Prázdny košík
 
×
 x 

Prázdny košík

EPOS

POĽOVNÍCKE
FOTOPRÍBEHY

PUBLIKÁCIE

Komentovaný
ZÁKONNÍK PRÁCE s príkladmi 
(Nové mzdové zvýhodnenia)
pre všetkých zamestnávateľov
i zamestnancov.

 

Publikácia

 • ZBROJNÝ PREUKAZ - Príprava na skúšku 
  odbornej spôsobilosti

 • Predpisy pre poľovníkov a lesníkov

 • Odborná príprava na skúšky odbornej
  spôsobilosti pre SBS

      Publikácie

Účtovníctva pre podnikateľov
a neziskové organizácie.

Jednoduché, podvojné účtovníctvo pre podnikateľov a učtovníctvo
pre neziskové organizácie.

Publikácie

 • PSY – Kynologický náučný slovník

 • Poľovné psy

 • Spoločenské psy, teriéry a chrty

Bohato ilustrované publikácie o vývoji plemien poľovných psov, spoločenských psov, teriérov a chrtov uznávaných Medzinárodnou kynologickou federáciou - FCI.

Publikácie

VŠETKY
ZÁKONY
V PONUKE

Publikácie

ZÁKONY
VO VRECKOVOM
FORMÁTE

VRECKOVÉ PUBLIKÁCIE

NOŽIARSVO NA SLOVENSKU

OD POČIATKU NOŽIARSTVA PO DNEŠOK

 

Kúpiť teraz!

Príbeh služobníčky

Šokujúca vízia Ameriky budúcnosti od nositeľky BOOKER PRIZE 2000.
Zaujme pútavým dejom a nadčasovým posolstvom.

 

Publikácia

KNÍHKUPECTVO

HĽADAŤ

PARTNERI

Tlačiť

ODPADY 8/2017

Odpady (Minimalizácia, zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadov) mesačník, 48 strán farebná tlač, environmentálna problematika.
Predajná cena4,85 €
Predajná cena bez DPH4,04 €
Zľava
Suma DPH0,81 €
Cena / kg:
do7d.gif
Popis

pecializovaný časopis na tému, ktorá sa po prijatí nového zákona o odpadoch a zákona o obaloch vo väzbe na ďalšie predpisy o ochrane vody, ovzdušia a životného prostredia priamo dotýka takmer každého podniku a organizácie.

Vychádza vo formáte A4, 48 strán/číslo, 12 čísel/rok, predplatné je 48,63 € + DPH.

Katalogové číslo: O 2017/8
Počet strán: 48
Periodicita: mesačník
Väzba: mäkká
Rok vydania: 2017
Formát/ISNN:

A4/1335-7808-15

Časopis v PDF:  

OBSAH:

1. MINIMALIZÁCIA, ZHODNOCOVANIE A ZNEŠKODŇOVANIE

 • VYUŽITIE NANOTECHNOLÓGIÍ NA ODSTRAŇOVANIE ZNEČISŤUJÚCICH LÁTOK PRI SANÁCII KONTAMINOVANÝCH VÔD A PÔD, Katarína Dercová, Hana Horváthová, Miriama Monoková
 • PREHĽAD MOŽNOSTÍ NAKLADANIA S ODPADMI Z POLYSTYRÉNU, K. Blašková, O. Malkova, J. Trpčevská
 • AKTIVITY NOVEJ KOMPOSTÁRNE V MICHALOVCIACH, Michal Stričík
 • POMÔŽU RECYKOVANÉ PLASTY RIEŠIŤ OCHRANU PRED EKOLOGICKÝM HLUKOM?, h. prof. Ing. František Mátel, CSc.
 • Z KOMUNÁLNEHO ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA, Kolektív
 • PROJEKT NA SPRACOVANIE OJAZDENÝCH VOZIDIEL V RYBANOCH, Kolektív
 • PETÍCIE PROTI PREVÁDZKE NA SPRACOVANIE PLASTOV V ZACHAROVCIACH, Kolektív
 • EURÓPSKA ÚNIA PODPORILA PROJEKT „FUELCNG“ NA ROZŠÍRENIE POUŽÍVANIA SKVAPALNENÉHO A STLAČENÉHO ZEMNÉHO PLYNU V DOPRAVE NA SLOVENSKU, Kolektív
 • POZITÍVNE PRÍNOSY ZAPRACOVANIA POZBEROVÉHO RASTLINNÉHO ODPADU (VRÁTANE KOREŇOVÝCH SÚSTAV) DO PÔDY, doc. Ing. PhDr. Martin Mellen, PhD., Ing. et Ing. Marián Sudzina, PhD., prof. Ing. Magdaléna Valšíková, PhD.
 • V ŠALI ZABEZPEČUJE MESTSKÚ HROMADNÚ DOPRAVU NOVÝ ELEKTROBUS, Kolektív 

