Prázdny košík
 
×
 x 

Prázdny košík

EPOS

POĽOVNÍCKE
FOTOPRÍBEHY

PUBLIKÁCIE

Komentovaný
ZÁKONNÍK PRÁCE s príkladmi 
(Nové mzdové zvýhodnenia)
pre všetkých zamestnávateľov
i zamestnancov.

 

Publikácia

 • ZBROJNÝ PREUKAZ - Príprava na skúšku 
  odbornej spôsobilosti

 • Predpisy pre poľovníkov a lesníkov

 • Odborná príprava na skúšky odbornej
  spôsobilosti pre SBS

      Publikácie

Účtovníctva pre podnikateľov
a neziskové organizácie.

Jednoduché, podvojné účtovníctvo pre podnikateľov a učtovníctvo
pre neziskové organizácie.

Publikácie

 • PSY – Kynologický náučný slovník

 • Poľovné psy

 • Spoločenské psy, teriéry a chrty

Bohato ilustrované publikácie o vývoji plemien poľovných psov, spoločenských psov, teriérov a chrtov uznávaných Medzinárodnou kynologickou federáciou - FCI.

Publikácie

VŠETKY
ZÁKONY
V PONUKE

Publikácie

ZÁKONY
VO VRECKOVOM
FORMÁTE

VRECKOVÉ PUBLIKÁCIE

NOŽIARSVO NA SLOVENSKU

OD POČIATKU NOŽIARSTVA PO DNEŠOK

 

Kúpiť teraz!

Príbeh služobníčky

Šokujúca vízia Ameriky budúcnosti od nositeľky BOOKER PRIZE 2000.
Zaujme pútavým dejom a nadčasovým posolstvom.

 

Publikácia

KNÍHKUPECTVO

HĽADAŤ

PARTNERI

Tlačiť

ODPADY 6-7/2019

Odpady (Minimalizácia, zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadov) mesačník, 48 strán farebná tlač, environmentálna problematika.
Predajná cena11,00 €
Predajná cena bez DPH9,17 €
Zľava
Suma DPH1,83 €
Cena / kg:
do7d.gif
Popis

Špecializovaný časopis na tému, ktorá sa po prijatí nového zákona o odpadoch a zákona o obaloch vo väzbe na ďalšie predpisy o ochrane vody, ovzdušia a životného prostredia priamo dotýka takmer každého podniku a organizácie.

Katalogové číslo: O 2019/6-7
Počet strán: 108
Periodicita: mesačník
Väzba: mäkká
Rok vydania: 2019
Formát/ISNN: A4/1335-7808-35

Časopis v PDF:  

OBSAH:

1. MINIMALIZÁCIA, ZHODNOCOVANIE A ZNEŠKODŇOVANIE

 • ŽETÓNOVÝ SYSTÉM NAKLADANIA S KOMUNÁLNYM ODPADOM – OBEC VELIČNÁ doc. Ing. Michal Stričík, Ing. Veronika Tkáčová 
 • MOŽNOSTI RECYKLÁCIE LED SVETELNEJ TECHNIKY Ing. Tomáš Vindt, PhD., Bc. Daniela Pancáková, Ing. Martina Laubertová, PhD. 
 • AKO SPLNIŤ EURÓPSKE CIELE V OBLASTI ZHODNOCOVANIA ODPADU Kolektív 
 • SPOTREBNÁ UHLÍKOVÁ DAŇ BY POMOHLA EURÓPSKYM VÝROBCOM AJ KLÍME Kolektív 
 • Z KOMUNÁLNEHO ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA Kolektív 
 • VLÁDA PRIJME NÁRODNÝ PLÁN NA DOBUDOVANIE VODOVODOV A KANALIZÁCIÍ Kolektív 
 • NA SLOVENSKU VZNIKNE PÄŤ RECYKLAČNÝCH CENTIER CIRKULÁRNEJ EKONOMIKY ZA 600 MILIÓNOV EUR Kolektív 
 • OBCHODNÍCI SA PRIPRAVUJÚ NA REALIZÁCIU ZÁKAZU JEDNORAZOVÝCH PLASTOV Kolektív 
 • EÚ BUDE VĎAKA „EURÓPSKEJ BATÉRIOVEJ ALIANCII“ SEBESTAČNÁ PRI PRODUKCII VYSOKOVÝKONNÝCH BATÉRIÍ PRE TRH Kolektív 
 • POĽOVNÍCI V RÁMCI VÝZVY „ČISTÁ PRÍRODA – ČISTÝ REVÍR“ VYZBIERALI 250 TON ODPADU VO SVOJICH REVÍROCH Kolektív 
 • MOŽNOSTI ZHODNOCOVANIA ODPADU PRI VÝRUBE A OREZE BRIEZ doc. Ing. PhDr. Martin Mellen, PhD., Ing. et Ing. Marián Sudzina, PhD., prof. Ing. Miroslava Kočániová, PhD 

