Prázdny košík
 
×
 x 

Prázdny košík

EPOS

POĽOVNÍCKE
FOTOPRÍBEHY

PUBLIKÁCIE

Komentovaný
ZÁKONNÍK PRÁCE s príkladmi 
(Nové mzdové zvýhodnenia)
pre všetkých zamestnávateľov
i zamestnancov.

 

Publikácia

 • ZBROJNÝ PREUKAZ - Príprava na skúšku 
  odbornej spôsobilosti

 • Predpisy pre poľovníkov a lesníkov

 • Odborná príprava na skúšky odbornej
  spôsobilosti pre SBS

      Publikácie

Účtovníctva pre podnikateľov
a neziskové organizácie.

Jednoduché, podvojné účtovníctvo pre podnikateľov a učtovníctvo
pre neziskové organizácie.

Publikácie

 • PSY – Kynologický náučný slovník

 • Poľovné psy

 • Spoločenské psy, teriéry a chrty

Bohato ilustrované publikácie o vývoji plemien poľovných psov, spoločenských psov, teriérov a chrtov uznávaných Medzinárodnou kynologickou federáciou - FCI.

Publikácie

VŠETKY
ZÁKONY
V PONUKE

Publikácie

ZÁKONY
VO VRECKOVOM
FORMÁTE

VRECKOVÉ PUBLIKÁCIE

NOŽIARSVO NA SLOVENSKU

OD POČIATKU NOŽIARSTVA PO DNEŠOK

 

Kúpiť teraz!

Príbeh služobníčky

Šokujúca vízia Ameriky budúcnosti od nositeľky BOOKER PRIZE 2000.
Zaujme pútavým dejom a nadčasovým posolstvom.

 

Publikácia

KNÍHKUPECTVO

HĽADAŤ

PARTNERI

Tlačiť

ODPADY 2/2017

Odpady (Minimalizácia, zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadov) mesačník, 48 strán farebná tlač, environmentálna problematika.
Predajná cena4,85 €
Predajná cena bez DPH4,04 €
Zľava
Suma DPH0,81 €
Cena / kg:
do7d.gif
Popis

pecializovaný časopis na tému, ktorá sa po prijatí nového zákona o odpadoch a zákona o obaloch vo väzbe na ďalšie predpisy o ochrane vody, ovzdušia a životného prostredia priamo dotýka takmer každého podniku a organizácie.

Vychádza vo formáte A4, 48 strán/číslo, 12 čísel/rok, predplatné je 48,63 € + DPH.

Katalogové číslo: O 2017/2
Počet strán: 48
Periodicita: mesačník
Väzba: mäkká
Rok vydania: 2017
Formát/ISNN: A4/1335-7808-09

Časopis v PDF:  

OBSAH:

1. MINIMALIZÁCIA, ZHODNOCOVANIE A ZNEŠKODŇOVANIE 

 • PROCES SKLÁDKOVANIA ODPADOV Z TECHNOLOGICKO-ENVIRONMENTÁLNEHO HĽADISKA, Marcela Malindžáková, Anna Schlentcová
 • AJ MALÉ OBCE MÔŽU BYŤ INŠPIRÁCIOU V OBLASTI ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA, PhDr. Angela Sviteková
 • Z KOMUNÁLNEHO ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA, Kolektív
 • KOMUNÁLNE PROJEKTY ZAMERANÉ NA ZBER A ZHODNOCOVANIE BIOLOGICKY ROZLOŽITEĽNÉHO ODPADU, Kolektív
 • PROJEKTY NA OPÄTOVNÉ VYUŽITIE ODPADOV, Kolektív
 • KONTAJNERY NA VEĽMI MALÝ ELEKTROODPAD BOLI V DECEMBRI ROZMIESTNENÉ V ŠALI A HLOHOVCI, Mgr.Silvia Sekáčová
 • Z VODNEJ NÁDRŽE RUŽÍN OPÄŤ VYTIAHLI MNOŽSTVO ODPADU, Kolektív
 • MOŽNOSTI VYUŽITIA ODPADOVÉHO IHLIČIA A TERMINÁLNYCH VÝHONKOV PO PARKOVÝCH A ZÁHRADNÝCH ÚPRAVÁCH IHLIČNATÝCH STROMOV, doc. Ing. PhDr. Martin Mellen, PhD., Ing. Janka Sudzinová, PhD., RNDr. Miroslava Bilecová-Rabajdová, PhD

