Prázdny košík
 
×
 x 

Prázdny košík

EPOS

POĽOVNÍCKE
FOTOPRÍBEHY

PUBLIKÁCIE

Komentovaný
ZÁKONNÍK PRÁCE s príkladmi 
(Nové mzdové zvýhodnenia)
pre všetkých zamestnávateľov
i zamestnancov.

 

Publikácia

 • ZBROJNÝ PREUKAZ - Príprava na skúšku 
  odbornej spôsobilosti

 • Predpisy pre poľovníkov a lesníkov

 • Odborná príprava na skúšky odbornej
  spôsobilosti pre SBS

      Publikácie

Účtovníctva pre podnikateľov
a neziskové organizácie.

Jednoduché, podvojné účtovníctvo pre podnikateľov a učtovníctvo
pre neziskové organizácie.

Publikácie

 • PSY – Kynologický náučný slovník

 • Poľovné psy

 • Spoločenské psy, teriéry a chrty

Bohato ilustrované publikácie o vývoji plemien poľovných psov, spoločenských psov, teriérov a chrtov uznávaných Medzinárodnou kynologickou federáciou - FCI.

Publikácie

VŠETKY
ZÁKONY
V PONUKE

Publikácie

ZÁKONY
VO VRECKOVOM
FORMÁTE

VRECKOVÉ PUBLIKÁCIE

NOŽIARSVO NA SLOVENSKU

OD POČIATKU NOŽIARSTVA PO DNEŠOK

 

Kúpiť teraz!

Príbeh služobníčky

Šokujúca vízia Ameriky budúcnosti od nositeľky BOOKER PRIZE 2000.
Zaujme pútavým dejom a nadčasovým posolstvom.

 

Publikácia

KNÍHKUPECTVO

HĽADAŤ

PARTNERI

Tlačiť

ODPADY 12/2015

Odpady (Minimalizácia, zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadov) mesačník, 48 strán farebná tlač, environmentálna problematika.
Predajná cena4,85 €
Predajná cena bez DPH4,04 €
Zľava
Suma DPH0,81 €
Cena / kg:
7d.gif
Popis

Špecializovaný časopis na tému, ktorá sa po prijatí nového zákona o odpadoch a zákona o obaloch vo väzbe na ďalšie predpisy o ochrane vody, ovzdušia a životného prostredia priamo dotýka takmer každého podniku a organizácie.

Vychádza vo formáte A4, 48 strán/číslo, 12 čísel/rok, predplatné je 48,63 € + DPH.

Katalogové číslo: O 2015/12
Počet strán: 48
Periodicita: mesačník
Väzba: mäkká
Rok vydania: 2015
Formát/ISNN: A4/1335-7808-94

Časopis v PDF:  

OBSAH:

1. MINIMALIZÁCIA, ZHODNOCOVANIE A ZNEŠKODŇOVANIE

 •  MOŽNOSTI ZÍSKANIA ZINKU Z POUŽITÝCH PRENOSNÝCH BATÉRIÍ V PODMIENKACH SR, Katarína Blašková, Vindt Tomáš, Trpčevská Jarmila
 • POSLANCI V LIPTOVSKOM MIKULÁŠI ODMIETLI ZVÝŠENIE POPLATKOV ZA KOMUNÁLNY ODPAD, Kolektív
 • MOŽNOSTI RECYKLÁCIE ATIMÓNU AKO KRITICKEJ SUROVINY EURÓPSKEJ ÚNIE, M. Laubertová, J. Kostadinov, J. Pirošková, J. Trpčevská
 • SLOVÁCI ODOVZDALI DO LEKÁRNÍ TEMER 50 TON NESPOTREBOVANÝCH LIEKOV, Kolektív
 • Z ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA NIŽNÉHO SLAVKOVA, PhDr. Angela Sviteková
 • BRATISLAVČANIA ZAPOJENÍ DO ZBERU ELEKTROODPADU VENOVALI ZOO UŽ 2600 EUR, Jana Nahalková
 • VYUŽÍVANIE ODPADOV VZNIKAJÚCICH V POTRAVINÁRSKOM PRIEMYSLE PRI SPRACOVANÍ POĽNOHOSPODÁRSKYCH PRODUKTOV, Ing. PhDr. Martin Mellen, PhD., Ing. et Ing. Marián Sudzina, PhD., doc. Ing. Michal Stričík, PhD.
 • PROGRAM „VEĽKÉ UPRATOVANIE SLOVENSKA“, Kolektív

