Prázdny košík
 
×
 x 

Prázdny košík

EPOS

POĽOVNÍCKE
FOTOPRÍBEHY

PUBLIKÁCIE

Komentovaný
ZÁKONNÍK PRÁCE s príkladmi 
(Nové mzdové zvýhodnenia)
pre všetkých zamestnávateľov
i zamestnancov.

 

Publikácia

 • ZBROJNÝ PREUKAZ - Príprava na skúšku 
  odbornej spôsobilosti

 • Predpisy pre poľovníkov a lesníkov

 • Odborná príprava na skúšky odbornej
  spôsobilosti pre SBS

      Publikácie

Účtovníctva pre podnikateľov
a neziskové organizácie.

Jednoduché, podvojné účtovníctvo pre podnikateľov a učtovníctvo
pre neziskové organizácie.

Publikácie

 • PSY – Kynologický náučný slovník

 • Poľovné psy

 • Spoločenské psy, teriéry a chrty

Bohato ilustrované publikácie o vývoji plemien poľovných psov, spoločenských psov, teriérov a chrtov uznávaných Medzinárodnou kynologickou federáciou - FCI.

Publikácie

VŠETKY
ZÁKONY
V PONUKE

Publikácie

ZÁKONY
VO VRECKOVOM
FORMÁTE

VRECKOVÉ PUBLIKÁCIE

NOŽIARSVO NA SLOVENSKU

OD POČIATKU NOŽIARSTVA PO DNEŠOK

 

Kúpiť teraz!

Príbeh služobníčky

Šokujúca vízia Ameriky budúcnosti od nositeľky BOOKER PRIZE 2000.
Zaujme pútavým dejom a nadčasovým posolstvom.

 

Publikácia

KNÍHKUPECTVO

HĽADAŤ

PARTNERI

Tlačiť

ODPADY 3/2016

Odpady (Minimalizácia, zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadov) mesačník, 48 strán farebná tlač, environmentálna problematika.
Predajná cena4,85 €
Predajná cena bez DPH4,04 €
Zľava
Suma DPH0,81 €
Cena / kg:
7d.gif
Popis

Špecializovaný časopis na tému, ktorá sa po prijatí nového zákona o odpadoch a zákona o obaloch vo väzbe na ďalšie predpisy o ochrane vody, ovzdušia a životného prostredia priamo dotýka takmer každého podniku a organizácie.

Vychádza vo formáte A4, 48 strán/číslo, 12 čísel/rok, predplatné je 48,63 € + DPH.

Katalogové číslo: O 2016/3
Počet strán: 48
Periodicita: mesačník
Väzba: mäkká
Rok vydania: 2016
Formát/ISNN: A4/1335-7808-97

Časopis v PDF:  

OBSAH:

1. MINIMALIZÁCIA, ZHODNOCOVANIE A ZNEŠKODŇOVANIE

 • SÚČASNÉ TRENDY V ZÍSKAVANÍ UŠĽACHTILÝCH KOVOV Z VYRADENÝCH DOSIEK PLOŠNÝCH SPOJOV, Zita Takáčová, Dušan Oráč, Tomáš Havlík
 • NAJVÄČŠIA INVESTÍCIA DO KOMUNÁLNEHO ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA JE UŽ V PREVÁDZKE, Kolektív
 • Z KOMUNÁLNEHO ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA, Kolektív
 • ÚSPECHY I PROBLÉMY ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA V SPIŠSKÝCH TOMÁŠOVCIACH, PhDr. Angela Sviteková
 • NOVÉ A ZREKONŠTRUOVANÉ ČISTIARNE ODPADOVÝCH VÔD, Kolektív
 • ZNEŠKODŇOVANIE NESPOTREBOVANÝCH LIEKOV A ZACHYTENÝCH RÁDIOAKTÍVNYCH MATERIÁLOV V ROKU 2015, Kolektív
 • VODNÚ NÁDRŽ RUŽÍN KOMPLETNE ZBAVILI ODPADU, Kolektív

2. PREDPISY, DOKUMENTY, KOMENTÁRE

 • OBCIAM A MESTÁM CHÝBA USMERNENIE, KTORÉ VYMEDZÍ ROZSAH A ŠPECIFIKUJE NÁROKOVATEĽNÉ NÁKLADY PRI REALIZÁCII ODDELENÉHO ZBERU ODPADU, Ing. Milan Lukáč
 • POPLATKY ZA KOMUNÁLNE ODPADY NA STREDNOM SLOVENSKU – V ŽILINSKOM KRAJI, Ing. Martin Bosák, PhD.
 • STAVEBNÉ A DEMOLAČNÉ ODPADY TVORIA TRETINU OBJEMU ODPADOV V SR, NO NOVÝ ZÁKON ICH OSOBITNE NERIEŠI, Kolektív
 • NÁVRH NOVELY SMERNICE EÚ O OBALOCH A ODPADOCH Z OBALOV S DÔVODOVOU SPRÁVOU,  Kolektív
 • K ZVÝŠENIU ODBYTU VÝROBKOV Z RECYKLOVANÝCH ODPADOV BY MOHLA PRISPIEŤ NIŽŠIA SADZBA DPH,  h. prof. Ing. Františwek Mátel, CSc.
 • NÁVRH NOVELY SMERNICE EÚ O SKLÁDKACH ODPADOV S DÔVODOVOU SPRÁVOU, Kolektív
 • ENVIRONMENTÁLNY FOND ŽIADA O ZVÝŠENIE ROZPOČTU AJ NA ZABEZPEČENIE KONTAJNEROVÝCH STOJÍSK PRED MEDVEĎMI,  Kolektív
 • ZAMYSLENIE SA NAD JEDNÝM ROZSUDKOM,  Ing. Marek Hrabčák

3. SPEKTRUM

 • BIOMIMETIKA AKO ALTERNATÍVA PRE ÚČINNEJŠIE ZHODNOCOVANIE PRÍRODNÝCH ZDROJOV A TREND „CLEANTECH“ PRE UDRŽATEĽNÉ ŽIVOTNÉ PROSTREDIE,  Prof. Ing. Eva Chmielewská, CSc.
 • ANTROPICKÉ FAKTORY ZNEČISŤOVANIA PÔDNEHO FONDU A REGULAČNÉ OPATRENIA, Ing. et Ing. Marián Sudzina, PhD., prof. Ing. Miroslava Kačániová, PhD., doc. Ing. Michal Stričík, PhD.
 • GRANTY Z EKOFONDU USPORILI MILIÓNY KILOWATHODÍN ENERGIE,  Kolektív
 • U NÁS TESTOVANÉ BATÉRIE BLUE ENERGY SÚ NEHORĽAVÉ, NEVÝBUŠNÉ, NETOXICKÉ A HLAVNE RECYKLOVATEĽNÉ,  Kolektív
 • SLOVENSKO-UKRAJINSKÝ PROJEKT SUNRISE: UDRŽATEĽNÉ VYUŽÍVANIE PRÍRODNÝCH ZDROJOV V MALÝCH PODNIKOCH,  Kolektív
 • SPOLOČNOSTI P&G SA DARÍ MINIMALIZOVAŤ EKOLOGICKÚ STOPU,  Kolektív
 • „ENVIRODOTAZNÍK“ TESTUJE PRÍSTUP POLITICKÝCH STRÁN K ŽIVOTNÉMU PROSTREDIU,  Kolektív
 • ZAUJÍMAVOSTI ZO ZAHRANIČIA,  Kolektív

Recenzie

Zatiaľ tu nie je žiadna recenzia pre tento tovar.