Prázdny košík
 
×
 x 

Prázdny košík

EPOS

POĽOVNÍCKE
FOTOPRÍBEHY

PUBLIKÁCIE

Komentovaný
ZÁKONNÍK PRÁCE s príkladmi 
(Nové mzdové zvýhodnenia)
pre všetkých zamestnávateľov
i zamestnancov.

 

Publikácia

 • ZBROJNÝ PREUKAZ - Príprava na skúšku 
  odbornej spôsobilosti

 • Predpisy pre poľovníkov a lesníkov

 • Odborná príprava na skúšky odbornej
  spôsobilosti pre SBS

      Publikácie

Účtovníctva pre podnikateľov
a neziskové organizácie.

Jednoduché, podvojné účtovníctvo pre podnikateľov a učtovníctvo
pre neziskové organizácie.

Publikácie

 • PSY – Kynologický náučný slovník

 • Poľovné psy

 • Spoločenské psy, teriéry a chrty

Bohato ilustrované publikácie o vývoji plemien poľovných psov, spoločenských psov, teriérov a chrtov uznávaných Medzinárodnou kynologickou federáciou - FCI.

Publikácie

VŠETKY
ZÁKONY
V PONUKE

Publikácie

ZÁKONY
VO VRECKOVOM
FORMÁTE

VRECKOVÉ PUBLIKÁCIE

NOŽIARSVO NA SLOVENSKU

OD POČIATKU NOŽIARSTVA PO DNEŠOK

 

Kúpiť teraz!

Príbeh služobníčky

Šokujúca vízia Ameriky budúcnosti od nositeľky BOOKER PRIZE 2000.
Zaujme pútavým dejom a nadčasovým posolstvom.

 

Publikácia

KNÍHKUPECTVO

HĽADAŤ

PARTNERI

Tlačiť

ODPADY 5/2018

Odpady (Minimalizácia, zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadov) mesačník, 48 strán farebná tlač, environmentálna problematika.
Predajná cena4,85 €
Predajná cena bez DPH4,04 €
Zľava
Suma DPH0,81 €
Cena / kg:
do7d.gif
Popis

Špecializovaný časopis na tému, ktorá sa po prijatí nového zákona o odpadoch a zákona o obaloch vo väzbe na ďalšie predpisy o ochrane vody, ovzdušia a životného prostredia priamo dotýka takmer každého podniku a organizácie.

Vychádza vo formáte A4, 48 strán/číslo, 12 čísel/rok, predplatné je 48,63 € + DPH.

Katalogové číslo: O 2018/5
Počet strán: 48
Periodicita: mesačník
Väzba: mäkká
Rok vydania: 2018
Formát/ISNN: A4/1335-7808-24

Časopis v PDF:  

OBSAH:

1. MINIMALIZÁCIA, ZHODNOCOVANIE A ZNEŠKODŇOVANIE

 • VYUŽITEĽNOSŤ STAVEBNÝCH ODPADOVÝCH MATERIÁLOV V KONTEXTE SÚČASNEJ DOBY, RNDr. Terpáková Eva, PhD. 
 • KOMUNÁLNY ODPAD A JEHO TRIEDENIE (DOTAZNÍK), doc. Ing. Michal Stričík, PhD., Ing. Monika Čonková, PhD. 
 • BEA JOHNSON, AUTORKA KNIHY A BLOGU „DOMÁCNOSŤ BEZ ODPADU“, OBOZNÁMILA SLOVÁKOV S PIATIMI PRINCÍPMI CELOSVETOVÉHO HNUTIA „ZERO WASTE“, Kolektív 
 • V SPIŠSKEJ BELEJ SA ROZHODLI PRE POLOPODZEMNÉ KONTAJNERY, PhDr. Angela Sviteková 
 • JEDENÁSŤ NOVÝCH ČERVENO-BIELYCH KONTAJNEROV V PIEŠŤANOCH, Mgr. Silvia Sekáčová 
 • Z KOMUNÁLNEHO ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA, Kolektív 
 • VYRIEŠIA PROBLÉM SO PSÍMI EXKREMENTAMI EKOLOGICKÉ TOALETY? Kolektív 
 • JARNÉ UPRATOVANIE SLOVENSKÝCH MIEST, Kolektív 
 • TESCO BOJUJE PROTI PLYTVANIU POTRAVINAMI KOMPOSTOVANÍM, Kolektív 
 • PLOGGINGOM K OZDRAVENIU PRÍRODY I ČLOVEKA, PhDr. Angela Sviteková 
 • ZHODNOTENIE PEVNÝCH ODPADOV VZNIKAJÚCICH PRI PRIEMYSELNOM SPRACOVANÍ OVOCIA A ZELENINY, doc. Ing. PhDr. Martin Mellen, PhD. Ing. Janka Sudzinová, PhD. prof. Miroslava Kačániová, PhD. doc. Ing. Patrik Rovný, PhD

