Prázdny košík
 
×
 x 

Prázdny košík

EPOS

POĽOVNÍCKE
FOTOPRÍBEHY

PUBLIKÁCIE

Komentovaný
ZÁKONNÍK PRÁCE s príkladmi 
(Nové mzdové zvýhodnenia)
pre všetkých zamestnávateľov
i zamestnancov.

 

Publikácia

 • ZBROJNÝ PREUKAZ - Príprava na skúšku 
  odbornej spôsobilosti

 • Predpisy pre poľovníkov a lesníkov

 • Odborná príprava na skúšky odbornej
  spôsobilosti pre SBS

      Publikácie

Účtovníctva pre podnikateľov
a neziskové organizácie.

Jednoduché, podvojné účtovníctvo pre podnikateľov a učtovníctvo
pre neziskové organizácie.

Publikácie

 • PSY – Kynologický náučný slovník

 • Poľovné psy

 • Spoločenské psy, teriéry a chrty

Bohato ilustrované publikácie o vývoji plemien poľovných psov, spoločenských psov, teriérov a chrtov uznávaných Medzinárodnou kynologickou federáciou - FCI.

Publikácie

VŠETKY
ZÁKONY
V PONUKE

Publikácie

ZÁKONY
VO VRECKOVOM
FORMÁTE

VRECKOVÉ PUBLIKÁCIE

NOŽIARSVO NA SLOVENSKU

OD POČIATKU NOŽIARSTVA PO DNEŠOK

 

Kúpiť teraz!

Príbeh služobníčky

Šokujúca vízia Ameriky budúcnosti od nositeľky BOOKER PRIZE 2000.
Zaujme pútavým dejom a nadčasovým posolstvom.

 

Publikácia

KNÍHKUPECTVO

HĽADAŤ

PARTNERI

Tlačiť

ODPADY 10/2017

Odpady (Minimalizácia, zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadov) mesačník, 48 strán farebná tlač, environmentálna problematika.
Predajná cena4,85 €
Predajná cena bez DPH4,04 €
Zľava
Suma DPH0,81 €
Cena / kg:
do7d.gif
Popis

pecializovaný časopis na tému, ktorá sa po prijatí nového zákona o odpadoch a zákona o obaloch vo väzbe na ďalšie predpisy o ochrane vody, ovzdušia a životného prostredia priamo dotýka takmer každého podniku a organizácie.

Vychádza vo formáte A4, 48 strán/číslo, 12 čísel/rok, predplatné je 48,63 € + DPH.

Katalogové číslo: O 2017/10
Počet strán: 48
Periodicita: mesačník
Väzba: mäkká
Rok vydania: 2017
Formát/ISNN: A4/1335-7808-17

Časopis v PDF:  

OBSAH:

1. MINIMALIZÁCIA, ZHODNOCOVANIE A ZNEŠKODŇOVANIE

 • PROBLEMATIKA NAKLADANIA S ODPADMI V PROSTREDÍ ZDRAVOTNÍCKYCH ZARIADENÍ,  Ing. Lenka Štofová, PhD. 
 • SÚ PLASTY EKOLOGICKOU HROZBOU?, h. prof. Ing. František Mátel, CSc. 
 • Z KOMUNÁLNEHO ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA, Kolektív 
 • LEOPOLDOVSKÝ ZÁVOD FIRMY MEROCO VYROBIL MILIÓN TON BIOPALIVA, Kolektív 
 • TESCO PODNIKÁ ĎALŠIE KROKY K NAPLNENIU ZÁVÄZKU V BOJI PROTI PLYTVANIU POTRAVINAMI, Ing. Katarína Sutarová 
 • RECYKLUJTE ŽRÚTOV ENERGIE A USPORTE, Mgr. Silvia Sekáčová 
 • PATRONÁT NAD FASHION SHOW RECYKLOVANEJ MÓDY PREVZALA LÝDIA ECKHARDT,  Kolektív 

2. PREDPISY, DOKUMENTY, KOMENTÁRE

 • 50 ROKOV OD OBJAVU PCB V ŽIVOTNOM PROSTREDÍ Eva Chmielewská 
 • POPLATOK ZA KOMUNÁLNE ODPADY NA VÝCHODNOM SLOVENSKU – V PREŠOVSKOM KRAJI,  Ing. Martin Bosák, PhD. 
 • NR SR POSUNULA DO 2. ČÍTANIA NOVELY ZÁKONOV O ODPADOCH A OVZDUŠÍ, VLÁDA SCHVÁLILA NOVELU ZÁKONA O OBCHODOVANÍ S EMISNÝMI KVÓTAMI, Kolektív 
 • ZA VIACERÉ ENVIROZÁŤAŽE PREVEZME ZODPOVEDNOSŤ ŠTÁT, Kolektív 
 • SÚKROMNÉ INVESTÍCIE DO ENERGETICKEJ EFEKTÍVNOSTI VEREJNÝCH BUDOV UŽ NEBUDÚ ZVYŠOVAŤ DLH VEREJNÉHO SEKTORA, Kolektív 
 • ČIASTKOVÉ NÁVRHY INTEGROVANÉHO MANAŽMENTU KRAJINY,  Ing. Igor Miňo, PhD., Dr. Eve Holotová, Dr. Katarína Veszelits Laktičová, PhD., Dr. Mária Vargová, PhD., Dr. Terézia Pošiváková, PhD., Dr. Rudolf Hromada, Phd. 
 • DELEGÁCIA SR SA V NOVEMBRI ZÚČASTNÍ NA 1. KONFERENCII ZMLUVNÝCH STRÁN PARÍŽSKEJ KLIMATICKEJ DOHODY, Kolektív 
 • VIACSTRANNÁ KONTROLA SIŽP V PREVÁDZKE DRON INDUSTRIES NA SPRACOVANIE OJAZDENÝCH PNEUMATÍK, Kolektív 
 • KAUZA SKLÁDKY V PEZINKU JE OPÄŤ AKTUÁLNA, Kolektív 
 • KAUZA MEDVEDICE INGRID – PROBLÉMY S OSIRELÝMI MEDVIEĎAŤAMI, Kolektív 
 • BOJNICKÉ KÚPELE SA V OBAVE O ZDROJE TERMÁLNYCH VÔD V PRÍPADE ROZŠÍRENIA ŤAŽBY UHLIA OBRÁTILI NA EURÓPSKY PARLAMENT, Kolektív

3. SPEKTRUM

 • ZAČAROVANÝ KRUH „NIMBY“ – NIE NA MOJEJ ZÁHRADE!, Ing. Juraj Špes 
 • EURÓPSKY TÝŽDEŇ MOBILITY NA SLOVENSKU, Kolektív 
 • ENVIROPREČINY, Kolektív 
 • PRIBLIŽNE POLOVICA FINANCIÍ URČENÝCH NA ZELENÚ DOMÁCNOSTIAM UŽ MÁ ADRESÁTOV, Ing. Štefan Kuča 
 • SLOVENSKO A MAĎARSKO VYTVORIA SPOLOČNÝ PRÍRODNÝ PARK V PODUNAJSKU, Kolektív 
 • ENVIROSÚŤAŽE A PROJEKTY PRE DETI A MLÁDEŽ, Kolektív 
 • VODNÉ DIELO GABČÍKOVO PRINIESLO POPRI NESPORNÝCH POZITÍVACH AJ VIACERÉ ENVIRONMENTÁLNE PROBLÉMY A RIZIKÁ, Kolektív 

 

Recenzie

Zatiaľ tu nie je žiadna recenzia pre tento tovar.