Prázdny košík
 
×
 x 

Prázdny košík

EPOS

POĽOVNÍCKE
FOTOPRÍBEHY

PUBLIKÁCIE

Komentovaný
ZÁKONNÍK PRÁCE s príkladmi 
(Nové mzdové zvýhodnenia)
pre všetkých zamestnávateľov
i zamestnancov.

 

Publikácia

 • ZBROJNÝ PREUKAZ - Príprava na skúšku 
  odbornej spôsobilosti

 • Predpisy pre poľovníkov a lesníkov

 • Odborná príprava na skúšky odbornej
  spôsobilosti pre SBS

      Publikácie

Účtovníctva pre podnikateľov
a neziskové organizácie.

Jednoduché, podvojné účtovníctvo pre podnikateľov a učtovníctvo
pre neziskové organizácie.

Publikácie

 • PSY – Kynologický náučný slovník

 • Poľovné psy

 • Spoločenské psy, teriéry a chrty

Bohato ilustrované publikácie o vývoji plemien poľovných psov, spoločenských psov, teriérov a chrtov uznávaných Medzinárodnou kynologickou federáciou - FCI.

Publikácie

VŠETKY
ZÁKONY
V PONUKE

Publikácie

ZÁKONY
VO VRECKOVOM
FORMÁTE

VRECKOVÉ PUBLIKÁCIE

NOŽIARSVO NA SLOVENSKU

OD POČIATKU NOŽIARSTVA PO DNEŠOK

 

Kúpiť teraz!

Príbeh služobníčky

Šokujúca vízia Ameriky budúcnosti od nositeľky BOOKER PRIZE 2000.
Zaujme pútavým dejom a nadčasovým posolstvom.

 

Publikácia

KNÍHKUPECTVO

HĽADAŤ

PARTNERI

Tlačiť

ODPADY 9/2018

Odpady (Minimalizácia, zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadov) mesačník, 48 strán farebná tlač, environmentálna problematika.
Predajná cena4,85 €
Predajná cena bez DPH4,04 €
Zľava
Suma DPH0,81 €
Cena / kg:
do7d.gif
Popis

Špecializovaný časopis na tému, ktorá sa po prijatí nového zákona o odpadoch a zákona o obaloch vo väzbe na ďalšie predpisy o ochrane vody, ovzdušia a životného prostredia priamo dotýka takmer každého podniku a organizácie.

Vychádza vo formáte A4, 48 strán/číslo, 12 čísel/rok, predplatné je 48,63 € + DPH.

Katalogové číslo: O 2018/9
Počet strán: 48
Periodicita: mesačník
Väzba: mäkká
Rok vydania: 2018
Formát/ISNN: A4/1335-7808-28

Časopis v PDF:  

OBSAH:

1. MINIMALIZÁCIA, ZHODNOCOVANIE A ZNEŠKODŇOVANIE

 • ŽETÓNOVÝ SYSTÉM NAKLADANIA S KOMUNÁLNYM ODPADOM – OBEC LIESEK, doc. Ing. Michal Stričík, Ing. Veronika Tkáčová 
 • KVANTIFIKÁCIA EMISIÍ ZO SKLÁDOK, Ing. Marek Hrabčák 
 • Z KOMUNÁLNEHO ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA, Kolektív 
 • ZABEZPEČENIE SEPAROVANÉHO ZBERU BIOODPADU V SLOVENSKÝCH MESTÁCH, Kolektív 
 • K ODKANALIZOVANIU SLOVENSKÝCH MIEST A OBCÍ, Kolektív 
 • VYUŽITIE KONOPNÉHO PAZDERIA V BIOKOMPOZITOCH, Kolektív 
 • SLOVÁCI ROČNE VYTRIEDIA LEN ASI TRI PÄTINY Z MILIARDY SPOTREBOVANÝCH PET FLIAŠ, Kolektív 
 • KRANCÚZSKO ZAVEDIE SANKCIE ZA BALENIE TOVAROV DO NERECYKLOVANÝCH PLASTOV, Kolektív 
 • INŠTITÚT PRE ROZVOJ UDRŽATEĽNEJ MÓDY A RECYKLÁCIA OBLEČENIA, Kolektív

