Prázdny košík
 
×
 x 

Prázdny košík

EPOS

POĽOVNÍCKE
FOTOPRÍBEHY

PUBLIKÁCIE

Komentovaný
ZÁKONNÍK PRÁCE s príkladmi 
(Nové mzdové zvýhodnenia)
pre všetkých zamestnávateľov
i zamestnancov.

 

Publikácia

 • ZBROJNÝ PREUKAZ - Príprava na skúšku 
  odbornej spôsobilosti

 • Predpisy pre poľovníkov a lesníkov

 • Odborná príprava na skúšky odbornej
  spôsobilosti pre SBS

      Publikácie

Účtovníctva pre podnikateľov
a neziskové organizácie.

Jednoduché, podvojné účtovníctvo pre podnikateľov a učtovníctvo
pre neziskové organizácie.

Publikácie

 • PSY – Kynologický náučný slovník

 • Poľovné psy

 • Spoločenské psy, teriéry a chrty

Bohato ilustrované publikácie o vývoji plemien poľovných psov, spoločenských psov, teriérov a chrtov uznávaných Medzinárodnou kynologickou federáciou - FCI.

Publikácie

VŠETKY
ZÁKONY
V PONUKE

Publikácie

ZÁKONY
VO VRECKOVOM
FORMÁTE

VRECKOVÉ PUBLIKÁCIE

NOŽIARSVO NA SLOVENSKU

OD POČIATKU NOŽIARSTVA PO DNEŠOK

 

Kúpiť teraz!

Príbeh služobníčky

Šokujúca vízia Ameriky budúcnosti od nositeľky BOOKER PRIZE 2000.
Zaujme pútavým dejom a nadčasovým posolstvom.

 

Publikácia

KNÍHKUPECTVO

HĽADAŤ

PARTNERI

Tlačiť

ODPADY 5/2014

Odpady (Minimalizácia, zhodnocovanie a zneškodňovanie) mesačník, 48 strán farebná tlač, environmentálna problematika.
Predajná cena4,85 €
Predajná cena bez DPH4,04 €
Zľava
Suma DPH0,81 €
Cena / kg:
7d.gif
Popis

 

Špecializovaný časopis na tému, ktorá sa po prijatí nového zákona o odpadoch a zákona o obaloch vo väzbe na ďalšie predpisy o ochrane vody, ovzdušia a životného prostredia priamo dotýka takmer každého podniku a organizácie.

Vychádza vo formáte A4, 48 strán/číslo, 12 čísel/rok, predplatné je 48,63 € + DPH.

Katalógové číslo: O 2014/5
Počet strán: 46
Periodicita: mesačník
Väzba: mäkká
Rok vydania: 2014
Formát/ISSN: A4/1335-7808-75

OBSAH:

1. MINIMALIZÁCIA, ZHODNOCOVANIE A ZNEŠKODŇOVANIE

 • VÝVOJ PRODUKCIE KOMUNÁLNEHO  ODPADU V EURÓPSKEJ ÚNII V ROKOCH 2004 – 2012, Michal Stričík, Ladislav Pančík
 • Z KOMUNÁLNEHO ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA, Kolektív
 • NAKLADANIE S NEBEZPEČNÝM ODPADOM – ZDRAVOTNÍCKA AMBULANCIA, Ing. Juraj Špes
 • SKÚSENOSTI SPOLOČNOSTI SABAR, S.R.O. S PREVÁDZKOVANÍM SKLÁDKY ODPADOV, PhDr. Angela Sviteková
 • SYSTÉM ENERGETICKÉHO MANAŽÉRTSTVA – NÁSTROJ EFEKTÍVNEHO RIADENIA SPOTREBY ENERGIE V ORGANIZÁCIÁCH, Ing. Marek Šolc, PhD.
 • PROJEKTY NA PODPORU VYUŽITIA ALTERNATÍVNYCH ZDROJOV ENERGIE, Kolektív
 • ŠROTOVANÉ AUTÁ NEPRIAMO UPOZORŇUJÚ NA EKONOMICKÚ SILU REGIÓNU, Ing. Štefan Kuča
 • TREND POKLESU EMISIÍ SKLENÍKOVÝCH PLYNOV NA SLOVENSKU MÁ POKRAČOVAŤ, Kolektív

 

2. PREDPISY, DOKUMENTY, KOMENTÁRE

 • EKOLOGICKÉ ASPEKTY HODNOTENIA ŽIVOTNÉHO CYKLU VÝROBKOV, h. prof. Ing. František Mátel, CSc.
 • NOVÝ ZÁKON O ODPADOCH PREDLOŽILI DO PRIPOMIENKOVÉHO KONANIA, Kolektív
 • VLÁDA SCHVÁLILA NOVÝ OPERAČNÝ PROGRAM KVALITA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA, Kolektív
 • EURÓPSKY PARLAMENT SCHVÁLIL SMERNICU OBMEDZUJÚCU POUŽÍVANIE JEDNORAZOVÝCH IGELITOVÝCH TAŠIEK, Kolektív
 • ZDRUŽENIE VLK SPUSTILO KAMPAŇ „BIOMASAKER“ ZA ZRUŠENIE ŠTÁTNYCH DOTÁCIÍ NA BIOMASU, Kolektív
 • SÚČASNÉ PROBLÉMY OBJASŇOVANIA ENVIRONMENTÁLNEHO PROTIPRÁVNEHO KONANIA, JUDr. Matúš Sarvaš, JUDr. Ján Ninčák
 • ROZŠÍRENÁ ZODPOVEDNOSŤ VÝROBCOV NA 21. ROČNÍKU KONFERENCIE PACKAGING WASTE AND SUSTAINABILITY FORUM 2014 (2. ČASŤ), Mgr. Alexandra Grgulová
 • INŠPEKTORI ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA ULOŽILI POKUTY VO VÝŠKE 132 000 EUR, Kolektív
 • POZITÍVNE ZÁVERY KONTROL SIŽP POTVRDZUJÚ VÝZNAM VZDELÁVANIA VÝROBCOV A DOVOZCOV OBALOV, Ing. Anna Darnadyová • SVĚTOVÁ NOVINKA: PRVNÍ ZÁCHYTNÁ VANA Z OCELI VYROBENÁ PROCESEM HLUBOKÉHO ŤAŽENÍ, Radek

3. SPEKTRUM

 • KALENDÁRIUM PRE ODPADY ZO ZÁHRAD, SADOV A VINOHRADOV – MÁJ 2014 (19. AŽ 22. TÝŽDEŇ), Ing. et Ing. Marián Sudzina, PhD., Ing. Katarína Rovná, PhD.
 • ENVIROMINISTER BILANCOVAL, Kolektív
 • „RECYKLÁCIA PRIATEĽOV ZEME“ V ROKU 2014, PhDr. Angela Sviteková
 • GALAPROGRAMOM KU „DŇU ZEME“ VYVRCHOLIL JEDENÁSTY ROČNÍK „EKOROKU S NESTLÉ“, Mgr. Katarína Arvayová
 • ENVIROSÚŤAŽE A ENVIROPROJEKTY NA SLOVENSKU, Kolektív
 • DEŇ ZEME NA SLOVENSKU, Kolektív
 • ENVIROZAUJÍMAVOSTI Z DOMOVA I ZAHRANIČIA, Kolektív
 • NOVÉ FAKTY V KAUZE „EMISIE“, Kolektív

Recenzie

Zatiaľ tu nie je žiadna recenzia pre tento tovar.