2. PREDPISY, DOKUMENTY, KOMENTÁRE

 • VLÁDA PREDLOŽILA DO PRIPOMIENKOVÉHO KONANIA ĎALŠIU „VEĽKÚ“ NOVELU ZÁKONA O ODPADOCH Kolektív 
 • NÁVRH ZÁKONA, KTORÝM SA MENÍ A DOPĹŇA ZÁKON Č. 79/2015 Z.Z. O ODPADOCH A O ZMENE A DOPLNENÍ NIEKTORÝCH ZÁKONOV V ZNENÍ NESKORŠÍCH PREDPISOV A KTORÝM SA MENIA A DOPĹŇAJÚ NIEKTORÉ ZÁKONY, S DÔVODOVOU SPRÁVOU 
 • K SPRÁVE NKÚ SR – NAOZAJ TRIEDIME A SEPARUJEME TAK MÁLO? h. prof. Ing. František Mátel, CSc. 
 • EFEKTÍVNOSŤ A ÚČINNOSŤ TRIEDENÉHO ZBERU KOMUNÁLNEHO ODPADU – ZÁVEREČNÁ SPRÁVA NKÚ Ing. Karol Mitrík, Ing. Marián Koreň 
 • VYHODNOTENIE ČINNOSTI ÚTVARU INŠPEKCIE ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA ZA ROK 2018 Kolektív 
 • SÚD ZAMIETOL ŽALOBU LUDOVIKA ENERGY VOČI MŽP SR V KAUZE JAHODNÁ Kolektív 
 • PROTESTY PROTI INTEGROVANÉMU POVOLENIU FARMY OŠÍPANÝCH PALÁRIKOVO–ŠÁNDOR Kolektív 
 • KAUZA POUŽÍVANIA NEBEZPEČNÉHO ODPADU PRI STAVBE DIAĽNICE Kolektív 
 • KAUZA ODKALISKO POŠA – STARÁ ENVIROZÁŤAŽ JE EŠTE STÁLE V PREVÁDZKE Kolektív 
 • KAUZA NÁJDENÉHO NEBEZPEČNÉHO ODPADU V CHEMKU STRÁŽSKE Kolektív 

 

3. SPEKTRUM

 • SLOVENSKO ŽIJE OD 22. MÁJA NA EKOLOGICKÝ DLH, EÚ UŽ OD 10. MÁJA Kolektív 
 • ENVIRO SÚŤAŽE, AKCIE A PROJEKTY PRE DETI A MLÁDEŽ Kolektív 
 • ROZVOJ CYKLISTICKEJ DOPRAVY A CYKLOTURISTIKY NA SLOVENSKU Kolektív 
 • NR SR SCHVÁLILA ZÁKON O PREVENCII A MANAŽMENTE INTRODUKCIE A ŠÍRENIA INVÁZNYCH NEPÔVODNÝCH DRUHOV Kolektív 
 • MEDZINÁRODNÝ FILMOVÝ FESTIVAL EKOTOPFILM – ENVIROFILM ODŠTARTOVAL V BRATISLAVE A BANSKEJ BYSTRICI Kolektív 
 • POSTUPNÉ TESTOVANIE INFORMAČNÉHO SYSTÉMU ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA (ISOH) Kolektív 
 • SLOVENSKÉ MESTÁ SA MÔŽU UCHÁDZAŤ O TITUL ENVIROMESTO Kolektív 
 • V STAREJ ĽUBOVNI, SABINOVE A LIPANOCH SA REALIZUJE PROJEKT MONITOROVANIA POŠKODENIA KRAJINY Kolektív 
 • ZAUJÍMAVOSTI ZO ZAHRANIČIA Kolektív 

NAJÚSPEŠNEJŠIE EKOAKTIVITY NA PRIEVIDZKÝCH ZŠ S MŠ, Mgr. Zuzana Rendeková 

PROJEKT PET KANOE NA DUNAJI POUKÁŽE NA ZNEČISTENIE RIEK PLASTMI, Kolektív 

ĎALŠÍ ROČNÍK KAMPANE „DO PRÁCE NA BICYKLI, Kolektív 

ČO SA TÝKA EMISIÍ CO2 SÚVISIACICH S ENERGIAMI, ROK 2018 BOL REKORDNÝ, Kolektív 

EÚ MUSÍ LEPŠIE USKLADŇOVAŤ ENERGIU, ABY SPLNILA ENERGETICKO-KLIMATICKÉ CIELE, Kolektív 

MONITORING SYSĽOV PO ZIMNOM SPÁNKU, Kolektív 

ZAUJÍMAVOSTI ZO ZAHRANIČIA, Kolektív 

Recenzie

Zatiaľ tu nie je žiadna recenzia pre tento tovar.