2. PREDPISY, DOKUMENTY, KOMENTÁRE

 • RECYKLOVAŤ ČI NAHRADIŤ VÝROBKY Z PLASTOV?, h. prof. Ing. František Mátel, CSc. 
 • ZEM AKO GLOBÁLNY BIOREAKTOR VS. UDRŽATEĽNÝ ROZVOJ, Prof. Ing. Eva Chmielewská, CSc. 
 • VLÁDA SCHVÁLILA NÁVRHY NOVÉHO ZÁKONA O POPLATKOCH ZA ULOŽENIE ODPADOV A NOVELIZÁCIU ZÁKONA O ODPADOCH, Kolektív 
 • KRITIKA NAVRHOVANEJ NOVELY ZÁKONA O PODPORE OBNOVITEĽNÝCH ZDROJOV ENERGIE, Kolektív 
 • NÁVRH NOVÉHO ZÁKONA O POPLATKOCH ZA ULOŽENIE ODPADOV S DÔVODOVOU SPRÁVOU 
 • VYHLÁŠKA MINISTERSTVA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA SLOVENSKEJ REPUBLIKY Č. 200/2018 Z.Z. Z 18. JÚNA 2018, KTOROU SA USTANOVUJÚ PODROBNOSTI O ZAOBCHÁDZANÍ SO ZNEČISŤUJÚCIMI LÁTKAMI, O NÁLEŽITOSTIACH HAVARIJNÉHO PLÁNU A O POSTUPE PRI RIEŠENÍ MIMORIADNEHO ZHORŠENIA VÔD 
 • ENVIREZORT PRIPRAVUJE STRATÉGIU OCHRANY OVZDUŠIA, Kolektív 
 • PETÍCIA ZA ZRUŠENIE ODKALISKA V POŠI, Kolektív 
 • VÝVOJ V KAUZE VASSAL EKO, Kolektív 
 • PODĽA SIŽP PREVÁDZKOVATEĽ NEPREUKÁZAL EXISTENCIU VOĽNEJ KAPACITY PRE ROZŠÍRENIE SKLÁDKY V HOLČÍKOVCIACH, Kolektív

3. SPEKTRUM

 • JEDLÉ A KOMPOSTOVATEĽNÉ RIADY NA „FOOD FEST V PARKU“, Kolektív 
 • 9. ROČNÍK MEDZINÁRODNEJ ODBORNEJ KONFERENCIE ENVIROMANAGEMENT 2018 
 • FINANČNÝ PRÍSPEVOK NA NÁKUP ELEKTROMOBILOV ZÍSKALO 831 ŽIADATEĽOV, Kolektív 
 • PROJEKT PODPORY MALÝCH OBNOVITEĽNÝCH ZDROJOV ENERGIE „ZELENÁ DOMÁCNOSTIAM“ BY MAL POKRAČOVAŤ, Kolektív 
 • SOLÁRNY SYSTÉM NA OHREV TEPLEJ VODY SA OPLATÍ AJ BEZ DOTÁCIE, Ing. Štefan Kuča 
 • NEDOSTATOČNÁ OCHRANA LESOV NA SLOVENSKU OHROZUJE BIODIVERZITU, Kolektív 
 • SLOVENSKÉ BIOSFÉRICIKÉ REZERVÁCIE UNESCO SPĹŇAJÚ PRÍSNE KRITÉRIÁ, Kolektív 
 • ZAUJÍMAVOSTI ZO ZAHRANIČIA, Kolektív 

Recenzie

Zatiaľ tu nie je žiadna recenzia pre tento tovar.