Prázdny košík
 
×
 x 

Prázdny košík

EPOS

POĽOVNÍCKE
FOTOPRÍBEHY

PUBLIKÁCIE

Komentovaný
ZÁKONNÍK PRÁCE s príkladmi 
(Nové mzdové zvýhodnenia)
pre všetkých zamestnávateľov
i zamestnancov.

 

Publikácia

 • ZBROJNÝ PREUKAZ - Príprava na skúšku 
  odbornej spôsobilosti

 • Predpisy pre poľovníkov a lesníkov

 • Odborná príprava na skúšky odbornej
  spôsobilosti pre SBS

      Publikácie

Účtovníctva pre podnikateľov
a neziskové organizácie.

Jednoduché, podvojné účtovníctvo pre podnikateľov a učtovníctvo
pre neziskové organizácie.

Publikácie

 • PSY – Kynologický náučný slovník

 • Poľovné psy

 • Spoločenské psy, teriéry a chrty

Bohato ilustrované publikácie o vývoji plemien poľovných psov, spoločenských psov, teriérov a chrtov uznávaných Medzinárodnou kynologickou federáciou - FCI.

Publikácie

VŠETKY
ZÁKONY
V PONUKE

Publikácie

ZÁKONY
VO VRECKOVOM
FORMÁTE

VRECKOVÉ PUBLIKÁCIE

NOŽIARSVO NA SLOVENSKU

OD POČIATKU NOŽIARSTVA PO DNEŠOK

 

Kúpiť teraz!

Príbeh služobníčky

Šokujúca vízia Ameriky budúcnosti od nositeľky BOOKER PRIZE 2000.
Zaujme pútavým dejom a nadčasovým posolstvom.

 

Publikácia

KNÍHKUPECTVO

HĽADAŤ

PARTNERI

Tlačiť

ODPADY 12/2016

Odpady (Minimalizácia, zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadov) mesačník, 48 strán farebná tlač, environmentálna problematika.
Predajná cena4,85 €
Predajná cena bez DPH4,04 €
Zľava
Suma DPH0,81 €
Cena / kg:
do7d.gif
Popis

pecializovaný časopis na tému, ktorá sa po prijatí nového zákona o odpadoch a zákona o obaloch vo väzbe na ďalšie predpisy o ochrane vody, ovzdušia a životného prostredia priamo dotýka takmer každého podniku a organizácie.

Vychádza vo formáte A4, 48 strán/číslo, 12 čísel/rok, predplatné je 48,63 € + DPH.

Katalogové číslo: O 2016/12
Počet strán: 48
Periodicita: mesačník
Väzba: mäkká
Rok vydania: 2016
Formát/ISNN: A4/1335-7808-07

Časopis v PDF:  

OBSAH:

1. MINIMALIZÁCIA, ZHODNOCOVANIE A ZNEŠKODŇOVANIE 

 • SKLÁDKA AKO POSLEDNÁ MOŽNOSŤ, Ing. Marek Hrabčák 
 • SÚČASNÝ STAV A PERSPEKTÍVY ZHODNOCOVANIA A RECYKLÁCIE PVC ODPADU, h. prof. Ing. František Mátel, CSc. 
 • BOJ PROTI ČIERNYM SKLÁDKAM, Kolektív 
 • Z KOMUNÁLNEHO ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA, Kolektív 
 • ČERVENO–BIELE KONTAJNERY NA ZBER MALÝCH ELEKTROSPOTREBIČOV, Mgr. Silvia Sekáčová 
 • PODĽA VÝSLEDKOV ANKETY SEPARUJÚ ODPAD TRI ŠTVRTINY SLOVENSKÝCH DOMÁCNOSTÍ 
 • KONTROVERZNÚ CHEMICKÚ SKLÁDKU VO VRAKUNI BUDE LIKVIDOVAŤ ENVIROREZORT,Kolektív  
 • ZVOLEN BUDE PRVÝM MESTOM V EURÓPE S AUTOBUSMI NA SKVAPALNENÝ ZEMNÝ PLYN,  Kolektív 

2. PREDPISY, DOKUMENTY, KOMENTÁRE

 •  NOVELA ZÁKONA O ODPADOCH MÁ OBMEDZIŤ JEDNORAZOVÉ TAŠKY, TANIERE AJ POHÁRE,  Kolektív 
 • PREZIDENT PODPÍSAL NOVELU ZÁKONA O POSUDZOVANÍ VPLYVOV NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE, ENVIROREZORT PRIPRAVUJE NOVÝ ZÁKON EIA, Kolektív 
 • NÁRODNÁ POLITIKA ZAVÁDZANIA INFRAŠTRUKTÚRY PRE ALTERNATÍVNE PALIVÁ V PODMIENKACH SLOVENSKEJ REPUBLIKY, Kolektív 
 • VLÁDA SCHVÁLILA DOKUMENTY PRE ROZVOJ TRHU A ZAVÁDZANIE INFRAŠTRUKTÚRY PRE ALTERNATÍVNE PALIVÁ, Kolektív 
 • PERSPEKTÍVY ROZVOJA ELEKTROMOBILITY, Kolektív 
 • SPRÁVA O PLNENÍ JEDNOTLIVÝCH OPATRENÍ VYPLÝVAJÚCICH Z NÁRODNEJ STRATÉGIE ROZVOJA CYKLISTICKEJ DOPRAVY A CYKLOTURISTIKY V SLOVENSKEJ REPUBLIKE, Kolektív 
 • KLASIFIKÁCIA A OZNAČOVANIE NEBEZPEČNÝCH LÁTOK V SPOJITOSTI SO ZÁVAŽNÝMI PRIEMYSELNÝMI HAVÁRIAMI V KONTEXTE NOVEJ CHEMICKEJ LEGISLATÍVY, Doc. Ing. Marek Šolc, PhD. 
 • SÚDNE KONANIA V KAUZE EMISNÝ ŠKANDÁL VOLKSWAGENU, Kolektív 
 • NÁŠ MINISTER ODMIETOL SPOLUPRÁCU S EP PRI VYŠETROVANÍ EMISNEJ KAUZY V AUTOMOBILOVOM PRIEMYSLE,  Kolektív 
 • MINISTERSTVO ZAMIETLO ĎALŠÍ PRIESKUM URÁNOVÝCH LOŽÍSK NA JAHODNEJ,  Kolektív 

 

3. SPEKTRUM

 • EXKURZIA AKO KONFRONTÁCIA TEÓRIE S PRAXOU V OBLASTI KOMUNÁLNEHO ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA, Michal Stričík, Pavol Andrejovský 
 • ENVIROSÚŤAŽE A PODUJATIA PRE DETI A MLÁDEŽ, Kolektív 
 • KLIMATICKÁ KONFERENCIA V MARRAKÉŠI OTVORILA CESTU K PLNENIU PARÍŽSKEJ DOHODY (ROZHOVOR S MINISTROM ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA SR), Kolektív 
 • ENVIROPREČINY, Kolektív 
 • TITUL STROM ROKA 2016 ZÍSKAL BUDATÍNSKY PLATAN, Kolektív 
 • ZDRAVÝ ŽIVOTNÝ ŠTÝL AJ DO FIREMNÝCH KANCELÁRIÍ, Kolektív 
 • ZAUJÍMAVOSTI ZO ZAHRANIČIA, Kolektív 

Recenzie

Zatiaľ tu nie je žiadna recenzia pre tento tovar.