Prázdny košík
 
×
 x 

Prázdny košík

EPOS

POĽOVNÍCKE
FOTOPRÍBEHY

PUBLIKÁCIE

Komentovaný
ZÁKONNÍK PRÁCE s príkladmi 
(Nové mzdové zvýhodnenia)
pre všetkých zamestnávateľov
i zamestnancov.

 

Publikácia

 • ZBROJNÝ PREUKAZ - Príprava na skúšku 
  odbornej spôsobilosti

 • Predpisy pre poľovníkov a lesníkov

 • Odborná príprava na skúšky odbornej
  spôsobilosti pre SBS

      Publikácie

Účtovníctva pre podnikateľov
a neziskové organizácie.

Jednoduché, podvojné účtovníctvo pre podnikateľov a učtovníctvo
pre neziskové organizácie.

Publikácie

 • PSY – Kynologický náučný slovník

 • Poľovné psy

 • Spoločenské psy, teriéry a chrty

Bohato ilustrované publikácie o vývoji plemien poľovných psov, spoločenských psov, teriérov a chrtov uznávaných Medzinárodnou kynologickou federáciou - FCI.

Publikácie

VŠETKY
ZÁKONY
V PONUKE

Publikácie

ZÁKONY
VO VRECKOVOM
FORMÁTE

VRECKOVÉ PUBLIKÁCIE

NOŽIARSVO NA SLOVENSKU

OD POČIATKU NOŽIARSTVA PO DNEŠOK

 

Kúpiť teraz!

Príbeh služobníčky

Šokujúca vízia Ameriky budúcnosti od nositeľky BOOKER PRIZE 2000.
Zaujme pútavým dejom a nadčasovým posolstvom.

 

Publikácia

KNÍHKUPECTVO

HĽADAŤ

PARTNERI

Tlačiť

ODPADY 5/2019

Odpady (Minimalizácia, zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadov) mesačník, 48 strán farebná tlač, environmentálna problematika.
Predajná cena4,85 €
Predajná cena bez DPH4,04 €
Zľava
Suma DPH0,81 €
Cena / kg:
do7d.gif
Popis

Špecializovaný časopis na tému, ktorá sa po prijatí nového zákona o odpadoch a zákona o obaloch vo väzbe na ďalšie predpisy o ochrane vody, ovzdušia a životného prostredia priamo dotýka takmer každého podniku a organizácie.

Katalogové číslo: O 2019/5
Počet strán: 108
Periodicita: mesačník
Väzba: mäkká
Rok vydania: 2019
Formát/ISNN: A4/1335-7808-33

Časopis v PDF:  

OBSAH:

1. MINIMALIZÁCIA, ZHODNOCOVANIE A ZNEŠKODŇOVANIE

 • ŽETÓNOVÝ SYSTÉM NAKLADANIA S KOMUNÁLNYM ODPADOM – OBEC ISTEBNÉ, doc. Ing. Michal Stričík, Ing. Veronika Tkáčová 
 • K PROBLEMATIKE VYUŽITEĽNOSTI MATERIÁLOV Z ODPADOVÝCH PLASTOV V STAVEBNÍCTVE, RNDr. Eva Terpáková, PhD. 
 • ZEOLITY – UNIVERZÁLNE PROSTRIEDKY OCHRANY ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA, Prof. Ing. Eva Chmielewská 
 • Z KOMUNÁLNEHO ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA, Kolektív 
 • KOMPOSTOVANIE V SLOVENSKÝCH MESTÁCH A OBCIACH, Kolektív 
 • ZAMESTNANCI TESCA SA ZAPOJILI DO INICIATÍVY „UPRACEME SLOVENSKO“, Kolektív 

 

2. PREDPISY, DOKUMENTY, KOMENTÁRE

 • EURÓPSKY PARLAMENT SCHVÁLIL SMERNICU „SUP“ O ZÁKAZE ČI OBMEDZENÍ 
 • JEDNORAZOVÝCH PLASTOVÝCH VÝROBKOV, Kolektív 
 • SLOVENSKO ZAVEDIE PROTIPLASTOVÉ OPATRENIA V PREDSTIHU, Kolektív 
 • NÁVRH ZÁKONA O ZÁLOHOVANÍ JEDNORAZOVÝCH OBALOV NA NÁPOJE A O ZMENE A DOPLNENÍ NIEKTORÝCH ZÁKONOV S DÔVODOVOU SPRÁVOU 
 • NÁVRH VYHLÁŠKY MINISTERSTVA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA SLOVENSKEJ REPUBLIKY, KTOROU SA VYKONÁVAJÚ NIEKTORÉ USTANOVENIA ZÁKONA O ZÁLOHOVANÍ JEDNORAZOVÝCH OBALOV NA NÁPOJE, S DÔVODOVOU SPRÁVOU 
 • SPRÁVA EK O PRESKÚMANÍ VYKONÁVANIA ENVIRONMENTÁLNYCH PRÁVNYCH PREDPISOV EÚ, Kolektív 
 • ZÁMER ROZŠÍRIŤ TEPELNÚ ELEKTRÁREŇ NA BIOMASU V ŽARNOVICI VYVOLAL VLNU NEVÔLE, Kolektív 
 • SPORY OHĽADNE PROJEKTU PLAZMOVÉHO SPRACOVANIA ODPADU VO VRANOVE RIEŠIA SÚDY, Kolektív 
 • POLÍCIA ORGANIZAČNE VYČLENILA 100 ŠPECIALISTOV NA ODHAĽOVANIE ENVIRONMENTÁLNEJ KRIMINALITY, Kolektív 
 • VÝVOJ V KAUZE VASSAL EKO, RESP. BRATISLAVSKÁ RECYKLAČNÁ, Kolektív 
 • VÝVOJ V KAUZE POUŽÍVANIA NEBEZPEČNÉHO ODPADU PRI STAVBE DIAĽNICE, Kolektív 

 

3. SPEKTRUM

 • ENVIROSÚŤAŽE, AKCIE A PROJEKTY PRE DETI A MLÁDEŽ, Kolektív 
 • NAJÚSPEŠNEJŠIE EKOAKTIVITY NA PRIEVIDZKÝCH ZŠ S MŠ, Mgr. Zuzana Rendeková 
 • PROJEKT PET KANOE NA DUNAJI POUKÁŽE NA ZNEČISTENIE RIEK PLASTMI, Kolektív 
 • ĎALŠÍ ROČNÍK KAMPANE „DO PRÁCE NA BICYKLI, Kolektív 
 • ČO SA TÝKA EMISIÍ CO2 SÚVISIACICH S ENERGIAMI, ROK 2018 BOL REKORDNÝ, Kolektív 
 • EÚ MUSÍ LEPŠIE USKLADŇOVAŤ ENERGIU, ABY SPLNILA ENERGETICKO-KLIMATICKÉ CIELE, Kolektív 
 • MONITORING SYSĽOV PO ZIMNOM SPÁNKU, Kolektív 
 • ZAUJÍMAVOSTI ZO ZAHRANIČIA, Kolektív 

Recenzie

Zatiaľ tu nie je žiadna recenzia pre tento tovar.