Prázdny košík
 
×
 x 

Prázdny košík

EPOS

POĽOVNÍCKE
FOTOPRÍBEHY

PUBLIKÁCIE

Komentovaný
ZÁKONNÍK PRÁCE s príkladmi 
(Nové mzdové zvýhodnenia)
pre všetkých zamestnávateľov
i zamestnancov.

 

Publikácia

 • ZBROJNÝ PREUKAZ - Príprava na skúšku 
  odbornej spôsobilosti

 • Predpisy pre poľovníkov a lesníkov

 • Odborná príprava na skúšky odbornej
  spôsobilosti pre SBS

      Publikácie

Účtovníctva pre podnikateľov
a neziskové organizácie.

Jednoduché, podvojné účtovníctvo pre podnikateľov a učtovníctvo
pre neziskové organizácie.

Publikácie

 • PSY – Kynologický náučný slovník

 • Poľovné psy

 • Spoločenské psy, teriéry a chrty

Bohato ilustrované publikácie o vývoji plemien poľovných psov, spoločenských psov, teriérov a chrtov uznávaných Medzinárodnou kynologickou federáciou - FCI.

Publikácie

VŠETKY
ZÁKONY
V PONUKE

Publikácie

ZÁKONY
VO VRECKOVOM
FORMÁTE

VRECKOVÉ PUBLIKÁCIE

NOŽIARSVO NA SLOVENSKU

OD POČIATKU NOŽIARSTVA PO DNEŠOK

 

Kúpiť teraz!

Príbeh služobníčky

Šokujúca vízia Ameriky budúcnosti od nositeľky BOOKER PRIZE 2000.
Zaujme pútavým dejom a nadčasovým posolstvom.

 

Publikácia

KNÍHKUPECTVO

HĽADAŤ

PARTNERI

Tlačiť

ODPADY 1/2016

Odpady (Minimalizácia, zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadov) mesačník, 48 strán farebná tlač, environmentálna problematika.
Predajná cena4,85 €
Predajná cena bez DPH4,04 €
Zľava
Suma DPH0,81 €
Cena / kg:
7d.gif
Popis

Špecializovaný časopis na tému, ktorá sa po prijatí nového zákona o odpadoch a zákona o obaloch vo väzbe na ďalšie predpisy o ochrane vody, ovzdušia a životného prostredia priamo dotýka takmer každého podniku a organizácie.

Vychádza vo formáte A4, 48 strán/číslo, 12 čísel/rok, predplatné je 48,63 € + DPH.

Katalogové číslo: O 2016/1
Počet strán: 48
Periodicita: mesačník
Väzba: mäkká
Rok vydania: 2016
Formát/ISNN: A4/1335-7808-95

Časopis v PDF:  

OBSAH:

1. MINIMALIZÁCIA, ZHODNOCOVANIE A ZNEŠKODŇOVANIE

 • BILANCIA CELKOVÉHO VZNIKU ODPADOV A NAKLADANIE S VYBRANÝMI PRÚDMI ODPADOV PODĽA SPRÁVY O STAVE ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA SR, Kolektív
 • NAŠLO SA RIEŠENIE NA MATERIÁLOVÉ ZHODNOCOVANIE NEOBALOVÝCH PLASTOV, Ing. Jozef Vašina
 • Z KOMUNÁLNEHO ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA, Kolektív
 • VYUŽITEĽNOSŤ RÔZNEJ RASTLINNEJ HMOTY PRI KOMPOSTOVANÍ, Ing. et Ing. Marián Sudzina, Ing. Katarína Rovná, PhD., doc. Ing. Michal Stričík, PhD.
 • VYUŽITIE BIOAUGMENTÁCIE A BIOSTIMULÁCIE NA ZVÝŠENIE ÚČINNOSTI BIOREMEDIÁCIE ENVIRONMENTÁLNYCH ZÁŤAŽÍ, K. Dercová, J. Škarba, K. Lászlová, H. Horváthová
 • LIKVIDÁCIA GUDRÓNOV V DEVÍNSKEJ NOVEJ VSI STÁLA 12 MILIÓNOV, Kolektív
 • NA SLOVENSKU FUNGUJE UŽ 70 E-DOMČEKOV NA ZBER ELEKTROODPADU, Mgr. Silvia Sekáčová