2. PREDPISY, DOKUMENTY, KOMENTÁRE

 •  OSTRO KRITIZOVANÉ PROBLÉMY A NEDOSTATKY PRI ZAVÁDZANÍ NOVÉHO ZÁKONA O ODPADOCH DO PRAXE SI VYŽIADAJÚ JEHO POSTUPNÚ NOVELIZÁCIU A NOVÝ ZÁKON O POPLATKOCH ZA ULOŽENIE ODPADOV, Kolektív
 • NOVÉ POVINNOSTI OBCÍ V OBLASTI ZBERU A ZHODNOCOVANIA BRKO, Kolektív
 • TRI VÝZVY ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA NA SLOVENSKU (MEDZINÁRODNÉ POROVNANIE KĽÚČOVÝCH INDIKÁTOROV) – 1. ČASŤ: STAV ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA, Martin Haluš, Ján Dráb
 • VZOROVÉ VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE O NAKLADANÍ S KOMUNÁLNYMI ODPADMI A S DROBNÝMI STAVEBNÝMI ODPADMI NA ÚZEMÍ OBCE, Juraj Špes
 • NOVELIZÁCIA VYHLÁŠKY Č. 373/2015 Z.Z. UPRAVUJE PRÍPADY, KEĎ JE POUŽITÉ ELEKTROZARIADENIE POVAŽOVANÉ ZA ODPAD, Kolektív
 • VLÁDA ZAVIEDLA POPLATOK ZA ODBER VODY NA ZAVLAŽOVANIE, Kolektív
 • NEBUDE RECYKLAČNÝ FOND CHÝBAŤ, h. prof. František Mátel, CSc.
 • EUROPOSLANCI CHCÚ VYŠŠIU MIERU RECYKLÁCIE ODPADOV A MENEJ SKLÁDOK TUHÉHO ODPADU, Kolektív
 • Z NEZAIZOLOVANEJ SKLÁDKY PRIEMYSELNÉHO ODPADU V ŠIROKEJ UNIKÁ ARZÉN, Kolektív
 • VÝVOJ V KAUZE ENO3 – SLOVENSKÉ ELEKTRÁRNE ŽIADAJÚ UKONČENIE TESTOVANIA SPAĽOVACEJ JEDNOTKY, Kolektív

 

3. SPEKTRUM

 • ENVIROSÚŤAŽE A PODUJATIA PRE DETI A MLÁDEŽ. Kolektív
 • PROJEKTY MOBILITY A EKOLOGIZÁCIE DOPRAVY Kolektív
 • POZVÁNKA NA MEDZINÁRODNÚ KONFERENCIU „QUO VADIS RECYCLING“. Kolektív
 • OZNAM MŽP SR O ORGANIZÁCII ŠKOLENIA NA ZÍSKANIE ODBORNEJ SPÔSOBILOSTI V OBLASTI ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA, Kolektív
 • BÝVALÝ PREDNOSTA OÚ ŽP RÁCZ PÔJDE NA PÄŤ ROKOV DO VÄZENIA, Kolektív
 • V PETRŽALKE VYRASTIE UNIKÁTNY NÁUČNO-ZÁBAVNÝ RODINNÝ PARK, Kolektív
 • ZAUJÍMAVOSTI ZO ZAHRANIČIA

Recenzie

Zatiaľ tu nie je žiadna recenzia pre tento tovar.