2. PREDPISY, DOKUMENTY, KOMENTÁRE

 • CIELE ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA A REÁLNOSŤ ICH SPLNENIA, Ing. Juraj Špes
 • HLAVNOU TÉMOU STRETNUTIA ODBORNÍKOV IMPELU V BRATISLAVE BOLO SKLÁDKOVANIE, Ing. Monika Medovičová
 • VPLYV ĽUDSKEJ ČINNOSTI NA KVALITU POVRCHOVÝCH VÔD V LOKALITE ZEMPLÍNA, MVDr. Eva Holotová, Ing. Igor Miňo, PhD., MVDr. Rudolf Hromada PhD., MVDr. Ľuboš Korytár, PhD., prof. MVDR. Miroslav Ondrašovič, CSc.
 • EFEKTÍVNEJŠÍM HOSPODÁRENÍM S PROSTRIEDKAMI VYNAKLADANÝMI NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE MÔŽEME UŠETRIŤ 130 MILIÓNOV EUR, Kolektív
 • PARKOVISKO NAMIESTO SPAĽOVNE NEBEZPEČNÉHO ODPADU ZA 4 MILIÓNY V TRNAVE, Kolektív
 • VÝVOJ V KAUZE CHEMICKÁ SKLÁDKA VO VRAKUNI, Kolektív
 • KAUZA ODSTRELU MEDVEDICE INGRID, Kolektív
 • KAUZA NAFTAGATE VYÚSTILA DO OPRÁVNENÉHO PODOZRENIA Z KARTELOVEJ DOHODY NEMECKÝCH AUTOMOBILIEK, Kolektív
 • KAUZA POVOLENIA ŤAŽBY UHLIA V 12. ŤAŽOBNOM ÚSEKU DOBÝVACIEHO PRIESTORU NOVÁKY, Kolektív

 

3. SPEKTRUM

 • ENVIROSÚŤAŽE PRE DETI A MLÁDEŽ, Kolektív
 • MEDZINÁRODNÁ SÚŤAŽNÁ PREHLIADKA EKOPLAGÁT, Kolektív
 • POČAS „DŇA PRE DUNAJ“ VYZBIERALI DOBROVOĽNÍCI TONU ODPADU, Kolektív
 • SLOVENSKÉ NERASTNÉ BOHATSTVO JE PESTRÉ, NO AJ KVÔLI ODPORU OBYVATEĽSTVA SA AKTÍVNE VYUŽÍVA LEN ASI TRETINA, Kolektív
 • BOLI VYHLÁSENÉ NOVÉ ENVIRONMENTÁLNE ORIENTOVANÉ GRANTY, Kolektív
 • JUBILEJNÝ PÄTNÁSTY ROČNÍK ANKETY STROM ROKA, Kolektív
 • ZAUJÍMAVOSTI ZO ZAHRANIČIA, Kolektív

Recenzie

Zatiaľ tu nie je žiadna recenzia pre tento tovar.