Zákon o PROKURATÚREStavebný zákon
Späť na: ústava, občianske právo, správne právo, obce, polícia, prokuratúra, advokácia, notári, trestné právo, autorské práva, bývanie, stavebné a katastrálne konanie
Tlačiť

Zákon o priestupkoch

Predajná cena5,30 €
Predajná cena bez DPH4,82 €
Zľava
Suma DPH0,48 €
Cena / kg:
do7d.gif
Popis

Novelizovaný zákon o PRIESTUPKOCH s aktualizovanou dôvodovou správou.

Nadväzne na faktickú rekodifikáciu trestného práva v článkoch I a II zákona č. 40/2024 Z.z., ktorým sa mení  dopĺňa Trestný zákon a menia a dopĺňajú niektoré zákony, bol v článku III novelizovaný zákon o priestupkoch. Vzhľadom na závažnosť schválených zmien sme spracovali úplné znenia  zákona - za každým novelizovaným ustanovením sme v rámiku uviedli pôvodné znenie.

Dôvodové správy k dvom novelám účinným v roku 2024 (aktualizované na základe prijatých pozmeňujúcich návrhov poslancov, resp. výborov NRSR) by mali zainteresovaným občanom a organizáciám objasniť zámery ich predkladateľov – v podstate ide o jediný výklad novelizovaných ustanovení, na ktorý prihliadajú súdy.

ZÁKON SNR Č. 372/1990 ZB. O PRIESTUPKOCH V ZNENÍ ZÁKONA SNR Č. 524/1990 ZB., ZÁKONA SNR Č. 266/1992 ZB., ZÁKONA SNR Č. 295/1992 ZB., ZÁKONA SNR Č. 511/1992 ZB., ZÁKONA NR SR Č. 237/1993 Z. Z., ZÁKONA NR SR Č. 42/1994 Z. Z., ZÁKONA NR SR Č. 248/1994 Z. Z., NR SR Č. 249/1994 Z. Z., ZÁKONA NR SR Č. 250/1994 Z. Z., ZÁKONA NR SR Č. 202/1995 Z. Z., ZÁKONA NR SR Č. 207/1995 Z. Z., ZÁKONA NR SR Č. 265/1995 Z. Z., ZÁKONA NR SR Č. 285/1995 Z. Z., ZÁKONA NR SR Č. 160/1996 Z. Z., ZÁKONA NR SR Č. 168/1996 Z. Z., ZÁKONA Č. 143/1998 Z. Z., NÁLEZU ÚS SR Č. 319/1998 Z. Z., ZÁKONA Č. 298/1999 Z. Z., ZÁKONA Č. 313/1999 Z. Z., ZÁKONA Č. 195/2000 Z. Z., ZÁKONA Č. 211/2000 Z. Z., ZÁKONA Č. 367/2000 Z. Z., ZÁKONA Č. 122/2001 Z. Z., ZÁKONA Č. 223/2001 Z. Z., ZÁKONA Č. 253/2001 Z. Z., ZÁKONA Č. 441/2001 Z. Z., ZÁKONA Č. 490/2001 Z. Z., ZÁKONA Č. 507/2001 Z. Z., ZÁKONA Č. 139/2002 Z. Z., ZÁKONA Č. 422/2002 Z. Z., ZÁKONA Č. 190/2003 Z. Z., ZÁKONA Č. 430/2003 Z. Z., ZÁKONA Č. 510/2003 Z. Z., ZÁKONA Č. 515/2003 Z. Z., ZÁKONA Č. 534/2003 Z. Z., ZÁKONA Č. 364/2004 Z. Z., ZÁKONA Č. 533/2004 Z. Z., ZÁKONA Č. 656/2004 Z. Z., ZÁKONA Č. 570/2005 Z. Z., ZÁKONA Č. 650/2005 Z. Z., ZÁKONA Č. 211/2006 Z. Z., ZÁKONA Č. 224/2006 Z. Z., ZÁKONA Č. 250/2007 Z. Z., ZÁKONA Č. 547/2007 Z. Z., ZÁKONA Č. 666/2007 Z. Z., ZÁKONA Č. 86/2008 Z. Z., ZÁKONA Č. 245/2008 Z. Z., ZÁKONA Č. 298/2008 Z. Z., ZÁKONA Č. 445/2008 Z. Z., ZÁKONA Č. 479/2008 Z. Z., ZÁKONA Č. 491/2008 Z. Z., ZÁKONA Č. 8/2009 Z. Z., ZÁKONA Č. 70/2009 Z. Z., ZÁKONA Č. 72/2009 Z. Z., ZÁKONA Č. 191/2009 Z. Z., ZÁKONA Č. 206/2009 Z. Z., ZÁKONA Č. 387/2009 Z. Z., ZÁKONA Č. 465/2009 Z. Z., ZÁKONA Č. 513/2009 Z. Z., ZÁKONA Č. 60/2010 Z. Z., ZÁKONA Č. 433/2010 Z. Z., ZÁKONA Č. 547/2010 Z. Z., ZÁKONA Č. 313/2011 Z. Z., ZÁKONA Č. 362/2011 Z. Z., ZÁKONA Č. 79/2012 Z. Z., ZÁKONA Č. 96/2012 Z. Z., ZÁKONA Č. 31/2013 Z. Z., ZÁKONA Č. 80/2013 Z. Z., ZÁKONA Č. 94/2013 Z. Z., ZÁKONA Č. 299/2013 Z. Z., ZÁKONA Č. 388/2013 Z. Z., ZÁKONA Č. 417/2013 Z. Z., ZÁKONA Č. 474/2013 Z. Z., ZÁKONA Č. 1/2014 Z. Z., ZÁKONA Č. 204/2014 Z. Z., ZÁKONA Č. 374/2014 Z. Z., ZÁKONA Č. 397/2015 Z. Z., ZÁKONA Č. 430/2015 Z. Z., ZÁKONA Č. 125/2016 Z. Z., ZÁKONA Č. 311/2016 Z. Z, ZÁKONA Č. 315/2016 Z. Z., ZÁKONA Č. 393/2019 Z. Z., ZÁKONA Č. 338/2020 Z. Z., ZÁKONA Č. 146/2021 Z. Z., ZÁKONA Č. 412/2021 Z. Z., ZÁKONA Č. 246/2022 Z. Z., ZÁKONA Č. 183/2023 Z. Z., ZÁKONA Č. 330/2023 Z. Z. A ZÁKONA Č. 40/2024 Z. Z. 

Katalógové číslo: 4/2024
Počet strán: 48
Väzba: mäkká
Rok vydania: 2024
Formát/ISBN: A5/978-80-562-0393-4

Recenzie

Zatiaľ tu nie je žiadna recenzia pre tento tovar.