2. PREDPISY, DOKUMENTY, KOMENTÁRE

 •  AKO ĎALEJ SO STARÝMI ČIERNYMI SKLÁDKAMI?, h. prof. Ing. František Mátel, CSc.
 • TRIEDENÝ ZBER V OBCIACH, Kolektív
 • PODĽA OPOZÍCIE JE NOVÝ ZÁKON O ODPADOCH PROTIÚSTAVNÝ, Kolektív
 • NR SR SCHVÁLILA NOVELY ZÁKONA O OVZDUŠÍ A ZÁKONA O FLUÓROVANÝCH SKLENÍKOVÝCH PLYNOV, Kolektív
 • SLOVENSKÍ VEDCI NAVRHUJÚ ZAVIESŤ V EÚ EKOLOGICKÚ DAŇ, Kolektív
 • MIESTNE REFERENDUM, KTORÉ MALO ODMIETNUŤ ALEBO ODSÚHLASIŤ TAVENIE HLINÍKOVÉHO ŠROTU NA ÚZEMÍ SPIŠSKÝCH VLACHOV, BOLO NEPLATNÉ, PhDr. Angela Sviteková
 • ÚČASŤ DELEGÁCIE SLOVENSKEJ REPUBLIKY NA 27. STRETNUTÍ STRÁN MONTREALSKÉHO PROTOKOLU O LÁTKACH, KTORÉ POŠKODZUJÚ OZÓNOVÚ VRSTVU, Kolektív
 • VÝŠKA NEDOPLATKOV ZA KOMUNÁLNY ODPAD A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY V NAŠICH MESTÁCH RASTIE, Kolektív
 • MOŽNOSTI VYUŽITIA RASTLINNÉHO ODPADU PRI FLÓRISTICKEJ A ARANŽÉRSKEJ TVORBE, Ing. et Ing. Marián Sudzina, PhD., Ing. Katarína Rovná, PhD., prof. Ing. Magdaléna Valšíková, PhD.
 • ĎALŠIA RIZIKOVÁ SKLÁDKA – VLČIE HORY HLOHOVEC, Kolektív
 • VÝVOJ V KAUZE: EMISNÝ ŠKANDÁL AUTOMOBILKY VOLKSWAGEN, Kolektív

3. SPEKTRUM

 • OCENENIE ZLATÝ MRAVEC ZA ROK 2015 POZNÁ SVOJICH DRŽITEĽOV, Mgr. Rudolf Pado
 • MLADÍ REPORTÉRI A GYMNAZISTI BOJUJÚ ZA MENEJ ODPADU, Kolektív
 • POPRADSKÉ PSY BUDÚ MAŤ SVOJ PRVÝ VLASTNÝ PISOÁR, Kolektív
 • ÚPRAVA A REVITALIZÁCIA POTOKA NÁHON V OBCI VÝBORNÁ SPOJENÁ S OCHRANOU PRIĽAHLÝCH ÚZEMÍ PRED POVODŇAMI, doc. Ing. Martina Zeleňáková, PhD., Ing. Baryalai Tahzib, Ing. Lenka Zvijáková, PhD.
 • PROJEKT „ZELENÝ KAUFLAND“ MOTIVUJE ZÁKAZNÍKOV, ABY ZODPOVEDNE NAKLADALI S ODPADOM, Kolektív
 • SLOVENSKÚ BIOPRODUKCIU VYVÁŽAME DO ZAHRANIČIA A SPÄŤ DOVÁŽAME FINALIZOVANÉ BIOPRODUKTY, Kolektív
 • ŠTRUKTÚRA TATRANSKÉHO LESA SA NA PLOCHÁCH PO VETERNEJ KALAMITE RADIKÁLNE ZMENILA, Kolektív

Recenzie

Zatiaľ tu nie je žiadna recenzia pre tento tovar.