Prázdny košík
 
×
 x 

Prázdny košík

EPOS

POĽOVNÍCKE
FOTOPRÍBEHY

PUBLIKÁCIE

Komentovaný
ZÁKONNÍK PRÁCE s príkladmi 
(Nové mzdové zvýhodnenia)
pre všetkých zamestnávateľov
i zamestnancov.

 

Publikácia

 • ZBROJNÝ PREUKAZ - Príprava na skúšku 
  odbornej spôsobilosti

 • Predpisy pre poľovníkov a lesníkov

 • Odborná príprava na skúšky odbornej
  spôsobilosti pre SBS

      Publikácie

Účtovníctva pre podnikateľov
a neziskové organizácie.

Jednoduché, podvojné účtovníctvo pre podnikateľov a učtovníctvo
pre neziskové organizácie.

Publikácie

 • PSY – Kynologický náučný slovník

 • Poľovné psy

 • Spoločenské psy, teriéry a chrty

Bohato ilustrované publikácie o vývoji plemien poľovných psov, spoločenských psov, teriérov a chrtov uznávaných Medzinárodnou kynologickou federáciou - FCI.

Publikácie

VŠETKY
ZÁKONY
V PONUKE

Publikácie

ZÁKONY
VO VRECKOVOM
FORMÁTE

VRECKOVÉ PUBLIKÁCIE

NOŽIARSVO NA SLOVENSKU

OD POČIATKU NOŽIARSTVA PO DNEŠOK

 

Kúpiť teraz!

Príbeh služobníčky

Šokujúca vízia Ameriky budúcnosti od nositeľky BOOKER PRIZE 2000.
Zaujme pútavým dejom a nadčasovým posolstvom.

 

Publikácia

KNÍHKUPECTVO

HĽADAŤ

PARTNERI

Tlačiť

ODPADY 4/2017

Odpady (Minimalizácia, zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadov) mesačník, 48 strán farebná tlač, environmentálna problematika.
Predajná cena4,85 €
Predajná cena bez DPH4,04 €
Zľava
Suma DPH0,81 €
Cena / kg:
do7d.gif
Popis

pecializovaný časopis na tému, ktorá sa po prijatí nového zákona o odpadoch a zákona o obaloch vo väzbe na ďalšie predpisy o ochrane vody, ovzdušia a životného prostredia priamo dotýka takmer každého podniku a organizácie.

Vychádza vo formáte A4, 48 strán/číslo, 12 čísel/rok, predplatné je 48,63 € + DPH.

Katalogové číslo: O 2017/4
Počet strán: 48
Periodicita: mesačník
Väzba: mäkká
Rok vydania: 2017
Formát/ISNN: A4/1335-7808-11

Časopis v PDF:  

OBSAH:

1. MINIMALIZÁCIA, ZHODNOCOVANIE A ZNEŠKODŇOVANIE

 • VYUŽITIE MIKROVLNNÉHO ŽIARENIA PRI ZHODNOCOVANÍ ODPADOVÝCH PNEUMATÍK, Giemza M., Janíček F., Šály V.
 • VPLYV BÝVALEJ NERIADENEJ SKLÁDKY ODPADOV NA KVALITU PÔDY, Ružičková, S., Mičková V., Remeteiová D., Dorková M.
 • SKLÁDKU VO SVEREPCI UZAVRÚ DO KONCA ROKA, UZAVRETÁ SKLÁDKA PRI VETERNEJ PORUBE PRETEKÁ, Kolektív
 • OBCE S RÓMSKYMI KOMUNITAMI DOSTANÚ PRÍSPEVKY NA ODSTRÁNENIE ČIERNYCH SKLÁDOK, Kolektív
 • Z KOMUNÁLNEHO ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA, Kolektív
 • PROJEKT ODKANALIZOVANIA OBCÍ V AGLOMERÁCIÁCH NITRIANSKE PRAVNO, SEBEDRAŽIE A OSLANY-ČEREŇANY ZAČALI REALIZOVAŤ, Kolektív
 • NOVÉ PROJEKTY: BIORAFINÉRIA NA VÝCHODNOM SLOVENSKU A ZARIADENIE NA ZHODNOCOVANIE TEKUTÝCH ODPADOV V LEVICIACH, Kolektív

2. PREDPISY, DOKUMENTY, KOMENTÁRE

 • NEZODPOVEDNOSŤ ZODPOVEDNÝCH ZA ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO, Ing. Juraj Špes
 • POPLATOK ZA KOMUNÁLNE ODPADY NA ZÁPADNOM SLOVENSKU - V NITRIANSKOM KRAJI, Ing. Martin Bosák, PhD.
 • POSLANCI SCHVÁLILI PROTIIGELITKOVÚ NOVELU ZÁKONA O ODPADOCH A DO DRUHÉHO ČÍTANIA POSUNULI NOVELY ZÁKONOV O EIA, O INTEGROVANOM POVOĽOVANÍ A O UKLADANÍ CO2, Kolektív
 • POTRAVINÁRI POŽADUJÚ ZÁSADNÉ ZMENY V ZÁKONE O ODPADOCH Kolektív
 • ZMENA SPÔSOBU VÝPOČTU STOČNÉHO ZA ODVÁDZANIE A ČISTENIE ODPADOVEJ VODY, Kolektív
 • EUROPARLAMENT ODPORUČIL ZVÝŠIŤ DO ROKU 2030 PODIEL RECYKLOVANÉHO ODPADU NA 70 %, Kolektív
 • POSUDZOVANIE PROJEKTOV MALÝCH VODNÝCH ELEKTRÁRNÍ SA SPRÍSNI A STRANSPARENTNÍ, Kolektív
 • VÝVOJ V KAUZE ENO3 – PREVÁDZKOVÝ POKUS SA SKONČIL, Kolektív
 • NOVÁ KAUZA – ÚPLATOK ZA SÚHLAS S PROJEKTOM ZHODNOCOVANIA ODPADOV, Kolektív

3. SPEKTRUM

 • NAJVÄČŠÍM ZNEČISŤOVATEĽOM VODNÝCH NÁDRŽÍ A TOKOV JE OBČAN, PhDr. Angela Sviteková
 • ENVIROSÚŤAŽE A PODUJATIA PRE DETI A MLÁDEŽ, Kolektív
 • POZVÁNKA NA KONFERENCIU „ŽIVOTNÉ PROSTREDIE – PROBLÉMY A MOŽNOSTI RIEŠENIA (OVZDUŠIE – VODA – PÔDA)“, Ing. Eva Homzová
 • BOLO VYPÍSANÉ ŠIESTE A SIEDME KOLO PROJEKTU „ZELENÁ DOMÁCNOSTIAM“ NA PODPORU VYUŽITIA OZE, Ing. Štefan Kuča
 • NA PROJEKTY OBNOVY VEREJNÝCH BUDOV A REKONŠTRUKCIE ROZVODOV CZT JE VYČLENENÝCH 250 MILIÓNOV, Kolektív
 • KÝM EUROPARLAMENT SPRÍSŇUJE KONTROLU POTRAVÍN, GREENPEACE ŽIADA PREDĹŽIŤ MINIMÁLNU TRVANLIVOSŤ, Kolektív
 • NOVÁ PLNIACA STANICA CNG V BANSKEJ BYSTRICI, Kolektív
 • ZAUJÍMAVOSTI ZO ZAHRANIČIA

Recenzie

Zatiaľ tu nie je žiadna recenzia pre tento tovar.