2. PREDPISY, DOKUMENTY, KOMENTÁRE

 • FONDY, OPERAČNÉ PROGRAMY A RECYKLÁCIA, h. prof. Ing. František Mátel, CSc.
 • NOVÝ ZÁKON O ODPADOCH PRINESIE FIRMÁM VIAC POVINNOSTÍ AJ ADMINISTRATÍVY, Zuzana Šimová
 • USMERNENIE MINISTERSTVA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA SLOVENSKEJ REPUBLIKY K HIERARCHII ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA PODĽA § 3 ODS. 1 A 2 ZÁKONA Č. 223/2001 Z.Z. O ODPADOCH A O ZMENE A DOPLNENÍ NIEKTORÝCH ZÁKONOV V ZNENÍ NESKORŠÍCH PREDPISOV
 • USMERNENIE MINISTERSTVA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA SLOVENSKEJ REPUBLIKY K MIESTNEMU POPLATKU ZA DROBNÝ STAVEBNÝ ODPAD V SÚLADE SO ZÁKONOM Č. 79/2015 Z.Z. O ODPADOCH A O ZMENE A DOPLNENÍ NIEKTORÝCH ZÁKONOV A ZÁKONOM Č. 582/2004 Z.Z. O MIESTNYCH DANIACH A MIESTNOM POPLATKU ZA KOMUNÁLNE ODPADY A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY V ZNENÍ NESKORŠÍCH PREDPISOV
 • USMERNENIE MINISTERSTVA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA SLOVENSKEJ REPUBLIKY K VÝPOČTU POPLATKU ZA ULOŽENIE ODPADOV NA SKLÁDKU ODPADOV V SÚVISLOSTI SO SANÁCIOU MIEST S NEZÁKONNE UMIESTNENÝM ODPADOM SÚLADE SO ZÁKONOM Č. 17/2004 Z.Z. O POPLATKOCH ZA ULOŽENIE ODPADOV V ZNENÍ NESKORŠÍCH PREDPISOV
 • NÁVRH ŠTRUKTÚRY VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA OBCE O NAKLADANÍ S KOMUNÁLNYMI ODPADMI A DROBNÝMI STAVEBNÝMI ODPADMI (ĎALEJ LEN „VZN“) PODĽA ZÁKONA Č. 79/2015 Z.Z. O ODPADOCH A O ZMENE A DOPLNENÍ NIEKTORÝCH ZÁKONOV
 • ZÁKAZ HOTOVOSTNÝCH PLATIEB ZA KOVOVÝ ODPAD V ČESKU LIKVIDUJE ZBERNE DRUHOTNÝCH SUROVÍN, Kolektív
 • OBNOVITEĽNÉ ZDROJE ENERGIE AKO ÚČINNÝ NÁSTROJ NA ZÁCHRANU KLÍMY, Kolektív
 • ZMENA KLÍMY NA SLOVENSKU PODĽA SPRÁVY O STAVE ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA SR, Kolektív
 • ČÍNA SA MENÍ NA KLIMATICKÉHO LÍDRA, Kolektív

3. SPEKTRUM

 •  ASEKOL VYHLÁSIL VÍTĚZE PROJEKTŮ UPLYNULÉHO ROKU, Kolektív
 • ENVIROAKCIE PRE DETI, Kolektív
 • SLUŽBA ZDIELANIA ELEKTROMOBILOV AUTOLIB´ NAPOMÁHA ROZVOJU ELEKTROMOBILITY V PARÍŽI, Kolektív
 • NECHÝBALO VEĽA A SYNONYMOM JADROVEJ HAVÁRIE BY SA STALI JASLOVSKÉ BOHUNICE – O DESAŤ ROKOV SKÔR AKO ČERNOBYĽ, Kolektív
 • ELEKTRONIZÁCIA SAMOSPRÁV ZABEZPEČÍ OD 1. JANUÁRA ZVÝŠENIE KVALITY KOMUNÁLNYCH SLUŽIEB VRÁTANE ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA, Kolektív
 • VEDCI CELÉHO SVETA SA SNAŽIA ZNÍŽIŤ PRODUKCIU METÁNU V TRÁVIACOM TRAKTE KRÁV, Kolektív
 • V ROZHANOVCIACH OTVORILI ZREKONŠTRUOVANÚ REHABILITAČNÚ STANICU PRE CHRÁNENÉ DRUHY ŽIVOČÍCHOV, Kolektív
 • AJ DNEŠNÍ „RYTIERI“ SI NAŠLI SVOJE „MLYNY“, Kolektív
 • ZAUJÍMAVOSTI ZO ZAHRANIČIA, Kolektív

Recenzie

Zatiaľ tu nie je žiadna recenzia pre tento tovar.