI A TRNAVE, Kolektív
 • ODOLNOSŤ CEMENTOVÝCH KOMPOZITOV S PRÍMESOU KREMIČITÉHO ÚLETU VOČI SÍRANOVEJ KORÓZII SPÔSOBENEJ SÍRNYMI BAKTÉRIAMI, Adriana Eštoková, Martina Kovalčíková, Alena Luptáková
 • NELEGÁLNE SKLÁDKY ODPADU, Mgr. Rudolf Pado
 • TRADIČNÝ JARNÝ DUEL: SAMOSPRÁVY KONTRA ČIERNE SKLÁDKY, Kolektív

 

2. MINIMALIZÁCIA, ZHODNOCOVANIE A ZNEŠKODŇOVANIE

 

 • ČO JE ROZŠÍRENÁ ZODPOVEDNOSŤ VÝROBCOV?, Michal Sebíň
 • NÁVRH LEGISLATÍVNYCH ZMIEN V SÚVISLOSTI S OPTIMALIZÁCIOU KONANIA ORGÁNOV ŠTÁTNEJ SPRÁVY ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA VO VECIACH NELEGÁLNYCH SKLÁDOK ODPADU (TZV. OPUSTENÝ ODPAD), Mgr. Rudolf Pado
 • AKTUALIZÁCIA SMERNÝCH ČÍSIEL SPOTREBY VODY A SPÔSOBU URČENIA MNOŽSTVA VÔD VYPÚŠŤANÝCH DO KANALIZÁCIE NA ÚČELY VODNÉHO A STOČNÉHO V NOVELE VYHLÁŠKY, Kolektív
 • SCHVÁLENÝ NÁVRH MINISTERSTVA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA SLOVENSKEJ REPUBLIKY O URČENÍ PRÍSLUŠNÉHO MINISTERSTVA PODĽA ZÁKONA Č. 409/2011 Z.Z. O NIEKTORÝCH OPATRENIACH NA ÚSEKU ENVIRONMENTÁLNEJ ZÁŤAŽE A O ZMENE A DOPLNENÍ NIEKTORÝCH ZÁKONOV, Kolektív
 • VYUŽITIE HODNOTENIA LCA V ODPADOVOM HOSPODÁRSTVE, doc. RNDr. Ivona Škultétyová, PhD., doc. Ing. Oskár Čermák, PhD.
 • POSTUP NA IDENTIFIKÁCIU A HODNOTENIE VÝZNAMNOSTI NEPRIAMYCH ENVIRONMENTÁLNYCH ASPEKTOV V RAFINÉRII SLOVNAFT, A.S., Ing. Mária Pörsök, RNDr. Róbert Polc
 • HAVARIJN¯ PLÁN - DÔLEŽITÁ SÚČASŤ DOKUMENTÁCIE V KONTEXTE ZÁVAŽNÝCH PRIEMYSELNÝCH HAVÁRIÍ…, Ing. Marek Šolc, PhD., doc. Ing. Vojtech Mikloš, PhD.
 • KAUZA ZNEČISTENIA POTOKA HLINKY PRI SKLÁDKE ODPADOV PRIEVIDZA PLOŠTINY, Kolektív
 • NA ODMIETNUTIE ZMRAZENIA AUKCIÍ EMISIÍ V EURÓPSKOM PARLAMENTE BY SLOVENSKO MOHLO DOPLATIŤ, Kolektív
 • V KAUZE „ŤAŽBA ZLATA“ PRI DETVE BOLO NA NAJVYŠŠOM SÚDE ÚSPEŠNÉ ZDRUŽENIE „PODPOĽANIE NAD ZLATO“, Kolektív
 • VÝVOJ V KAUZE „JAHODNÁ“ - ŤAŽBA URÁNU, Kolektív
 • DEKLARÁCIA O SPOLUPRÁCI MINISTERSTVA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA SLOVENSKEJ REPUBLIKY A MIMOVLÁDNYCH NEZISKOVÝCH ORGANIZÁCII PRI PLNENÍ ÚLOH REZORTU ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA,KolektÍV

 

3. SPEKTRUM

 

 • DESIATY ROČNÍK „EKOROKU S NESTLÉ“ VYVRCHOLIL V PRIEVIDZI GALAPROGRAMOM KU „DŇU ZEME“, Kolektív
 • PROJEKT „NA SKLÁDKY NIE SME KRÁTKI!“, Mgr. Rudolf Pado
 • NENAPLNENÉ PRÍSĽUBY DOTOVANIA OBNOVITEĽN¯CH ZDROJOV ENERGIE SÚ KONTRAPRODUKTÍVNE, Ing. Štefan Kuča
 • RECYKLÁCIA KNÍH A NEPOTREBN¯CH VECÍ V KOŠICIACH A BRATISLAVE, Kolektív
 • SVETOV¯ DEŇ ZEME, Kolektív
 • PROJEKTOM „URBAN HUNTER“ PROTI PLYTVANIU POTRAVINAMI, Kolektív
 • ODOVZDALI OCENENIA VIA BONA SLOVAKIA, Kolektív
 • PROGRAM „AMBASADORI UDRŽATEĽNOSTI“ FIRMY HENKEL V ŠKOLÁCH, Elena Valovičová
 • SEMINÁR O ENERGETICKEJ EFEKTÍVNOSTI PRE ZÁSTUPCOV SAMOSPRÁV, Kolektív

 

 

 

Recenzie

Zatiaľ tu nie je žiadna recenzia pre tento tovar.