Prázdny košík
 
×
 x 

Prázdny košík

EPOS

POĽOVNÍCKE
FOTOPRÍBEHY

PUBLIKÁCIE

Komentovaný
ZÁKONNÍK PRÁCE s príkladmi 
(Nové mzdové zvýhodnenia)
pre všetkých zamestnávateľov
i zamestnancov.

 

Publikácia

 • ZBROJNÝ PREUKAZ - Príprava na skúšku 
  odbornej spôsobilosti

 • Predpisy pre poľovníkov a lesníkov

 • Odborná príprava na skúšky odbornej
  spôsobilosti pre SBS

      Publikácie

Účtovníctva pre podnikateľov
a neziskové organizácie.

Jednoduché, podvojné účtovníctvo pre podnikateľov a učtovníctvo
pre neziskové organizácie.

Publikácie

 • PSY – Kynologický náučný slovník

 • Poľovné psy

 • Spoločenské psy, teriéry a chrty

Bohato ilustrované publikácie o vývoji plemien poľovných psov, spoločenských psov, teriérov a chrtov uznávaných Medzinárodnou kynologickou federáciou - FCI.

Publikácie

VŠETKY
ZÁKONY
V PONUKE

Publikácie

ZÁKONY
VO VRECKOVOM
FORMÁTE

VRECKOVÉ PUBLIKÁCIE

NOŽIARSVO NA SLOVENSKU

OD POČIATKU NOŽIARSTVA PO DNEŠOK

 

Kúpiť teraz!

Príbeh služobníčky

Šokujúca vízia Ameriky budúcnosti od nositeľky BOOKER PRIZE 2000.
Zaujme pútavým dejom a nadčasovým posolstvom.

 

Publikácia

KNÍHKUPECTVO

HĽADAŤ

PARTNERI

Tlačiť

ODPADY 5/2017

Odpady (Minimalizácia, zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadov) mesačník, 48 strán farebná tlač, environmentálna problematika.
Predajná cena4,85 €
Predajná cena bez DPH4,04 €
Zľava
Suma DPH0,81 €
Cena / kg:
do7d.gif
Popis

pecializovaný časopis na tému, ktorá sa po prijatí nového zákona o odpadoch a zákona o obaloch vo väzbe na ďalšie predpisy o ochrane vody, ovzdušia a životného prostredia priamo dotýka takmer každého podniku a organizácie.

Vychádza vo formáte A4, 48 strán/číslo, 12 čísel/rok, predplatné je 48,63 € + DPH.

Katalogové číslo: O 2017/5
Počet strán: 48
Periodicita: mesačník
Väzba: mäkká
Rok vydania: 2017
Formát/ISNN:

A4/1335-7808-12

Časopis v PDF:  

OBSAH:

1. MINIMALIZÁCIA, ZHODNOCOVANIE A ZNEŠKODŇOVANIE

 • ZHODNOCOVANIE ODPADOVÉHO KALU VYUŽITÍM MIKROVLNNÉHO ŽIARENIA, Giemza M., Janíček F., Šály V. 

 • STARÉ TEXTÍLIE – NEPOTREBNÝ ODPAD ALEBO VÝHODNÁ SUROVINA?, Ing. Jana Pirošková, PhD., Ing. Martina Laubetová, PhD., Ing. Petra Kačmárová 

 • MINISTERSTVO PODPORILO PROJEKT PLAZMOVÉHO SPRACOVANIA ODPADOV VO VRANOVE, Kolektív

 • Z KOMUNÁLNEHO ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA Kolektív

 • V PRIEVIDZI VYBUDUJÚ ZARIADENIE NA ZHODNOCOVANIE BRO PROSTREDNÍCTVOM AERÓBNEJ FERMENTÁCIE, Kolektív

 • JARNÉ UPRATOVANIE, Kolektív

 • POKROKY PRI ZBERE ELEKTROODPADU A SPÄTNOM ODBERE ELEKTROSPOTREBIČOV, Kolektív 

 • K ZHODNOTENIU A VYUŽITIU ODPADOV Z MÄSOVÉHO PRIEMYSLU, doc. Ing. PhDr. Martin Mellen, PhD., Ing. et Ing. Marián Sudzina PhD., prof. Ing. Magdaléna Valšíková, PhD.

2. PREDPISY, DOKUMENTY, KOMENTÁRE

 • KEĎ NIE JE OBAL AKO OBAL h. prof. Ing. František Mátel, CSc.

 • OBJAV DIGITÁLNEHO VEKU – KONTAJNER V ZEMI, Ing. Juraj Špes 

 • NOVELIZOVANÉ AJ PÔVODNÉ ZNENIE USTANOVENÍ ZMENENÝCH ZÁKONOM Č. 90/2017 Z.Z., KTORÝM SA MENÍ A DOPĹŇA ZÁKON O ODPADOCH, S AKTUALIZOVANOU DÔVODOVOU SPRÁVOU, Kolektív 

 • NÁRODNÉ CIELE ENERGETICKEJ EFEKTÍVNOSTI A ÚSPOR ENERGIE V PRIJATOM AKČNOM PLÁNE, Kolektív 

 • PREHĽAD NOVEJ LEGISLATÍVY V OBLASTI VZORKOVANIA ODPADOV, Laubertová, M., Ružičková S., Mičková V., Jaščišák J. 

 • PO RATIFIKÁCII MINAMATSKÉHO DOHOVORU SA POUŽÍVANIE ORTUTI NA SLOVENSKU VÝRAZNE OBMEDZÍ, Kolektív

 • KAUZA ČIERNEJ SKLÁDKY NA STAVENISKU ŽELEZNIČNÉHO TUNELA V MILOCHOVE, Kolektív 

 • ENVIROREZORT SPUSTIL VEREJNÉ OBSTARÁVANIE NA SANÁCIU SKLÁDKY VO VRAKUNI, Kolektív 

3. SPEKTRUM

 • ENVIROSÚŤAŽE A PODUJATIA PRE DETI A MLÁDEŽ Kolektív 

 • VYHODNOTENIE PROJEKTU „EKOROK S NESTLÉ“ NA DEŇ ZEME Ing. Štefan Kuča 

 • CENU VIA BONA SLOVAKIA SI PREVZALI AJ FIRMY V ENVIRONMENTÁLNE ORIENTOVANÝCH KATEGÓRIÁCH Kolektív 

 • GRANTOVÝ PROGRAM ZELENÉ OÁZY PODPORÍ 23 PROJEKTOV Kolektív 

 • POZVÁNKA NA MEDZINÁRODNÚ KONFERENCIU TECHNIKA OCHRANY PROSTREDIA – TOP 2017 Ing. M. Horváth, PhD. 

 • ZAUJÍMAVOSTI ZO ZAHRANIČIA

Recenzie

Zatiaľ tu nie je žiadna recenzia pre tento tovar.