Cart empty
 
×
 x 

Cart empty

EPOS

  • ZBROJNÝ PREUKAZ - Príprava na skúšku 
    odbornej spôsobilosti

  • Predpisy pre poľovníkov a lesníkov

  • Odborná príprava na skúšky odbornej
    spôsobilosti pre SBS

      Publikácie

  • PSY – Kynologický náučný slovník

  • Poľovné psy

  • Spoločenské psy, teriéry a chrty

Bohato ilustrované publikácie obsahujúce informácie o vývoji plemien
poľovných psov, spoločenských psov, teriérov a chrtov uznávaných
Medzinárodnou kynologickou federáciou - FCI.

Publikácie

Účtovníctva pre podnikateľov
a neziskové organizácie.

Jednoduché, podvojné účtovníctvo pre podnikateľov a učtovníctvo
pre neziskové organizácie.

Publikácie

VŠETKY
ZÁKONY
V PONUKE

Publikácie

ZÁKONY
VO VRECKOVOM FORMÁTE

VRECKOVÉ PUBLIKÁCIE

NOŽIARSVO NA SLOVENSKU

OD POČIATKU NOŽIARSTVA PO DNEŠOK

 

Kúpiť teraz!

KNÍHKUPECTVO

HĽADAŤ

PARTNERI

Špeciálna ponuka

Vitajte na stránkach EPOS!

Na tejto stránke Vám ponúkame hotové publikácie od beletrie a odbornej literatúry až po časopisy, tlačivá a kalendáre. Rovnako sa môžete oboznámiť s našimi tlačiarenskymi a kníhviazačskymi službami ideálnymi pre Váš vlastný projekt.

Ponúkame Vám nové kalendáre na rok 2017

 

Zaujímavé knihy v našej ponuke:

Z našej ponuky noviniek vyberáme:  

Zákon o priestupkoch
Zákon o športe Daňový poriadok Novelizovaný zákon o DPH Zákon o dani z príjmov Zákon o konkurze a reštrukturalizácii Exekučný poriadok
Trestný poriadok
DAŇOVÉ ÚNIKY A DAŇOVÁ KRIMINALITA V SLOVENSKEJ REPUBLIKE Korán s vysvetlivkami a výkladom  
Karl May - Z Bagdadu do Istanbulu VRECKOVE PREDPISY O STRELNYCH ZBRANIACH 2016
Notársky poriadok Prozipožiarna bezpečnosť a ochrana Malý občiansky zákonník Vreckový obchodný zákonník
Vreckový zákonník práce Zákon o sťažnostiach Zákon o súkromnej bezpečnosti Vreckový predpisy o cestnej premávke
Notársky poriadok
Program odpadového hospodárstva SR na roky 2016-2018 Zákon o účtovníctve Stavebný zákon
Obchodný zákonník Zákonním práce Zákon o cestnej premávke Zákon o verejnom obstarávaní
Daňové právo na Slovensku