Prázdny košík
 
×
 x 

Prázdny košík

EPOS

POĽOVNÍCKE
FOTOPRÍBEHY

PUBLIKÁCIE

Komentovaný
ZÁKONNÍK PRÁCE s príkladmi 
(Nové mzdové zvýhodnenia)
pre všetkých zamestnávateľov
i zamestnancov.

 

Publikácia

 • ZBROJNÝ PREUKAZ - Príprava na skúšku 
  odbornej spôsobilosti

 • Predpisy pre poľovníkov a lesníkov

 • Odborná príprava na skúšky odbornej
  spôsobilosti pre SBS

      Publikácie

Účtovníctva pre podnikateľov
a neziskové organizácie.

Jednoduché, podvojné účtovníctvo pre podnikateľov a učtovníctvo
pre neziskové organizácie.

Publikácie

 • PSY – Kynologický náučný slovník

 • Poľovné psy

 • Spoločenské psy, teriéry a chrty

Bohato ilustrované publikácie o vývoji plemien poľovných psov, spoločenských psov, teriérov a chrtov uznávaných Medzinárodnou kynologickou federáciou - FCI.

Publikácie

VŠETKY
ZÁKONY
V PONUKE

Publikácie

ZÁKONY
VO VRECKOVOM
FORMÁTE

VRECKOVÉ PUBLIKÁCIE

NOŽIARSVO NA SLOVENSKU

OD POČIATKU NOŽIARSTVA PO DNEŠOK

 

Kúpiť teraz!

Príbeh služobníčky

Šokujúca vízia Ameriky budúcnosti od nositeľky BOOKER PRIZE 2000.
Zaujme pútavým dejom a nadčasovým posolstvom.

 

Publikácia

KNÍHKUPECTVO

HĽADAŤ

PARTNERI

Tlačiť

Podvojné účtovníctvo podnikateľov na rok 2019

Príručka pre účtovanie podnikateľov v sústave podvojného účtovníctva aktualizovaná na rok 2019.
Predajná cena12,00 €
Predajná cena bez DPH10,91 €
Zľava
Suma DPH1,09 €
Cena / kg:
7d.gif
Popis

Každoročne spracovaváme súbornú príručku „Podvojné účtovníctvo podnikateľov na príslušný rok“. Kým pre rok 2018 sa zmenili všetky štyri základné opatrenia (zverejnené v 1. časti publikácie – to znamená opatrenie ustanovujúce podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovnej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného úètovníctva a tri opatrenia upravujúce podrobnosti o individuálnej účtovnej závierke mikro účtovných jednotiek, malých účtovných jednotiek a veľkých účtovných jednotiek), koncom roka 2018 (pre rok 2019) novelizovalo MF SR len opatrenie o postupoch účtovania a rámcovej účtovnej závierke, ale až dvakrát. Zároveň pripravilo novely zákonov o účtovníctve a o dani z pridanej hodnoty, ktoré NR SR schválila. Keďže ide o zákony, s ktorými účtovníci pracujú denne, spracovali sme ich úplné znenie a spolu s dôvodovými správami ich publikovali v príručke.

Zákon o dani z príjmov sme z publikácie vyradili, pretože v dôsledku početných novelizácií (roku 2018 deväť noviel a začiatkom roka 2019 ďalšie tri) výrazne znižoval aktuálnosť príručky.

Aj pre rok 2019 sa príručka člení na 3 časti:

 • Do prvej časti sme zaradili úplné znenia: opatrenia upravujúceho podrobnosti o postupoch účtovania a ramcovej účtovej osnove, troch opatrení o individuálne účtovnej závierke pre mikro, malé a veľké účtovné jednotky, dvoch opatrení k individuálnej účtovnej závierke podľa medzinárodných štandardov, resp. podľa § 17a zákona o účtovníctve, opatrenia k výkazu vybraných údajov z konsolidovanej účtovnej závierky podľa § 22 zákona o účtovníctve, dvoch opatrení upravujúcich účtovanie pri prechode zo sústavy JÚ do sústavy PÚ (a naopak) a opatrenia o ustanovení vzoru oznámenia o dátume schválenia účtovnej závierky.
 • V druhej časti publikujeme znenie príslušných metodických predpisov Ministerstva financií SR vrátane nového oznámenia upravujúceho vzory tlačív v súvislosti s príjmami zo závislej činnosti.
 • Do tretej časti sme zaradili úplné znenia zákona o účtovníctve a zákona o DPH s dôvodovými správami k príslušným novelizáciám a vyhlášku č. 323/2010 Z.z. potrebnú pre zaradenie a správne odpisovanie stavieb.
Počet strán: 368
Väzba: mäkká
Rok vydania: 2019
Formát/ISBN: A5/978-80-562-0250-0

Recenzie

Zatiaľ tu nie je žiadna recenzia pre tento tovar.