2. PREDPISY, DOKUMENTY, KOMENTÁRE

 • OPLATÍ SA ČISTIŤ ODPADOVÚ VODU? ODHAD ENVIRONMENTÁLNYCH BENEFITOV ČISTENIA ODPADOVÝCH VÔD NA SLOVENSKU, Veronika Antalová, Stella Slučiaková, Martin Haluš 
 • ČO PRINIESLO SPOPLATNENIE IGELITIEK? h. prof. Ing. František Mátel, CSc. 
 • EURÓPSKY PARLAMENT STANOVIL NOVÉ RECYKLAČNÉ CIELE AJ PRE SLOVENSKO, Kolektív 
 • EP PRIJAL NOVÉ PRAVIDLÁ NA PREDCHÁDZANIE EMISNÝM PODVODOM PRI TYPOVOM SCHVAĽOVANÍ VOZIDIEL, Kolektív 
 • PODĽA REVIDOVANEJ SMERNICE O ENERGETICKEJ ÚČINNOSTI SA PO ROKU 2050 BUDÚ STAVAŤ BUDOVY S TAKMER NULOVOU SPOTREBOU ENERGIE, Kolektív 
 • SLOVENSKO NEPLNÍ ANI SÚČASNÉ ZÁVÄZKY V OBLASTI ENERGETICKEJ ÚČINNOSTI BUDOV, Kolektív 
 • VLÁDA ODSÚHLASILA POSLANECKÚ NOVELU ZÁKONA O ODPADOCH, KTORÁ NAVRHUJE ZMENY VO FINANCOVANÍ SEPAROVANÉHO ZBERU, Kolektív 
 • NÁVRH NOVELIZÁCIE ZÁKONA O ODPADOCH S DÔVODOVOU SPRÁVOU Kolektív 
 • NÁRODNÁ RADA ROKUJE O NOVELIZÁCIÁCH ZÁKONA O OVZDUŠÍ A ZÁKONA O INTEGROVANEJ PREVENCII A KONTROLE ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA, Kolektív 
 • VLÁDA PREROKOVALA INFORMÁCIU O STAVE MONITOROVANIA GEOLOGICKÝCH FAKTOROV ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA S POUKÁZANÍM NA HROZIACE HAVÁRIE A MOŽNOSTI PREDCHÁDZANIA TÝMTO HAVÁRIÁM 
 • AKO ŠETRIŤ ŽIVOTNÉ PROSTREDIE A PENIAZE CEZ ZELENÉ VEREJNÉ OBSTARÁVANIE: ANALÝZA NÁKLADOVOSTI ZELENÉHO VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA TROCH PRODUKTOVÝCH SKUPÍN, Kristína Petríková, Matej Horňák, Pavol Široký 
 • TRESTNÉ OZNÁMENIE V SÚVISLOSTI S KAUZOU ANTRAZÍN NA ŽITNOM OSTROVE, Kolektív  
 • KAUZA NELEGÁLNEJ SKLÁDKY NEĎALEKO FIRMY VASSAL EKO, Kolektív

3. SPEKTRUM

 • ENVIRO AKCIE A PROJEKTY PRE DETI A MLÁDEŽ, Kolektív 
 • V RÁMCI DŇA ZEME VYHODNOTILI 15. ROČNÍK EKOROKU S NESTLÉ, Kolektív 
 • NA BYCIKLI DO ŠKOLY I PRÁCE, Kolektív 
 • BLÍŽI SA VEĽKÁ PRESTÁVKA V SÚŤAŽI O POUKÁŽKY NA VYUŽÍVANIE OZE, Ing. Štefan Kuča 
 • PETÍCIA PROTI PRIEHRADÁM V STAROM KORYTE DUNAJA, Kolektív 
 • VÝSTAVA „EKO(KO)MIX 50 ROKOV RÍMSKEHO KLUBU“ AMBASÁDORA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA, Kolektív 
 • SYNANTROPIZOVANÉ VTÁKY DOPLÁCAJÚ NA PRISPÔSOBENIE SA ČLOVEKU, Kolektív 
 • ZAUJÍMAVOSTI ZO ZAHRANIČIA, Kolektív 

 

Recenzie

Zatiaľ tu nie je žiadna recenzia pre tento tovar.