Prázdny košík
 
×
 x 

Prázdny košík

EPOS

POĽOVNÍCKE
FOTOPRÍBEHY

PUBLIKÁCIE

Komentovaný
ZÁKONNÍK PRÁCE s príkladmi 
(Nové mzdové zvýhodnenia)
pre všetkých zamestnávateľov
i zamestnancov.

 

Publikácia

 • ZBROJNÝ PREUKAZ - Príprava na skúšku 
  odbornej spôsobilosti

 • Predpisy pre poľovníkov a lesníkov

 • Odborná príprava na skúšky odbornej
  spôsobilosti pre SBS

      Publikácie

Účtovníctva pre podnikateľov
a neziskové organizácie.

Jednoduché, podvojné účtovníctvo pre podnikateľov a učtovníctvo
pre neziskové organizácie.

Publikácie

 • PSY – Kynologický náučný slovník

 • Poľovné psy

 • Spoločenské psy, teriéry a chrty

Bohato ilustrované publikácie o vývoji plemien poľovných psov, spoločenských psov, teriérov a chrtov uznávaných Medzinárodnou kynologickou federáciou - FCI.

Publikácie

VŠETKY
ZÁKONY
V PONUKE

Publikácie

ZÁKONY
VO VRECKOVOM
FORMÁTE

VRECKOVÉ PUBLIKÁCIE

NOŽIARSVO NA SLOVENSKU

OD POČIATKU NOŽIARSTVA PO DNEŠOK

 

Kúpiť teraz!

Príbeh služobníčky

Šokujúca vízia Ameriky budúcnosti od nositeľky BOOKER PRIZE 2000.
Zaujme pútavým dejom a nadčasovým posolstvom.

 

Publikácia

KNÍHKUPECTVO

HĽADAŤ

PARTNERI

Tlačiť

ODPADY 3/2014

Odpady (Minimalizácia, zhodnocovanie a zneškodňovanie) mesačník, 48 strán farebná tlač, environmentálna problematika.
Predajná cena4,85 €
Predajná cena bez DPH4,04 €
Zľava
Suma DPH0,81 €
Cena / kg:
7d.gif
Popis

Špecializovaný časopis na tému, ktorá sa po prijatí nového zákona o odpadoch a zákona o obaloch vo väzbe na ďalšie predpisy o ochrane vody, ovzdušia a životného prostredia priamo dotýka takmer každého podniku a organizácie.

Vychádza vo formáte A4, 48 strán/číslo, 12 čísel/rok, predplatné je 48,63 € + DPH.

Katalógové číslo: O 2014/3
Počet strán: 46
Periodicita: mesačník
Väzba: mäkká
Rok vydania: 2014
Formát/ISSN: A4/1335-7808-73

Časopis v PDF: 

OBSAH:

1. MINIMALIZÁCIA, ZHODNOCOVANIE A ZNEŠKODŇOVANIE

 • SKLÁDKA ODPADOV AKO BIOREAKTOR, Doc. Ing. O. Čermák, PhD.
 • SEPAROVANÝ ODPAD A VYBRANÝ KONTEXT PREHĽADU O NAKLADANÍ S ODPADMI V MESTE HUMENNÉ, Ing. et Ing. Marián Sudzina, PhD., Mgr. Dagmar Krajníková, Ing. Milan Kuruc
 • DVADSAŤ ROKOV SYSTÉMOVÉHO SEPAROVANÉHO ZBERU V STAREJ ĽUBOVNI, Ing. Juraj Špes
 • ENVI-PAK SPLNIL ZA ROK 2013 ZÁVÄZNÉ LIMITY ZBERU, ZHODNOCOVANIA A RECYKLÁCIE ODPADOV Z OBALOV ZA VŠETKÝCH SVOJICH KLIENTOV, Kolektív
 • PO OSADE LETANOVSKÝ MLYN OSTALI HROMADY ODPADU, Angela Sviteková
 • UDRŽATEĽNÉ POĽNOHOSPODÁRSTVO AKO PRODUCENT OBNOVITEĽNÝCH NOSIČOV ENERGIE, Ing. Daniela Urblíková, PhD.
 • ENERGETICKÉ VYUŽITIE BIOMASY V SLOVENSKÝCH MESTÁCH A OBCIACH, Kolektív
 • SLOVENSKO ZATIAĽ NEPLNÍ ZÁVÄZOK ODKANALIZOVAŤ AGLOMERÁCIE NAD 2000 OBYVATEĽOV, Kolektív
 • V OBCI KOKŠOV - BAKŠA PRI KOŠICIACH SLÁVNOSTNE OTVORILI ZREKONŠTRUOVANÚ SPAĽOVŇU ODPADOV, Kolektív

2. PREDPISY, DOKUMENTY, KOMENTÁRE

 • KOVOVÝ FOND A RECYKLÁCIA KOVOV, doc. Ing. Jarmila Trpčevská, CSc., Ing. Jana Pirošková, Ing. Martina Laubertová, PhD., Ing. Ivana Kobialková
 • VÝZNAM ENVIRONMENTÁLNYCH ZARIADENÍ V DOMÁCNOSTI A ICH PRÍNOS PRE ŽIVOTNÉ PROSTREDIE, Doc. Ing. Katarína Teplická, PhD.
 • PROGRAM PREDCHÁDZANIA VZNIKU ODPADU SR NA ROKY 2014 – 2018 (PRÍLOHY Č. 3 A 4)
 • PILOTNÍ PROJEKT II: ODVÁDĚNÍ A AKUMULACE ŽLUTÝCH VOD – RODINNÝ DŮM (ČÁST 2), Ing. Tatiana Mifková, PhD.
 • JADROVÝ ODPAD OD SÚČASNOSTI DO BUDÚCNOSTI, Denis Janšta
 • ENVIRONMENTÁLNE POVEDOMIE SA ZVÝŠILO – INŠPEKTORI VLANI POKUTOVALI MENEJ, Kolektív
 • PETÍCIA PROTI ZÁMERU ZAVIESŤ V KUNOVCI ZBER NEBEZPEČNÉHO ODPADU, Kolektív

3. SPEKTRUM

 • KALENDÁRIUM PRE ODPADY ZO ZÁHRAD, SADOV A VINOHRADOV – FEBRUÁR 2014 (10. AŽ 14. TÝŽDEŇ/2014), Ing. et Ing. Marián Sudzina, PhD., Ing. Katarína Rovná, PhD.
 • PREBEHOL DRUHÝ ROČNÍK „OLOMPIJSKÉHO FILMOVÉHO FESTIVALU“, Kolektív
 • IFAT 2014 MNÍCHOV
 • NAPRIEK ZVEREJŇOVANIU DLŽNÍKOV NA WEBE SA V POPRADE POČET NEPLATIČOV ZVÝŠIL, Kolektív
 • ENVIROPREČINY, Kolektív
 • ČO SA TÝKA KVALITY OVZDUŠIA, SLOVENSKO JE NA CHVOSTE EÚ, Kolektív
 • EURÓPANIA POVAŽUJÚ ZMENU KLÍMY ZA VEĽMI ZÁVAŽNÝ PROBLÉM, Kolektív
 • V TANAPE PRED POKUTAMI UPREDNOSTŇUJÚ VÝZVY NA UPUSTENIE OD PROTIPRÁVNEHO KONANIA, Kolektív
 • ZAUJÍMAVOSTI ZO ZAHRANIČIA, Kolektív

Recenzie

Zatiaľ tu nie je žiadna recenzia pre tento tovar.