Prázdny košík
 
×
 x 

Prázdny košík

EPOS

POĽOVNÍCKE
FOTOPRÍBEHY

PUBLIKÁCIE

Komentovaný
ZÁKONNÍK PRÁCE s príkladmi 
(Nové mzdové zvýhodnenia)
pre všetkých zamestnávateľov
i zamestnancov.

 

Publikácia

 • ZBROJNÝ PREUKAZ - Príprava na skúšku 
  odbornej spôsobilosti

 • Predpisy pre poľovníkov a lesníkov

 • Odborná príprava na skúšky odbornej
  spôsobilosti pre SBS

      Publikácie

Účtovníctva pre podnikateľov
a neziskové organizácie.

Jednoduché, podvojné účtovníctvo pre podnikateľov a učtovníctvo
pre neziskové organizácie.

Publikácie

 • PSY – Kynologický náučný slovník

 • Poľovné psy

 • Spoločenské psy, teriéry a chrty

Bohato ilustrované publikácie o vývoji plemien poľovných psov, spoločenských psov, teriérov a chrtov uznávaných Medzinárodnou kynologickou federáciou - FCI.

Publikácie

VŠETKY
ZÁKONY
V PONUKE

Publikácie

ZÁKONY
VO VRECKOVOM
FORMÁTE

VRECKOVÉ PUBLIKÁCIE

NOŽIARSVO NA SLOVENSKU

OD POČIATKU NOŽIARSTVA PO DNEŠOK

 

Kúpiť teraz!

Príbeh služobníčky

Šokujúca vízia Ameriky budúcnosti od nositeľky BOOKER PRIZE 2000.
Zaujme pútavým dejom a nadčasovým posolstvom.

 

Publikácia

KNÍHKUPECTVO

HĽADAŤ

PARTNERI

Tlačiť

ODPADY 3/2017

Odpady (Minimalizácia, zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadov) mesačník, 48 strán farebná tlač, environmentálna problematika.
Predajná cena4,85 €
Predajná cena bez DPH4,04 €
Zľava
Suma DPH0,81 €
Cena / kg:
do7d.gif
Popis

pecializovaný časopis na tému, ktorá sa po prijatí nového zákona o odpadoch a zákona o obaloch vo väzbe na ďalšie predpisy o ochrane vody, ovzdušia a životného prostredia priamo dotýka takmer každého podniku a organizácie.

Vychádza vo formáte A4, 48 strán/číslo, 12 čísel/rok, predplatné je 48,63 € + DPH.

Katalogové číslo: O 2017/3
Počet strán: 48
Periodicita: mesačník
Väzba: mäkká
Rok vydania: 2017
Formát/ISNN: A4/1335-7808-10

Časopis v PDF:  

OBSAH:

1. MINIMALIZÁCIA, ZHODNOCOVANIE A ZNEŠKODŇOVANIE 

 • INOVATÍVNE PRÍSTUPY K VYUŽITIU ODPADOVÉHO PAPIERA, RNDr. Eva Terpáková, PhD. 
 • ZHODNOCOVANIE ODPADOVÝCH OLEJOV, Samuel Kmeťo, Eva Chmielewská 
 • PROJEKTY NA VYBUDOVANIE A SKVALITNENIE MESTSKÝCH A OBECNÝCH KOMPOSTÁRNÍ FINANCOVANÉ Z OPERAČNÉHO PROGRAMU KVALITA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA, Kolektív 
 • Z KOMUNÁLNEHO ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA, Kolektív 
 • PROJEKT „ZO SVOJHO STARÉHO MOBILU CHCEM DOSTAŤ TO NAJLEPŠIE“ POMÁHA NEZISKOVÝM ORGANIZÁCIÁM PRI DOBROČINNOSTI, Peter Tóth 
 • ZNEŠKODŇOVANIE RÁDIOAKTÍVNEHO ODPADU V SPOLOČNOSTI JAVYS, Kolektív 
 • VYHLÁSENIE TENDRA NA SANÁCIU SKLÁDKY VO VRAKUNI, Kolektív

2. PREDPISY, DOKUMENTY, KOMENTÁRE

 • POSLANCI POSUNULI PROTIIGELITKOVÚ NOVELU ZÁKONA O ODPADOCH DO DRUHÉHO ČÍTANIAKolektív
 • NAVRHOVANÁ NOVELA ZÁKONA O PODPORE OBNOVITEĽNÝCH ZDROJOV ENERGIE ZADEFINUJE POKROČILÉ BIOPALIVÁ, Kolektív 
 • POPLATOK ZA KOMUNÁLNE ODPADY NA ZÁPADNOM SLOVENSKU - V TRENČIANSKOM KRAJI, Ing. Martin Bosák, PhD. 
 • TRI VÝZVY ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA NA SLOVENSKU (MEDZINÁRODNÉ POROVNANIE KĽÚČOVÝCH INDIKÁTOROV ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA) – 2. ČASŤ: VPLYV ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA NA ČLOVEKA, Martin Haluš, Ján Dráb
 • POMÔŽU VYŠŠIE POPLATKY ZA SKLÁDKOVANIE RECYKLÁCII?, h. prof. František Mátel, CSc. 
 • DO KONCA ROKA MÁ VZNIKNÚŤ NOVÁ STRATÉGIA ENVIRONMENTÁLNEJ POLITIKY, Kolektív 
 • VZOROVÝ VÝPOČET NA ZBER BIOLOGICKY ROZLOŽITEĽNÉHO KUCHYNSKÉHO ODPADU AKO PRÍLOHA K VZN OBCE, Juraj Špes 
 • EURÓPSKY PARLAMENT SPRÍSNI CIELE ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA EÚ V RÁMCI REDIGOVANÝCH SMERNÍC, Kolektív 
 • ZAMIETAVÉ STANOVISKO V KAUZE JAHODNÁ NASVEDČUJE TENDENCII UTLMOVAŤ GEOLOGICKÝ PRIESKUM NA SLOVENSKU, Kolektív 
 • PETÍCIA PROTI SPAĽOVNI V ŠTÚROVE, Kolektív 
 • OBYVATELIA BEŠEŇOVEJ USPELI V BOJI PROTI VÝSTAVBE MALEJ VODNEJ ELEKTRÁRNE, Kolektív 
 • VÝVOJ V KAUZE ENO3 – PARTIZÁNSKE VYZÝVA NA OKAMŽITÉ ZASTAVENIE TESTOVANIA V ELEKTRÁRNI NOVÁKY, Kolektív 
 • KAUZA OPAKOVANÉHO ZNEČISŤOVANIA RIEKY NITRA SPOLOČNOSŤOU FORTISCHEM, Kolektív 
 • DOZVUKY ŠKANDÁLU DIESELGATE, Kolektív

 

3. SPEKTRUM

 • ENVIROPROJEKTY PRE DETI A MLÁDEŽ, Kolektív 

 • VÄČŠINA EURÓPANOV VRÁTANE SLOVÁKOV PODPORUJE VYUŽÍVANIE BIOPALÍV, Kolektív 

 • OBČANIA MÔŽU PRISPIEŤ K RIEŠENIU PROBLÉMU SMOGU ZODPOVEDNÝM VÝBEROM ZDROJA VYKUROVANIA, Kolektív 

 • PODPORA ELEKTROMOBILITY V ČESKEJ REPUBLIKE, Kolektív 

 • ZAUJÍMAVOSTI ZO ZAHRANIČIA

Recenzie

Zatiaľ tu nie je žiadna recenzia pre tento tovar.